Маршрутно-кваліфікаційна комісія Глобус

Маршрутно-кваліфікаційна комісія турклубу "Глобус" при Центрі фізичного виховання та спорту НТУУ "КПІ".


Про МКК

Витримки з Положення про МКК

Склад МКК за видовими комісіями та координати членів МКК

Звіти про діяльність МКК за 2007, 2008, 2009, 2010 2011, 2012 та 2013рр.

Правила випуску та захисту походів в МКК

 

FAQ

Шановні керівники!

Роз'яснення щодо випуску у Крим та Карпати сезону 2011-2012.

Пам'ятка для керівників групу щодо взаємодії з МКК.
Обов'язково записуйтесь на засідання у темі про Графік роботи МКК та надсилайте звіти про походи заздалегідь - на загальну адресу МКК mkk_tkg [at] googlegroups.com. Для передпоходної консультації або перед захистом походу треба надіслати приблизний район походу (бажано нитку маршруту), про які перевали думаєте, які дати походу, склад та досвід членів групи.
Це збереже Ваш час, оскільки попередні консультації перед випуском та попереднє читання звіту про похід допоможуть повторно не приходити на засідання;
дасть можливість запросити на засідання необхідних Вам членів необхідної комісії;
у випадку захисту або повторного випуску походу секретар принесе другий екземпляр Вашої маршрутної книжки, що дозволить не приходити зайві рази
тощо.

- Навіщо МКК? І що дає випуск групи в МКК?

Основна функція МКК - експертна оцінка відповідності досвіду групи запланованому нею маршруту. Ця оцінка відбувається на основі правил проведення походів. Окрім цього, МКК дає рекомендації щодо проходження маршруту і контролює вихід групи на маршрут та її повернення. В разі відсутності після контрольного строку відомостей від групи, яка вийшла на маршрут, МКК ініціює її пошуки та рятування.

Офіційним документом, що регламентує роботу МКК, є положення про її роботу.

- Що треба для випуску в МКК?

Пам'ятка по заповненню маршрутних документів.

Для випуску потрібно мати: 2 екземпляри заповненої маршрутної книжки , довідки, які підтверджують досвід керівника групи та її учасників, а також матеріали, які використовувались при підготовці маршруту та будуть використовуватись при його проходженні. Як правило такі матеріали включають щонайменше топографічну карту чи орографічну схему району, а для походів, які містять категорійні технічні перешкоди (перевали, вершини, каньони і т.і.) - також описи та фотографії цих перешкод.

- В якій формі відбувається випуск і скільки часу займає?

Випуск відбувається у вигляді співбесіди керівника походу та членів МКК, які мають право випуску походу відповідних виду та складності. Тобто при випуску в пішохідний похід співбесіду вестимуть члени пішохідної комісії МКК, в гірський - гірської. При випуску перевіряється відповідність досвіду групи (формально - на основі довідок) заявленому маршрутові, відповідність заявленої категорії складності маршруту згідно методики класифікації маршрутів (див. також методику категорирування пішохідного маршруту та застарілу методики класифікації маршрутів, класифікаційні вимоги з гірського туризму, таблицю оцінки складності перевалів, перевали Криму,перевали Карпат,перевали Хібін). Найголовніше - МКК дає рекомендації щодо маршруту та умов проходження окремих його ділянок. Насамкінець під час випуску визначається форма звітності за пройдений похід: усний звіт з фотографіями визначальних ділянок маршруту чи скорочений звіт, який містить лише описи технічних перешкод, або ж повний звіт за встановленою формою.

В залежності від складності походу та району його проведення випуск може займати від 20 хвилин до кількох місяців. Для простих походів випуск відбувається порівняно швидко, в межах години.

- Який графік роботи МКК і які її координати?

Графік роботи МКК "Глобус" при Центрі фізичного виховання та спорту НТУУ "КПІ" розміщено тут. Координати членів МКК можна дізнатись тут.

- На скільки завчасно слід звертатися в МКК, щоб випуститися в похід?

Згідно з правилами випускатись слід не пізніше, ніж за 10 днів до початку походу. Ми радимо звертатися в МКК якомога раніше, бажано за місяць (для випуску в зимові походи це є обов'язковою умовою), а для першого походу у високогір'ї і два місяці може виявитись не надто рано. Такий тривалий термін пов'язаний із необхідністю мати запас часу на випадок ймовірної зміни графіку руху, маршруту чи у окремих випадках навіть району походу після консультації в МКК.

- Хочемо пройти "одиничку" в Криму. Який досвід вимагається від керівника і учасників і чим цей досвід повинен підтверджуватись?

Згідно з правилами керівник пішохідного походу 1 к.с. повинен мати досвід участі в поході 1 к.с., учасники - досвід некатегорійних походів. Досвід керівника підтверджується за допомогою довідки, досвід учасників, як правило, не підтверджується.

- Як захистити похід? Що для цього потрібно?

Для захисту поході в МКК слід принести звітні матеріали. Обсяг та форма звітних матеріалів визначається при випуску. Наприклад, це можуть бути: усний звіт з фотографіями визначальних ділянок маршруту; скорочений звіт, який містить лише описи технічних перешкод за рекомендованою формою; повний звіт за встановленою формою. Прихопіть також на захист довідки на кожного з учасників та керівника - у разі успішного захисту вони завіряються підписом голови МКК та печаткою МКК.

- Які повноваження МКК "Глобус" і за якими видами туризму?

МКК "Глобус" має право випуску пішохідних походів до 3 к.с, гірських походів до 3 к.с. та велосипедних походів до 3 к.с. включно. Склад видових комісій розміщено тут.

Для випуску в похід

Маршрутна книжка та зразок її заповнення.

Маршрутний лист.

Для захисту походу

Шаблон типового звіту про спортивний похід з коментарями.

Шаблон типового опису паспорту перевалу або іншої перешкоди з коментарями.

Бланк довідки про спортивний похід та зразок її заповнення .

Для оформлення розряду

Залікові книжки та облікові картки спортсмена.

Процедура присвоєння розрядів у т/к "Глобус".

Страхування

Тема про страхування у форумі МКК.

Лекція: Вибір страхової компанїі перед походом у гори.

Корисні матеріали

Лекция: Должность медика(Обязанности. Подготовка. Формирование походной аптечки. Диагностика и лечение наиболее часто встречающихся заболеваний).

Схема опроса участников перед походом об их здоровье .

Памятка летописца в походе.

Список информации о походе, которую необходимо оставлять координатору группы, на случай НС.

Планирование подготовки группы к горным походам.

Аналіз нещасних випадків.

Розгляд нещасних випадків у спортивному туризмі.

Підписатися на Коментарі для "Маршрутно-кваліфікаційна комісія Глобус"