Звіт про роботу МКК протягом 2012 р.

Додаток - 4 до розділу - 3

Положення про МКК

ЗВІТ

про роботу МКК протягом 2012 р.

_ Секція спортивного туризму "Глобус" при НТУУ "КПІ"__

1. Загальні відомості:

1.1.Дата погодження повноважень - _05 вересня 2011__
1.2.Код МКК - _126-04-30302000______
1.3.Кількість низових МКК - ____0____
1.4.Голова МКК - _ Волкова Анастасія Юрієвна,050-28-20-404, vovchenya (at) gmail.com_
1.5. Відповідальний секретар МКК - __ Дорошенко Анна Вадимівна,050-72-11-920, umka_ania@ukr.net.
1.6. МКК працює_вул.Польова 38/1 ауд 402/6, кожен другий четвер місяця з 19.00 до 21.00

2. Кількість заявочних матеріалів на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом у т.ч кількість зарахованих походів та учасників, яким зараховано походи (для територіальних МКК - усіма МКК регіону):

Вид туризму

ступінь

категорія складності

кількість розглянутих заявочних матеріалів (в дужках - кількість зарахованих походів) / у знаменнику кількість учасників, яким зараховано* походи

1-3

н/к з ел ІІ- VI к.с**

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Разом***

тільки

ст.3-9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пішохідний

5 (3)

27

6 (5)

45

8 (7)

38

2(2)

12

16 (14)

95

Лижний

Гірський

2 (2)

14

7(1)

7

3 (1)

9

1(4)

31

11 (6)

47

Водний

Велосипедний

6(6)

36

3 (3)

13

1(4)

31

9 (9)

48

Авто-мото

Спелео

Вітрильний

РАЗОМ:

7 (5)

41

19(12)

88

14 (11)

59

3 (6)

43

36 (29)

190

* учасники яким походи не зараховані, до звітності не включаються

** при тривалості активної частини походу не менше 6 днів *** без степеневих походів

***Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:

МС - _________0___________ другий - ______5_______

КМС - _______1___________ третій - ________12_______

перший - _____5___________ юнацькі - ______0________

Додаток 2

Перелік районів походів та кількість груп*

? з/п

Район походу,
для водних походів - назва річки

К-сть походів з виду туризму, (в т.ч ІІІ- VІк.с.)

пішохідний

лижний

вело

гірський

1

Центральна Україна

0

0

1

0

2

Крим

11

0

2

7

3

Карпати

6

0

0

2

4

Подільські Товтри

0

0

1

0

5

Тавр(Туреччина)

1

0

0

1

6

Туреччина

0

0

3

0

7

Альпи

0

0

1

0

8

Угорщина

0

0

1

0

9

Норвегія

1

0

0

2

10

Камчатка

1

0

0

0

11

Заілійськтй Алатау

0

0

0

1

12

Центр.Кавказ

1

0

0

0

*- дані по МКК ?Глобус? надані для походів І-Ш к.с.

Голова МКК Волова Анастасія Юрієвна _____________________________
Штамп МКК
"_____" _____________ 2012 р.

Підписатися на Коментарі для "Звіт про роботу МКК протягом 2012 р."