Заповнення маршрутних документів

Рекомендації щодо заповнення маршрутної книжки під час випуску/захисту походів (згідно номерів розділів маршрутної книжки):

Важливо: обидва екземпляри маршрутної книжки (екземпляр керівника походу та екземпляр МКК у секретаря) заповнюються синхронно, після закінчення засідання МКК повинні містити однакові дані. Це забезпечується в тому числі і попереднім записом на засідання МКК. Приклад заповненої маршрутної книжки.

1. Загальні відомості. Наявність всіх заповнених полів (категорія походу прописом, вид походу, терміни походу, район, адекватна нитка маршруту), ПІБ та підпис керівника. У нитці маршруту вказуються початкова та кінцева точка (з якої починається пішохідна частина маршруту у випадку гірських або пішохідних походів, т.і.), визначальні перешкоди маршруту. Нитка маршруту однозначно вказує на шлях проходу групи між початковим та кінцевим пунктом.

2. Склад групи. Вказується ПІБ кожного учасника та керівника, дати народження та ін. дані. Обовязковими є домашній телефон кожного учасника (або мобільні родичів, для використання у нештатних ситуаціях), домашня адреса. Також записується 1-2 телефони для зв'язку у поході. У графі ?Досвід? скорочено записується максимальний досвід у форматі: категорія, керівництво чи участь, вид туризму, район походу. У МКК залишаються копії довідок учасників та керівника, що засвідчують їх право на участь (керівництво) у даному поході, оригінали довідок пред'являються під час випуску. У випадку, якщо учасник не виходить на маршрут, біля його імені у списку член МКК записує ?не вийшов на маршрут? та ставить свій підпис. Член МКК повинен розписатись та вказати свій ПІБ, назву МКК.
У маршрутній книжці під час остаточного випуску повинні бути підписи всіх учасників про знання Правил проведення походів, з якими керівник зобов'язаний ознайомити учасників перед підписанням.

3-4. План походу. Опис кожного дня походу являє собою розширену нитку маршруту, що однозначно ідентифікує місце перебування групи кожного дня, місця ночівель, локальні перешкоди. Запасні варіанти маршруту повинні бути пронумеровані, щоб дозволити посилання на них під час повідомлень групи про зміну маршруту. Для кожного запасного варіанту повинен бути порахований кілометраж. Із плану походу повинно бути зрозумілим, чи порахований кілометраж кожного дня та загальниу із врахуванням гірського коефіцієнту чи без. Член МКК пише свої зауваження та змінений варіант маршруту у розділі 4, або вказує ?без змін?, ставить свій підпис.

5-6. Схема маршруту, складні ділянки та засоби їх подолання. До маршрутної книжки повинна бути додана карта маршруту із нанесеними варантами основного та запасного маршруту, дат та місць ночівель у бідь-якому зрозумілому форматі. Повинен бути доданий короткий опис засобів подолання перешкод.

7. Матеріальне забезпечення. У розділі вказується тільки суспільне та особисте спеціальне спорядження (що не включає у себе бівуачне). Список спорядження повинен бути адекватним складності походу та запланованим перешкодам (в тому числі у запасних варіантах маршруту). Повинна бути вказана реальна вага речей, розподіл між учасниками походу (чол. та жін. статі). Керівник повинен розписатись та поставити дату.

9. Результати розгляду. До складу МКК дописати повний ПІБ голови та членів МКК, що розглядали матеріали до випуску в похід. Необхідно закресилити зайві пункти на вибір.

11. Висновок. Керівник записує своє ПІБ у необхідному відмінку. До заповнення членом МКК: форма та дата здачі звіту, член МКК пише особливі вказівки для проходження маршруту. Дається рекомендація з вибору КРС або записується КРС, у якій збирається реєструватись група.

12. Контрольні терміни. Для заповнення секретарем та членами МКК. Заповнюється адреса або мобільний телефон чергового МКК, якому треба повідомляти про проходження маршруту, дати таких повідомлень. Члени МКК, що випускали групу, ставлять підписи, ставиться дата засідання та печатка МКК.

13. Додаткові зауваження, вказівки. Заповнювати обов'язково! Для заповнення членом МКК. Під час захисту походу у випадку, якщо не всі учасники пройшли маршрут у запланованому об'ємі. Вказати ПІБ учасника, причину сходу з маршруту, якою категорією для нього зараховується похід. У випадку порушення керівником правил безпеки проведення походу записуються зауваження керівнику, які дублюються у довідці про залік керівницства походом.

14. Рішення МКК про залік походу. Для заповнення членами МКК. Категорія походу, загальна кількість виданих довідок, ПІБ та підпис членів МКК, що приймали захист, голови комісії, дата та печатка.

Титульна сторінка. Під час випуску в похід на титульній сторінці маршрутної книжки ставиться номер походу в реєстрі МКК.

Довідки про залік подорожі. Керівник приносить заповнені довідки із характеристиками (на всіх крім себе), написаними від руки, на захист походу. У характеристиці записуються відомості щодо технічної, тактичної, фізичної підготовки учасника, його особистих та командних якостях, які обов'язки та як виконав у поході та ін., що дозволить майбутньому керівнику скласти враження про цього учасника. Треба звернути увагу на правильність запису у графі участь або керівництво (а також район, період проведення походу, вид туризму, ПІБ учасників та ін.), звірити кілометраж та нитку маршруту із реально пройденою, повинна бути вказана кількість ходових днів та днів відсидки (дньовок) та загальна кількість днів походу. Керівник ставить на довідці свій підпис. Після захисту походу голова МКК розписується біля свого ПІБ, ставиться печатка МКК.