Правила змагань зі спортивного туризму

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї. МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ



"ПОГОДЖЕНО"
Президент Федерації спортивного туризму України

А.С.Матвієнко

"____"__________
2008 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник
Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту

М.В.Дутчак

"____"__________
2008 р





ПРАВИЛА
ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ





м.Київ - 2008 р.

Титульний аркуш
Титульний аркуш
Підписатися на Коментарі для "Правила змагань зі спортивного туризму"