Звіт про роботу МКК протягом 2011 р.

Додаток - 4 до розділу - 3

Положення про МКК

ЗВІТ

про роботу МКК протягом 2011 р.

_Секція спортивного туризму " Глобус" при НТУУ " КПІ"_
(назва організації, при якій утворено МКК)

1. Загальні відомості:

1.1. Дата погодження повноважень - _05 вересня 2011__
1.2. Код МКК - _126-04-30302000______
1.3. Кількість низових МКК - ____0___________
(Додається повний перелік та коди МКК)
1.4. Голова МКК - _Волкова Анастасія Юрієвна,050-28-20-404, vovchenya
(at)gmail.com
_
(прізвище, ім’ я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)
1.5. Відповідальний секретар МКК - __Дорошенко Анна Вадимівна,050-72-11-920,umka_ania (at)ukr.net.
(прізвище, ім’ я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail) 1.6.

МКК працює_вул.Польова 38/1 ауд 402/6, кожен другий четвер місяця з 19.00 до 21.00
(адреса) (день)

2. Кількість заявочних матеріалів на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом у т.ч кількість зарахованих походів та учасників, яким зараховано походи (для територіальних МКК - усіма МКК регіону):

Вид туризмуступінькатегорія складності
кількість розглянутих заявочних матеріалів (в дужках – кількість зарахованих походів) / у знаменнику кількість учасників, яким зараховано*походи
1-3н/к з ел ІІ- VI к.с**ІІІІІІІVVРазом***

тільки
ст.3-9

123456789
Пішохідний9 (5)
55
16 (11)
70
4 (2)
19
1 (0)
0
21 (13)
89
Лижний
Гірський2 (1)
4
8 (5)
33
6 (2)
12
4 (1)
7
18 (8)
52
Водний
Велосипедний
Авто-мото
Спелео
Вітрильний
РАЗОМ:11 (6)
59
24 (16)
103
10 (4)
31
5 (1)
7
39 (21)
141

* учасники яким походи не зараховані, до звітності не включаються
** при тривалості активної частини походу не менше 6 днів *** без степеневих походів
***Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:

МС - _________5___________ другий - ______12_______

КМС - _______1___________ третій - ________34_______

перший - _____3___________ юнацькі - ______0________

Додаток 2

Перелік районів походів та кількість груп*

? з/пРайон походу, для водних походів - назва річкиК-сть походів з виду туризму, (в т.ч ІІІ- VІк.с.)
пішохіднийлижнийвелогірський
1Крим76
2Карпати114
3ЗахіднийКавказ (Росія)1
4Східний Кавказ (Грузія)

1
5Гісаро-Алай (Киргизія)1
6Тавр (Туреччина)13
7Алтай (Росія)1
8Хібінські тундри (Росія)1
9Ріла (Болгарія)

1
10Паміро-Алай (Киргизія)

1

*- дані по МКК « Глобус» надані для походів І-Ш к.с.

Голова МКК
Волова Анастасія Юрієвна (______________________________) ( підпис) (прізвище, ініціали)

Штамп МКК " _____" _____________ 2011 р.

Коментарі

Не сместились ли часом колонки по категориям?
Единички - ни одной, а есть 4-ки, которых нет в праве выпуска.

Підписатися на Коментарі для "Звіт про роботу МКК протягом 2011 р."