Звіт про роботу МКК протягом 2007 р.

Додаток - 4 до розділу - 3

Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії

Федерації спортивного туризму України -

колегії суддів змагань туристських спортивних походів.

ЗВІТ

про роботу МКК протягом 2007 р.

Секція спортивного туризму ?Глобус? при НТУУ ?КПІ?____________________

(назва організації, при якій утворено МКК)

  1. Загальні відомості:

1.1.Дата погодження повноважень - _05 березня 2007 _______________________

1.2.Код МКК - _126-04-20200000___________________________________________

1.3.Кількість нижчестоящих МКК - __0_______________________________________

1.4.Голова МКК - _Янчевський Олег Зигмонтович, 8-067-235-29-67, yanch@rambler.ru

(прізвище, ім'я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)

1.5. Відповідальний секретар МКК - _Кудлай Наталія Олександрівна, 8-067-527-18-56,

hrun@i.ua, Київ, пр.Глушкова, 24, кв.58_________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)

2. Кількість заявочних матеріалів (заявлених учасників) на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом усіма МКК:

Вид туризмуСтупінь складності походів

(к-сть матер./к-сть учасн.)

Категорія складності походів

(к-сть матер./к-сть учасн.)

123Разом ІІІІІІІVVРазом
Пішохідний  4/35 10/638/48    22/146
Лижний           
Гірський   4/15 6/383/23    13/76
Водний            
Велосипедний           
Авто-мото           
Спелео           
Вітрильний            
РАЗОМ:  8/50 16/10111/71    35/222


3.Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:

МСМК- ____________________ другий - ___________________

МС - ____________________ третій - ____________________

КМС - ___________________ юнацькі - ___________________

перший - _________________

Голова МКК
______________________ (______________________________)

       (підпис)         (прізвище, ініціали)

Штамп МКК

                     "_____" _____________ 20 ___ р.

Підписатися на Коментарі для "Звіт про роботу МКК протягом 2007 р."