Звіт про роботу МКК протягом 2013 р.

Додаток - 4 до розділу - 3

Положення про МКК

ЗВІТ

про роботу МКК протягом 2013 р.

_ Секція спортивного туризму "Глобус" при НТУУ "КПІ"__

1. Загальні відомості:

1.1.Дата погодження повноважень - _05 вересня 2011__
1.2.Код МКК - _126-04-30302000______
1.3.Кількість низових МКК - ____0_____
1.4.Голова МКК - _ Волкова Анастасія Юрієвна,050-28-20-404, vovchenya (at) gmail.com_
(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)
1.5. Відповідальний секретар МКК - __ Дорошенко Анна Вадимівна,066-11-98-511,
umka_ania@ukr.net.
(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)
1.6. МКК працює_вул.Польова 38/1 ауд 402/6, кожен другий четвер місяця з 19.00 до 21.00

(адреса) (день)

2. Кількість заявочних матеріалів на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом у т.ч кількість зарахованих походів та учасників, яким зараховано походи (для територіальних МКК - усіма МКК регіону):

Вид туризму

ступінь

категорія складності

кількість розглянутих заявочних матеріалів (в дужках - кількість зарахованих походів) / у знаменнику кількість учасників, яким зараховано* походи

1-3

н/к з ел ІІ- VI к.с**

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Разом***

тільки

ст.3-9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пішохідний

5 (1)

5

0 (0)

0

15 (5)

40

3 (3)

24

1 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

19 (8)

64

Лижний

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

Гірський

3 (0)

0

0 (0)

0

1 (2)

25

7 (2)

13

0 (1)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

8 (5)

38

Водний

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

Велосипедний

1 (0)

0

0 (0)

0

2 (2)

15

5 (3)

18

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

7 (5)

33

Авто-мото

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

Спелео

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

Вітрильний

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

РАЗОМ:

9 (1)

5

0 (0)

0

18 (9)

80

15 (8)

55

1 (1)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

0 (0)

0

34 (18)

135

* учасники яким походи не зараховані, до звітності не включаються

** при тривалості активної частини походу не менше 6 днів *** без степеневих походів

***Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:

МС - ____________________ другий - _____________

КМС - __________________ третій - _______________

перший - ________________ юнацькі - ______________

Додаток 2

Перелік районів походів та кількість груп*

? з/п

Район походу,
для водних походів - назва річки

К-сть походів з виду туризму, (в т.ч ІІІ- VІк.с.)

пішохідний

лижний

Вело

гірський

1

Волинь(Україна)

0

0

1

0

2

Поділля-Буковина(Україна)

0

0

1

0

3

Карпати(Укараїна)

9

0

0

6

4

Крим(Україна)

10

0

2

2

5

Аладаглар(Туреччина)

0

0

0

1

6

Лікійський шлях(Туреччина)

1

0

0

0

7

Греція

0

0

1

0

8

Македонія

0

0

1

0

9

Західний Кавказ(Росія)

2

0

0

1

10

Східний Кавказ(Грузія)

0

0

0

1

11

Норвегія

1

0

0

0

12

Польща-Словаччина

0

0

1

0

13

Татри(Польща)

0

0

1

0

14

Тункінські Гольці (Східний Саян) (Росія)

1

0

0

0

*- дані по МКК ?Глобус? надані для походів І-Ш к.с.

Голова МКК Волова Анастасія Юрієвна (______________________________)
( підпис) (прізвище, ініціали)

Штамп МКК
"_____" _____________ 2013 р.

Підписатися на Коментарі для "Звіт про роботу МКК протягом 2013 р."