Звіт про роботу МКК протягом 2009 р.

Додаток - 4 до розділу - 3

Положення про МКК

ЗВІТ

про роботу МКК протягом 2009 р.

_ Секція спортивного туризму ?Глобус? при НТУУ ?КПІ?__

(назва організації, при якій утворено МКК)

  1. Загальні відомості:

1.1.Дата погодження повноважень - _05 березня 2007__1.2.Код МКК - _126-04-20300000______

1.3.Кількість низових МКК - ____0___________ (Додається повний перелік та коди МКК)
1.4.Голова МКК - _ Янчевський Олег Зигмонтович, 8-067-235-29-67, yanchoz@rambler.ru _

(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)

1.5. Відповідальний секретар МКК - __Кудлай Наталія Олександрівна, 8-067-527-18-56,hrun@i.ua,
Київ, пр.Глушкова, 24, кв.58_________________________________________

(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)

1.6.МКК працює______________________________________________________з_____ до______

(адреса ) (день)

2. Кількість заявочних матеріалів на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом у т.ч кількість зарахованих походів та учасників, яким зараховано походи (для територіальних МКК - усіма МКК регіону):

Вид туризмуступінь категорія складності
кількість розглянутих заявочних матеріалів (в дужках - кількість зарахованих походів) / у знаменнику кількість учасників, яким зараховано* походи
1-3н/к з ел ІІ-VI к.с**ІІІІІІІVVРазом***

тільки ст. 3-9

123456789
Пішохідний2 (1)

5

1 (0)

1

11 (9)

61

4 (6)

51

18 (16)

118

Лижний
Гірський4 (3)

18

1 (2)

20

8 (5)

34

4 (3)

26

3 (0)

0

20 (13)

98

Водний
Велосипедн
Авто-мото
Спелео
Вітрильний
РАЗОМ:6 (4)

23

2 (2)

21

19 (14)

95

8 (9)

77

3 (0)

0

38 (29)

216

* учасники яким походи не зараховані, до звітності не включаються

** при тривалості активної частини походу не менше 6 днів
*** без степеневих походів

3.Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:

МС - ____________________
другий - ___________________

КМС - ____________________
третій - _____11_____________

перший - _________________
юнацькі - ___________________


Додаток 2

Перелік районів походів та кількість груп

- з/пРайон походу, для водних походів назва річкиК-сть походів з виду туризму,(в т.ч ІІІ-VІк.с.)
пішохіднийлижнийвелогірський
1Крим119
2Карпати75
3Алтай (Росія)2 (2)
4Джунгарський Алатау (Казахстан)1 (1)
5Західний Кавказ (Росія)2
6Аладаг (Туреччина)1


Голова МКК ______________________ (______________________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Штамп МКК

"_____" _____________ 201__ р.

Коментарі

Цитата:
Разом***
тільки ст. 3-9
....
*** без степеневих походів

- а по числам наче як із степеневими (другою колонкою) виходить підрахунок

Підписатися на Коментарі для "Звіт про роботу МКК протягом 2009 р."