Звіт про роботу МКК протягом 2010 р.

Додаток - 4 до розділу - 3

Положення про МКК

ЗВІТ

про роботу МКК протягом 2010 р.

_ Секція спортивного туризму "Глобус" при НТУУ "КПІ"__
(назва організації, при якій утворено МКК)

1. Загальні відомості:

1.1.Дата погодження повноважень - _05 березня 2007__
1.2.Код МКК - _126-04-20 3 00000______
1.3.Кількість низових МКК - ____0___________ (Додається повний перелік та коди МКК)
1.4.Голова МКК - _ Янчевський Олег Зигмонтович,067-235-29-67, yancholz (at) gmail . com_
(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)
1.5. Відповідальний секретар МКК - __ Кудлай Наталія Олександрівна,067-527-18-56,
hrun (at)i.ua, Київ, пр.Глушкова,24, кв. 58_________________________________________
(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)
1.6. МКК працює_______________________________________ _______________з_____ до______
(адреса) (день)

2. Кількість заявочних матеріалів на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом у т.ч кількість зарахованих походів та учасників, яким зараховано походи (для територіальних МКК - усіма МКК регіону):

Вид туризмуступінь

категорія складності

кількість розглянутих заявочних матеріалів (в дужках - кількість зарахо- ваних походів) / у знаменнику кількість учасників, яким зараховано* походи
1-3н/к з ел ІІ- VI к.с**ІІІІІІІVVРазом***

тільки

ст.3-9

123456789
Пішохідний4 (3)

31

19 (14)

115

3 (2)

8

22 (16)

123

Лижний
Гірський2 (1)

7

13 (6)

40

5 (1)

10

3 (0)

0

21 (7)

50

Водний
Велосипедн
Авто-мото
Спелео
Вітрильний
РАЗОМ:6 (4)

38

32 (20)

155

8 (3)

18

3 (0)

0

43 (23)

173

* учасники яким походи не зараховані, до звітності не включаються

** при тривалості активної частини походу не менше 6 днів *** без степеневих походів

3.Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:

МС - ____________________ другий - ____14____________

КМС - ____________________ третій - _____20___________

перший - _________________ юнацькі - ___________________

Додаток 2

Перелік районів походів та кількість груп

? з/пРайон походу,
для водних походів - назва річки
К-сть походів з виду туризму, (в т.ч ІІІ- V Ік.с.)
пішохіднийлижнийвелогірський
1Крим159
2Карпати88
3Центральний Кавказ (Росія)1
4Східний Кавказ (Грузія)1
5Прибайкальський хребет (Росія)1
6Аладаг (Туреччина)1
7Качкар (Туреччина)1
8Заілійський Алатау (Казахстан)1
9Центральний Тянь-Шань (Киргизія)1
10Ріла, Пірін (Болгарія)1
11Пол.Морачка, Дурмітор (Чорногорія)1

Голова МКК ______________________ (______________________________)
( підпис) (прізвище, ініціали)

Штамп МКК
"_____" _____________ 201__ р.