Перелік класифікованих (в т.ч. експериментальних) маршрутів спортивних походів по Україні

Перелік класифікованих (в т.ч. експериментальних) маршрутів спортивних походів по Україні (з 8.12.2001, див. також рішення від 16.01.2007):

Перелік в zip-архіві 34Kb

Маршрути з позначкою "Е" бiля порядкового номеру у Перелiку вважаються експериментальними до остаточного затвердження iх категорii складностi Центральною маршрутно-квалiфiкацiйною комiсiею. У разi випуску групи у похiд за маршрутом з позначкою "Е" в маршрутнiй книжцi робиться обов'язковий запис МКК такого змiсту: "Остаточна категорiя складностi походу визначається за результатами розгляду МКК".

Звiти про походи за маршрутами з позначкою "Е" пiсля iх попереднього розгляду в МКК, що проводила випуск групи у похiд, направляються до Центральноi МКК для остаточного розгляду та видачi довiдок про похiд його учасникам.

3вiти про походи за маршрутами з позначкою "Е" повиннi:

- подаватися до МКК обов'язково у письмовому вигляд незважаючи на категорiю складностi походу;

- фотографii у звiтах повиннi пiдтверджувати проходження маршруту усiма учасниками (з усiма засобами пересування) вiдповiдно до плану походу, встановленого у маршрутнiй книжцi. Обов'язкова наявнiсть фотографiй мiст ночiвель, основних локальних i протяжних перешкод. На фотографiях повиннi бути нанесенi лiнii руху групи (пiдйоми, спуски, подолання перешкод). Крiм того, на фотографiях повинно бути видно, якi способи страховки використовувалися при подоланнi перешкод. У звiтах про походи у зимових умовах необхiдно мати фотографii, якi свiдчили б про наявність та глибину снiгового покриву;

- мати розрахунок категорii складностi походiв згiдно з Методикою визначення категорiй складностi туристсько-спортивних маршрутiв (за вiдповiдним видом туризму);

- вiдповiдати по формi i змiсту вимогам, викладеним у додатку ?3.5. "Правил".


Відповідно до рішення засідання ЦМКК відтепер експериментальні походи вважаються гірськими або міжсезонними в залежності від дат проведення:
Выписка из протокола - 10\06 заседания ЦМКК от 16.12.2006 г.

... Решили.
Считать экспериментальные походы ГОРНЫМИ в Карпатах в период с 20 марта по 10 мая, в Крыму в период с 1 марта по 1 мая. Экспериментальные горные походы в Карпатах с 15 ноября по 20 марта и в Крыму с 1 декабря по 1 марта считать походами в МЕЖСЕЗОНЬЕ и предьявлять к участникам соответствующие требования.

Подписи: Председатель - М. Дегтярь Секретарь - Н. Сычёва

Підписатися на Коментарі для "Перелік класифікованих (в т.ч. експериментальних) маршрутів спортивних походів по Україні"