Гірський туризм.


Традицiйнно гiрськi походи проводяться в районах альпiйських гiр - молодих за часом горотворення, що пiднмаються вище снiговоГi лiнii та характеризуються комплексом льодовикових форм рельефу (цирки, гострi гребнi, шпилястi вершини тощо), тобто проводяться у районах високогiр'я. Проведения прських походв

в горах такого типу полягае у проходженнi визначеного маршруту за певний час з подоланняи категорiйних перевалiв.

Гiрськi системи Украiни - Карпати та Кримськi гори - хоча i належать до альпiйськоi складчастостi за часом горотворення, але вiдносяться до середньовисотних гiр i мають абсолютну висоту нижче снiговоi лiнii, тобто не можуть вважатися класичними районами для проведения гiрських походiв. Проведения гiрських походiв тут можливо лише взимку та на початку весни, коли складаються сезоннi природнi умови, що вiдповiдають вимогам до районiв проведения прських походiв. У цей перiод в Карпатах та горах Криму певнi дiлянки за своiми туристсько-спортивними характеристиками можуть за складнiстю подолання вiдповiдати перевалам 1А, 1Б, 2А категорiй складностi, що i дае можливicть проводити тут гiрськi туристськi походи I - II категорий складностi.

Найкращий час для проведения таких походiв у Карпатах - березень, перша половина квiтня, а у Криму - грудень, початок лютого (перша декада).

Враховуючи зазначене, з метою сприяння кращiй пiдготовцi туристських груп до гiрських походiв, у Методицi визначення категорiй складностi туристських спортивних маршрутiв (роздiл "Гiрський тур-м") наводиться таблиця трудностi перевалiв 1А - ЗБ категорiй.

Слiд враховувати, що проведения зимово-весняних гiрських походiв у Карпатах i в Криму, при всiй iх схожостi iз звйчайними гiрськими походами, мае своi особливостi, якi у деяких випадках роблять такi походи навiть бiльш складними i небезпечними, нiж аналогiчнi за категорiею складностi у традицiйних районах розвитку гiрського туризму (Памiр, Тянь-Шань, Центральний Кавказ тощо). В перше чергу це стосуеться погодних умов (низькi температури протягом уciеi доби, частi сильнi поривчастi вiтри, тумани, заметiлi i, одночасно, частi вiдлиги), характеру снiгового покриву (зимовий снiг у Карпатах i Криму дуже вiдрiзняеться вiд лiтнього снiгу на значних висотах на Кавказi чи Памiрi), лавиноi небезпеки та сильно розчленованого рельєфу на невеликих ділянках маршруту, особливо у Карпатах. Тому туристськi групи, якi вирушають у гірські поході до Карпатських і Кримських гір повинні відноситися до підготовки таких походів з усією відповідальністю, враховувати особливості природних умов району подорожi, мати все необхiдне спорядження для організацii ночівель у зимових умовах, а також повний комплект лавинного спорядження (лавинні шнури, лопата, щупи тощо) і вміти ним користуватися.

З метою запобігання травматизму в поході, при його пiдготовці особливу увагу слiд приділяти вивченню лавинонебезпечних ділянок району походу. У Карпатах лавина активність проявляється щорічно, інтенсивнiсть лавинопроявів пов'язана з великою мінливістю погодних умов у холодну пору року та інтенсивністю снiгонакопичення (до 100 см на висотах 500-1400м над рiвнем моря і до 300 см на більших висотах). Найбільш лавинонебезпечними хребтами е Чорногорський, Свидовець, Полонинський та Горгани, якi мають асиметрію схилiв (півнiчно-схiдні схили круті, південно-захiдні - пологі) і на яких на пiвнiчно-східному макросхилі лавинонебезпечний період триває більш довго. Найбільша кількість лавин сходить у лютому-березні. При цьому тривалість сезону лавинної небезпеки зростає по мiрі зростання абсолютної висоти гірських хребтів. В горах Криму сходи лавин спостерігається також щорічно, однак періоди лавиної небезпеки менш тривалі, ніж у Карпатах.

Групам, які готуються до зимового гірського походу у підготовчий період необхідно також, приділити значну увагу питанню орієнтування в умовах обмеженноi видимості, засобам та способам профілактики переохолодження та обмороження, навчанню учасників подорожі наданню долiкарняної допомоги потерпілому в умовах зимового гірського походу. Доцiльно перед зимовим гiрським походом улiтrу провести розвідку маршруту для подальшого поліпшення орієнтування у зимовому походi та відпрацювання шляхiв аварiйного сходу з маршруту.

Далі пропонуються, як зразки, нитки гiрських маршрутів I-II категорії складності в Карпатах i Кримcьких горах. Звертаємо увагу, що усі запропоновані маршрути гірських походiв включено до Перелiку вперше, вони вiдносяться до експериментальних і для iх захисту до МКК необхідно подавати письмовi звiти про походи.


Карпати


I категорія складності

1.(Е) с.Негровець (Мiжгiрський р-н) - г.Негровець (1707м) - хр.Пишконя - г.Ясновець (1600м) - спуск в долину р.Сухар - підйом на г.Стримба (1719м) (1А) - спуск в долину р.Мокрянки - підйом вздовж р.Мокрянка на г.Попад'я (1740м) (1А) - хр.Горгани - пер.Руський - г.Берть (1666м) -спуск у долину стр.Яновець - смт. Усть-Чорна, т/б "Ялинка". (100км)

2.(Е) с.Осмолода - г.Iгровець (1804м) - г.Сивуля (1818 м) - перЛегіонв - г.Браткiвська (1778м) (1А) - г.Чорна Клева (1719м) - с.Бистриця - р.Довжинець - г.Довбушанка (1754м) (1А) - г.Синяк (1665м) - г.Хомяк (1542м) - с.Паляниця- с.Яблониця - смт.Ворохта. (105 км)

II категорія складності

3.(Е) м.Рахiв - с.Видричка - пiдйом вздовж р Павлик - г.Петрос (2020м) (1Б) - спуск вздовж стр.Лазещина до ур.Козмещик - пiдйом по ущ. на г.Говерла (2061м) (1Б) - спуск по Чорногорському хр. - г.Туркул (1938м) - спуск вздовж стр. Бутучок до злиття з стр. Бребенескул - пiдйом вздовж стр. Бребенескул на в.Гутин Темнатик (2016м) (1А) - хр.Чорногора - г.Чорна Гора (2020м) - г.Вихід (1471м) - г.Стiг (1650м) - верхв'я р.Бiла Тиса - сЛуги. (107км)

4.(Е) с.Зелене - оз.Шибене - г.Чорна Гора (2020 м) (1А) - Чорногiрський хр. - г.Говерла (2061м) (1А) - г.Петрос (2020м) (1Б) - с.Ясиня - г.Близниця (1880м) - хр.Свидовець - гДогяска (1761м) (1А) - г.Унгоряска (1707м) - р.Турбат - г.Браткiвська (1788м) (1А) - пер.Легіонів - г.Сивуля (1818м) (1А) - г.Iгровець (1804м) - с.Осмолода. (115км)


Крим


I категорія складності

5.(Е) с.Богате - т/с Поворотне - р.Солар - г.Бурма (854м)- г.Ливазь-кая (876м) (1А) - пер.663 -г.Північна Караул-Тепе (983 м) - г.Пiвденна Караул-Тепе (913м) - ск. Аюкая - в.982 - пер.Горуча (743м) - пер.Алакат (Алікот-Богаз) (670м) - ур.Кокасан (т/с Нижнiй Кокасан) -г.Киргуч (911м) - г.Катран-Яккан-Тепе (1014м) - г Хрикаль (1036 м) - прохід Малi Ворота - прохід Великі Ворота - Карабі-яйла - г.Біла (1253м) (1Б) - прохід 2-й спуск - г.Лiкон (1017 м) - т/с Ай-Алексiй - г.Юкiтепе (1030м) - т/пр Партизансь-кий - ур.Тирке - г.Замаіл (1067м) -г.Тiрке (1283м) (1Б) - хр.Демерджи (1239м) - спуск стежкою пiвденного схилу у Долину Привiдiв - г.Ельхкая - пер.Ангарський - г.Чатирдаг (1527м) (1Б) - ур.Чумнох (т/с Басуча Поляна) - г.Лю6ка (975м) - с. Мармурове. (120км)

II категорія складності

6.(Е) с.Перевальне - ур.Кизил-Коба - ущ.Альошина Вода - т/с Партизанська - стр.Партизанка - пер.Тирке Центральний (1245м) (1А) - вдсп. Джур-джур - пер Пір'я - Демерджi-Яйла - т/с Джурла - г.Демерджі (1359м) - спуск по кулуару Хаоса (1Б) - т/б "Ангарський перевал" - г.Цукрова Голова - Ангарська Стінка - Холодний Кулуар - г.Ангар-Бурун (1Б) - верхнє плато г.Чатирдаг - г.Еклiзі-Бурун (1527м) спуск по південно-західному кулуару (1Б) - т/с Ат-Чокрак - Бабуган-Яйла - г.Роман-Кош (1545м) - пер. Гурзуфське Сідло (више с.Запрудне) - вихiд на г.Парагельмен (1Б) - т/б "Карабах". (120км)


 


Зауваження

щодо порядку випуску, оформлення звітів і захисту експериментальних походів див. на головній сторінці

Підписатися на Коментарі для "Гірський туризм."