Вимоги до складання звіту про спортивний туристський похід

Додаток - 1 до постанови Виконкому Федерації спортивного туризму України
від 27 травня 2002 р.,
протокол - 23, п. - 4

ВИМОГИ
до складання звіту про спортивний туристський похід

1. Загальні положення

1.1. Згідно з "Правилами проведення змагань спортивних туристських походів" керівник туристської спортивної групи зобов?язаний надати маршрутно-кваліфікаційній комісії - колегії суддів змагань спортивних туристських походів (МКК) звіт похід не пізніше, ніж через рік після його завершення. Зазначений термін може змінюватися за рішенням МКК. Крім того, на вимогу організації, що проводила похід, звіт про похід надається і до цієї організації.
Звіт складається керівником походу за активною участю членів групи. На підставі звіту МКК вирішує питання про залік здійсненного походу.

1.2. Звіт про спортивний туристський похід може мати форму:
- усного звіту для походів I ?II категорії складності (к.с.);
- письмового звіту для походів III - V (VI) к.с., а також для спортивних походів, що мають ділянки першопроходжень.

Обсяг і характер звіту визначає МКК під час розгляду заявочних матеріалів на здійснення походу. Рішення МКК з цього питання записується в маршрутну книжку.

1.3. Разом зі звітом надаються:
- маршрутна книжка з відмітками про проходження початкового, проміжного і кінцевого пунктів маршруту і відмітками аварійно-рятувальних служб (при їх наявності);
- записки, зняті з перевалів або інших ключових пунктів маршруту;
- поштові квитанції, що підтверджують своєчасне відправлення телеграм з контрольних пунктів;
- інші документи, що підтверджують проходження запланованого маршруту;
- оформлені на всіх учасників довідки за встановленою формою про залік походу.

1.4. Додаткові вимоги розширюють і доповнюють типову форму звіту, наведену у додатку 3.5 "Правил проведення змагань туристських спортивних походів".

2. Усний звіт

2.1.Усний звіт про здійснений похід проводиться керівником групи МКК. При цьому в комісію надаються документи, перераховані в п. 1.3. Усний звіт будується згідно з розділами письмового звіту, ілюструється фотографіями (діапозитивами, кінофільмами, відеофільмами), картами, схемами тощо.

3. Оформлення письмового звіту

3.1. Звіт має бути надрукованим на друкарській машинці через 1,5 інтервали або на комп?ютері (шрифтом не менше 12), бути в палітурці, мати формат А4 і наскрізну нумерацію сторінок, включаючи додатки.

3.2. З врахуванням титульної сторінки і змісту (2 стор.), тексту (20 - 45 стор.), фотоілюстрацій ( не менше 15-20 стор.), картографічного матеріалу (3-5 стор.), загальний об'єм звіту, як правило, має бути до 50 сторінок, хоча може бути і більше.

3.3. Письмовий звіт починається з титульного аркуша (додаток 1), далі йде зміст, який містить перелік усіх розділів звіту і додатків, текстова частина звіту, фотографії, карти (схеми). До звіту додаються документи, перераховані в п. 1.3.

3.4. Фотографії (малюнки), що додаються до звіту, мають характеризувати складні відрізки маршруту, показувати дії групи на них, допомагати наступним групам орієнтуватися на місцевості, підтверджувати проходження маршруту всією групою, відображати природу і визначні пам?ятки району. Бажаний формат фотографій - 13х18 см або 10х15 см.

3.5. На фотографіях, що мають мету полегшити наступним групам орієнтуватися на місцевості, тушшю наносять: суцільною лінією - пройдений маршрут і пунктирною лінією - рекомендований маршрут із зазначенням напрямку руху, місць ночівель, основних орієнтирів, назв перевалів, вершин, рік, порогів, місць встановлення турів і т.п. Фотографії мусять мати наскрізну нумерацію і супровідні тексти, із зазначенням назви об'єктів зйомки і місць зйомки.

3.6. До звіту додається оглядова карта (схема) району походу в масштабі 1:100000 з нанесеним на ній маршрутом, його запасними варіантами, напрямками руху, місцями ночівель (із зазначенням дати зупинки на ночівлю) і основними перешкодами і орієнтирами (пороги, переправи, перевали, тури і т.п.), місцями зйомки основних фотографій (із зазначенням номера фотографії).

3.7. Мапа доповнюється ескізами (кроками) найбільш складних відрізків маршруту з позначенням шляхів їх подолання або обходу і необхідних орієнтирів. Для походів зі значним перепадом висот, а також для водних походів складаються профілі маршрутів, уточнюється лоція річки.

3.8. На ескізах (кроках) показують місця зйомки фотографій, що мають відношення до орієнтування, позначають напрямок зйомки або кут охоплення і номер фотографії.

3.9. Картографічний матеріал бажано вставляти в спеціальний конверт, що вклеюється до внутрішньої сторони задньої палітурки звіту.

4. Обсяг і зміст текстової частини звіту

4.1. Текстова частина звіту повинна мати наступні розділи:

1. Довідкові дані про туристський спортивний похід (3-7 стор.)
2. Організація туристського спортивного походу (2-6 стор.)
3. Графік руху і технічний опис маршруту (10 -20 стор.)
4. Підсумки туристського спортивного походу, висновки та рекомендації (2-5 стор.)
5. Додатки (3-5 стор.)

4.2. Звіт про похід V - VI к.с. МКК має мати розділи 1-5.

4.3. У звіті про похід III - IV к.с. за погодженням з МКК може бути скорочений об'єм письмового звіту, а також виключені деякі пункти розділів. Відповідні записи робляться в маршрутній книжці МКК, що розглядає заявочні матеріали. Таке скорочення допускається при наявності в розпорядженні МКК вичерпних даних по цьому району.

4.4. В звітах про походи III к.с. крім того може бути зменшена кількість відомостей з розділів; додатки.

4.5. Текстова частина звіту повинна мати діловий і документальний характер. В ньому повинні бути приведені посилання на джерела наведених відомостей.

4.6. Зміст має бути пов?язаний з фотоматеріалами і картами (схемами, кроками), для чого в тексті необхідно наводити посилання на номери фотоілюстрацій, карт, схем, кроків тощо. Не рекомендується вводити у звіт жанрові фотографії.

4.7. В розділі "Довідкові дані про туристський спортивний похід" наводять такі дані:

4.7.1. Організація, що проводить похід.

4.7.2. Параметри походу

Вид туризмуКатегорія складності походуПротяжність активної частини походу, кмТривалістьТермін проведення
ЗагальнаХодових днів
123456

4.7.3. Район, підрайон (масив) походу.

4.7.4. Докладну нитку маршруту.

4.7.5. П.І.Б., адреси, телефони керівника та учасників.

4.7.6. Місце знаходження звіту, наявність відео - та кіно матеріалів.

4.7.7. Якою МКК розглянутий похід.

4.8. В розділі "Організація туристського спортивного походу" зазначаються такі дані:
4.8.1. Загальна змістовна ідея походу, його незвичайність, унікальність, новизна тощо.

4.8.2. Варіанти під'їзду та від'їзду, обгрунтування точок початку та кінця маршруту.

4.8.3. Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти.

4.8.4. Зміни маршруту та його причини.

4.8.5. Відомості про проходження маршруту кожним учасником, у т.ч. випадки сходу з маршруту, чи не проходження його окремих ділянок (перевалів чи інших перешкод) окремими учасниками.

4.9. В розділі "Графік руху і технічний опис маршруту" зазначаються такі дані:

4.9.1. Графік руху і інші параметри маршруту відповідно до діючої класифікації маршрутів, що визначають його категорію складності, показуються у вигляді таблиці і розкриваються більш детально в тексті звіту.

4.9.2. Технічний опис проходження маршруту. Щоденний перехід розбивається на відрізки не за принципом часових переходів, а за зміною характеру перешкод або за наявністю орієнтирів. Для маршрутів з перепадом висоти, відповідно до методики оцінки складності, в таблицю п. 4.9.1. вводиться графа "висота".

4.9.3. Визначальні перешкоди маршруту (перевали, траверси, вершини, каньйони, переправи, пороги, рослинний покрив, болота, осипи, піски, сніг, лід, водні ділянки тощо) подаються за формою:

?1? дільниці денного переходуДільниця шляху (від - до)Чистий ходовий час (год.)Характер шляху, природні перешкоди, їх категорійність, небезпечні ділянкиМетеоро-логічні умовиПримітка

4.9.4. Для походів в гірських районах допускається опис перевалів (вершин, ущелин) представляти в довільному текстовому вигляді. Бажано при цьому мати схеми, малюнки перевалів (вершин), на яких показані шляхи підйому (спуску), а для складних перевалів (3А-3Б) - ділянки з характерними відрізками. Фотографії мають бути представлені з кожної сторони перевалу. Складні відрізки шляху описуються більш детально і показуються дії групи на них. Особливу увагу слід приділити засобам по забезпеченню техніки безпеки. Для підтвердження проходження перевалів по маршруту в звіті повинні бути фотографії групи в повному складі (за винятком фотографа, коли немає автоспуску чи не дозволяють умови) на всіх перевалах. Для походів в гірських районах з висотами понад 2000 м рекомендовано представити висотний графік походу, який наочно ілюструє акліматизаційну частину та напруженість походу.

4.10. В розділі "Підсумки, висновки і рекомендації по проходженню маршруту" подаються підсумки походу, а також висновки по прийнятим в поході тактичним і технічним рішенням, рекомендації по проходженню маршруту, окремим перешкодам, пропонуються найбільш цікаві варіанти, подаються описи та рекомендації щодо місць ночівель, тощо, з врахуванням під?їздів та виїздів.

4.11. В розділі "Додатки" зазначають:
а) списки особистого та колективного спорядження, склад аптечки і ремонтного набору, їх вагу. Оцінка придатності інвентарю, використаного в поході. Рекомендації по спорядженню і інвентарю;
б) список продуктів і раціон харчування на маршруті, їх вага, даються рекомендацій про можливість поповнення продуктів на маршруті;
в) загальна вага продуктів і спорядження на групу і в середньому на одного учасника (чоловіка, жінку);
г) кошторис затрат на похід;
д) розклад руху транспорту, час роботи відділів зв?язку чи пошти і т.д.;
є) щоденник групи (або витримки з нього), якщо він відображає сторони походу, які не відображені в технічному описі. Це приводиться за бажанням групи;
ж) список літератури та туристські звіти і інші джерела інформації, які були використані при підготовці походу і при складанні звіту.

з) характеристика особливостей матеріального забезпечення, вказати, що було зайвим, а чого не вистачало. По оригінальних конструкціях спорядження і суден потрібно навести ескізи і фотографії, по саморобним уже відомим конструкціям - основні характеристики (розміри, діаметр балона, об?єм тощо.), по стандартним судах - назвати тип і описати доробки, якщо вони робилися. Таку ж інформацію варто дати по рятувальних жилетах і страховочному спорядженню.

4.12. МКК, що приймає звіт, має право рекомендувати доповнити чи переробити звіт в разі його невідповідності даним вимогам.

Примітки:

- до звіту додається докладна карта маршруту з позначеннями запасних варіантів та аварійних виходів, з позначеннями дат і місць ночівель, паспорти (або описи для гірських походів) локальних перешкод, які пройдені вперше, фотокартки розміром не менше 10х15 см визначальних перешкод.
- у додатку 2 наведено приклади позначок, прийнятих при складанні кроків перешкод.
- у додатку 3 наведено приклад оформлення кроків перешкоди (річка, скелі).
- у додатку 4 наведено приклад подання висотного профілю маршруту.


Додаток 1. Приклад оформлення титульної сторінки звіту.
__________________________________________________________________
(повна назва організації, що проводить похід)


ЗВІТ

про ______________________ туристський
(вид туризму)

спортивний похід_____категорії складності

по __________________________________________
(країна, географічний район)

здійснений з " ___" ______ до " ___" ________20____р.


Маршрутна книжка ?___


Керівник групи________________________________
(Прізвище І. Б.)


Адреса керівника___________________________________
Маршрутно - кваліфікаційна комісія розглянула звіт і вважає, що похід може бути зарахований усім учасникам і керівнику _____________________________
категорії складності
Звіт використовувати в____________________________
Штамп МКК


Додаток 2. Позначки, прийняті при оформленні кроків перешкоди:

Каміння

Каменепад

Камінь надводний

Камінь підводний


Ліс, болото

Крутий схил

Прижим

Річка - брід - водоспад


Додаток 3. Приклад оформлення кроків перешкоди
Приклад оформлення кроків перешкоди

Додаток 4. Приклад подання висотного профілю маршруту.
Приклад подання висотного профілю маршруту

Додаток - 2 до постанови
Виконкому Федерації
спортивного туризму України
від 27 травня 2002р.,
протокол - 23, п.4

РЕЦЕНЗІЯ

На звіт про ____________________ спортивний похід ______________ категорії
(вид туризму) (прописом)
складності, здійснений командою під керівництвом _______________________

____________________________________________________________________
(прізвище, ім?я, по батькові)
в період з ______________________ до _______________________ 200___ року

в ___________________________________________________________________
(країна, географічний, гірський район подорожі, річка тощо)
____________________________________________________________________

Маршрутна книжка - _____________ видана МКК ________________________

____________________________________________________________________
(вказується повна назва МКК, що видала маршрутну книжку)
1.Звіт містить (не містить) усі розділи, що передбачені чинними "Правилами проведення змагань туристських спортивних походів".*

2.Маршрут, пройдений командою, відповідає (не відповідає) погодженому з маршрутно-кваліфікаційною комісією.*

3.Терміни проходження локальних перешкод відповідають (не відповідають) погодженому з маршрутно-кваліфікаційною комісією. *

4.Тактика проходження локальних перешкод відповідає (не відповідає) перешкоді та обставинам. *

5.Заходи забезпечення безпеки (страховка та ін.) відповідають (не відповідають) перешкодам та обставинам. *
6.Матеріали звіту підтверджують (не підтверджують) проходження локальних перешкод та маршруту взагалі усіма учасниками походу, за виключенням: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

7.Телеграфні повідомлення про проходження контрольних пунктів відправлені (не відправлені) у встановлені терміни. *

8.Особливі зауваження (наводяться зауваження по п.п.1-7 Рецензії, а також інші зауваження): _____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ВИСНОВКИ:1.Маршрут, що пройшла команда у поході, відповідає (не відповідає) __________________________________________________ категорії складності.

(прописом)
2.Керівнику та учасникам походу ( за виключенням : _______________________

____________________________________________________________________
(прізвище, ім?я, по батькові)
___________________________________________________________________ ) можуть (не можуть) бути видані довідки про залік спортивного походу.*

Рецензент, член ______________________________________ МКК

__________________ ( ___________________ )
(підпис) (прізвище, ініціали)

"____" ___________ 20____ р.

_______________________________
*) У пунктах з позначкою (*) викреслюється непотрібне.

Підписатися на Коментарі для "Вимоги до складання звіту про спортивний туристський похід"