Положення про чемпіонат м. Києва з туристських спортивних походів 2011 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника Головного управління з питань фізкультури і спорту КМДА
_________________Л.В.Панченко
"___" ______ 2011 р.

ПОГОДЖУЮ

Президент Київської міської федерації спортивного туризму
_______________Ю.І.Бабенко

"___" ______ 2011р

ПОЛОЖЕННЯ

про чемпіонат м. Києва з туристських спортивних походів 2011 року

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Чемпіонат м. Києва з туристських спортивних походів (далі - Чемпіонат) проводиться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні, як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, сприяння формуванню здорового способу життя населення.

Головні завдання Чемпіонату:
- визначення найсильніших команд м. Києва з туристських спортивних походів;
- сприяння підвищенню безпеки проведення спортивних походів з різних видів туризму;
- перевірка рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів-туристів;
- пропаганда та популяризація спортивного туризму серед широких верств населення;

2. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ

2.1. Чемпіонат проводиться серед команд (туристських груп), які здійснили спортивні походи (далі - СП) до 1 листопада 2011 року та надали необхідні документи до Київської міської федерації спортивного туризму України (далі - Федерація) та головної суддівської колегії чемпіонату (далі - ГСК). До участі у Чемпіонаті допускаються також команди, що здійснили спортивні походи в 2010 році за умови, що ці походи не брали участь у Чемпіонаті 2010 року, та команди, що здійснили спортивні туристські походи в 2009 році за умови, що суддівство чемпіонату з даного виду туризму у 2010 році не проводилося.

Звітні матеріали для участі у Чемпіонаті повинні поступити до ГСК не пізніше 29 лютого 2012 р.

2.2 Суддівство Чемпіонату здійснюється з 01 по 25 березня 2012 року у м. Києві.

2.3 Розміщення звітів та попередніх підсумків Чемпіонату на Інтернет-сайті: www.tkg.org.ua

2.4 Подача протестів - до 8 квітня 2012 р.

2.5 Підведення підсумків Чемпіонату - квітень 2012р

3. КЕРІВНИЦТВО ЧЕМПІОНАТОМ

3.1 .Загальне керівництво підготовкою та проведенням Чемпіонату здійснюють Головне управління з питань фізкультури і спорту КМДА (далі Управління) та Київська міська федерація спортивного туризму.

3.2. Відповідальність за підготовку та проведення суддівства Чемпіонату покладається на головну суддівську колегію Чемпіонату (далі - ГСК), склад якої, за поданням Київської зональної МКК, затверджується виконкомом Федерації.

3.3 Відповідальність за безпеку під час підготовки та проведення походу, у тому числі страхування від нещасного випадку, покладається на самих учасників і відповідності до Правил змагань зі спортивного туризму (далі - Правила).

4. УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ

4.1. До участі у Чемпіонаті допускаються команди міста Києва та інших регіональних осередків ФСТУ. Кількість команд не обмежується.

4.2. У Чемпіонаті беруть участь команди, що здійснили туристські спортивні походи I-VI категорій складності (далі - к.с.) з пішохідного, гірського, водного, велосипедного, лижного, а також комбіновані походи.

4.3. Чемпіонат проводиться по кожному з видів туризму і комбінованих походів окремо.

4.4. Вимоги до спортивної туристської кваліфікації (оформлених спортивних розрядів), чисельного складу команд - учасників Чемпіонату та тривалості спортивних походів у відповідності до Правил.

Чисельний склад команди та тривалість активної частини спортивних походів (СП) - у відповідності до Правил.

5.УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ

5.1. Чемпіонат проводиться згідно з чинними Правилами змагань зі спортивного туризму.

5.2. Змагання Чемпіонату проводяться як командні з кожного виду туризму та комбіновані походи - окремо у кожній групі команд-учасниць. В одній групі об'єднуються команди, що здійснили СП однакової к.с. з одного і того ж виду туризму.

5.3. За обставин недостатньої кількості команд для заліку, в окремих групах к.с., ГСК має право на об?єднання різних к.с. з одного виду спортивного туризму.

5.4. Суддівство Чемпіонату проводиться у відповідності до "Методики суддівства Чемпіонату зі спортивних туристських походів", затвердженої виконкомом ФСТУ (далі - Методика).

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЧЕМПІОНАТІ

6.1. Попередні заявки на участь у Чемпіонаті надаються до ГСК не пізніше 15 лютого 2012 р. за електронною адресою: hrun(at)i.ua. Команди, що не подали попередні заявки допускаються до чемпіонату за додатковим рішенням ГСК при умові попереднього інформування за електронною адресою hrun (at) i . ua від 16 до 28 лютого 2012 р.

6.2. Звітні матеріали до участі в Чемпіонаті надаються до мандатної комісії ГСК не пізніше 1 березня 2012 р.

Матеріали подаються секретарю ГСК Чемпіонату - Кудлай Наталії Олександрівні hrun(at)i.ua

Заявкою на участь у Чемпіонаті є комплект звітних матеріалів, що надається в ГСК у встановлені Положенням (п.2.1.) терміни:
- іменна письмова заявка на участь у Чемпіонаті
- звіт про похід, а саме - електронна версія звіту, викладена на один із загальнодоступних файлообмінників із наданням діючого посилання ГСК, або записана на СD або DVD диск, або інший носій.

Формат текстової частини звіту - MS Word (бажано doс, не docx). Висотний і ходовий графіки можуть бути викладені як у форматі документу Excel, так і інтегровані в документ Word і мати відповідні діаграми і таблиці. Фотографії можуть бути інтегровані безпосередньо в документ Word у форматі png, jpeg або викладені в окремій папці у форматі jpeg. Фото (кожне) повинне мати розмір не менше 1024 пікселів по широкій частині (при викладенні на сайт роздільна здатність може буде зменшена - дрібні підписи не рекомендуються). Фото не повинно перевищувати 1 Мб за обсягом, повинно мати нумерацію і, обов?язково, підписи у тілі звіту, які відповідають текстовій частині. Конкретне розташування фотографій, які надають окремо, повинно вказуватися рядком "Фото [номер фото] [назва фото] [ім?я файла]". Ім?я файла з зображенням повинно містити тільки номер фотографії, який співпадає зі вказаним у тексті, без повторення назви зображення. У випадку, якщо фотографії вставлені в документ, підпис до фото розміщується окремим рядком під зображенням у форматі "Фото [номер фото] [назва фото]". Не рекомендуется, у випадку вставлення фотоматеріалів у звіт, використовувати таблиці для відділення підписів від фото і вставку тексту підпису фотографії безпосередньо у зображення. У останньому випадку обов?язкова також наявність і текстового підпису, у вказаному вище форматі. Фотографії повинні мати гіперпосилання, якщо вони розміщені в окремій папці. Рекомендована кількість фото - не більше 100 шт.

Картографічний матеріал надається в електронному вигляді з роздільною здатністю, яка дозволяє чітко розрізняти написи і деталі карти у форматі jpeg, gif (бажано в 1:1 до паперового носія). На карті мають бути означені запланована і фактично пройдена нитки маршруту з нанесеними місцями стоянок, датами і ходовими днями.

Відеоматеріали до розгляду не приймаються.

- оригінал або копія маршрутної книжки, завірена МКК з відміткою про залік походу, з відмітками або копіями документів, що підтверджують проходження маршруту, а також зміни термінів, нитки маршруту, складу команди. Копії повинні мати відмітки МКК з відповідними повноваженнями;
- розрядні книжки учасників, що підтверджують наявність оформленого спортивного розряду (звання) учасника.

Звітні матеріали, надані на Чемпіонат, командам не повертаються, подача заявки на чемпіонат автоматично надає право ГСК і Федерації вільно друкувати і показувати надану на чемпіонат інформацію в мережі Інтернет і надалі використовувати і поширювати надані матеріали. Інформація про хід чемпіонату та електронні версії надісланих звітів будуть викладені на сайті www.tkg.org.ua.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

7.1. Результат команди визначається середньоарифметичною сумою балів, виставлених суддями по кожному показнику у відповідності до Методики.

Переможці в кожному виді і групі визначаються за найбільшою сумою балів, набраних командою. У разі рівності набраних балів перемога присуджується згідно з п.3.1. Методики. Якщо кількість суддів, що розглянула звітні матеріали, налічує чотири або більше особи, найбільший та найменший бали, виставлені бригадою по кожному з критеріїв, не враховуються під час підведення підсумків Чемпіонату.

7.2. Команди, що посіли I, II, III місце в кожному виді туризму і у кожній групі, у т.ч. і в об?єднаних, а також учасники цих команд нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

8. ФІНАНСУВАННЯ

8.2. Витрати, пов?язані з фінансуванням суддівства Чемпіонату та нагородження учасників, здійснюються згідно з кошторисом на проведення змагань Управління та за рахунок залучених Федерацією коштів.

8.1. Витрати, пов?язані з участю команд у спортивних походах (проїзд в обох напрямках, харчування, добові, страхування учасників, придбання та прокат необхідного спорядження та інвентарю, проведення тренувальних зборів, підготовка звітів про походи та направлення їх на Чемпіонат тощо), проводяться за рахунок коштів організацій, що відряджають команди до місця проведення спортивних походів, залучених коштів або за рахунок учасників.

Положення є офіційним викликом на змагання .

Коментарі

Только Киевские походы учавствуют, или Чемпионат открытый?

Попередня заявка надсилається у довільній формі.
Якщо матеріали звіту надсилаються у межах терміну подачі попередніх заявок (не пізніше 15 лютого 2012 р.), то окрему попередню заявку можна не надсилати, але ви допоможете ГСК, якомога раніше давши знати про намір брати участь у Чемпіонаті за вказаною електронною адресою.

Чемпіонат відкритий, тому п. 4.1 привели у відповідність - додали "та інших регіональних осередків ФСТУ"

Цього року конкурс відбувається за тими ж принципами, що і минулого, чи до участі допускаються тільки походи, що відбулися згідно правил спортивного туризму?
Питаю тому, що їздиливелопохід в Карпатах, який хотів би подати на конкурс, але нас було тільки 2 чол.

Так, тільки згідно правил спортивного туризму.
Щось інше в цьому організувати не встигаємо, чекайте у наступному році.

borman написав:
Цього року конкурс відбувається за тими ж принципами, що і минулого, чи до участі допускаються тільки походи, що відбулися згідно правил спортивного туризму?
Питаю тому, що їздиливелопохід в Карпатах, який хотів би подати на конкурс, але нас було тільки 2 чол.

Згідно до Правил у походах 1-3 к\с по велотуризму мінімальний склад групи - 2 учасники.
Але поход повинен бути оформлено у МКК
Підписатися на Коментарі для "Положення про чемпіонат м. Києва з туристських спортивних походів 2011 року"