Умови велосипедної дистанції

Змагання проводяться на дистанціях І та II класу - "фігурне водіння велосипеду", "тріал", "велокрос" та "ремонт велосипеду".

Змагання особисто-командні. Дистанція "фігурне водіння велосипеду" буде проводитись в закритому приміщені, "тріал", "велокрос" на відкритому повітрі.

Склад команд 2 учасника ( для І та II класу ), може бути чоловічим, жіночим або змішаним.

1. Проходження дистанцій полягає в подоланні всіх етапів з виконанням вимог, обумовлених в Правилах змагань зі
спортивного туризму, Положенні про змагання.

2.До змагань допускаються будь-які велосипеди з базою (відстань між втулками коліс) не менш 950 мм, та
обладнані багажником для кріплення грузу ( 5 кг для І класу, кг для II класу )

3.Дистанції команди проходять у наступній послідовності:
"фігурне водіння велосипеду", "тріал", "велокрос"

4. Вважається, що учасник пройшов дистанцію, якщо переднє колесо його
велосипеду торкнулося лінії фінішу.

5 Падінням вважається ситуація, коли учасник торкається землі будь-якою
частиною тіла вище колін.

Дистанція "Фігурне водіння велосипеда".

Схема дистанції
Схема дистанції

Дистанція фігурного водіння велосипеду полягає в проходженні фігур, які розмічені (встановлені), на відведеній площадці у послідовності зазначеній на схемі (див. Мал. 1). Відстань між фігурами і межею площадки не менше 3 м.
Обов'язковими фігурами є: вісімка, гойдалка, колія, стоп-лінія. Довжина всієї дистанції - близько 70 м, з кількістю фігур не менше 6 з перерахованих нижче перешкод. Перешкоди для дистанції "Фігурне водіння велосипеда".

1. Створ.

На відстані 5.8 см (в залежності від ширини шини) один від одного встановлюються два плоских предмети висотою не більше 15 см. Учасник повинен проїхати між ними, не зачепивши їх.

2. Змійка.

Учасник проїжджає послідовно всі проїзди між 6 стійками висотою не менше 1, м, встановленими через 1, м одна від одної в одну лінію. Обмежувальні лінії проведені на відстані 1, м з обох боків від неї.

3. Коридор.

Учасник проїжджає по коридору довжиною 10 м, шириною 0, м, утвореному розміткою і двома паралельними рядами стійок висотою 1, м, встановленими через 0,...0, м.

4. Колія.

Учасник проїжджає по колії довжиною 5 м і шириною 20 см, утвореною двома рядами обмежувачів через 0, м висотою до 15 см.

5. Коло.

Учасник заїжджає через розрив шириною 1 м, помічений кеглями чи брусками, всередину кола діаметром 3 м, розвертається там і виїжджає через розрив назад. По розмітці кола встановлені обмежувачі у вигляді кеглів чи брусків.

6. Вісімка.

Фігуру утворюють два кола діаметром 3 м, що прилягають одне до одного. Учасник в'їздить у фігуру вздовж дотичної в розрив шириною 1 м, розвертається в першому колі, потім в другому в зворотному напрямку і виїжджає через другий розрив.

Для помітки місць заїзду і виїзду, а також для розмітки фігури встановлені обмежувачі в вигляді кеглів чи брусків.

7 Ворота.

Учасник проїжджає через ворота шириною 0,9 м і висотою 1,2 м. верхня перекладина воріт не закріплена і вільно лежить на стійках.

8. Перенесення предмету.

На землі на відстані 5 м одне від одного розмічені два кола діаметром 20 см.

В одному з них встановлюється кегля висотою 15..20 см. Учасник, рухаючись на велосипеді, повинен переставити кеглю вдруге коло.

9. Гойдалка.

Учасник проїжджає по дошці (довжиною 2.5 м. шириною 20..30 см). яка встановлена в центрі на опорі висотою 25 см і гойдається Кінець дошки призначений для заїзду, повинен опускався вниз під дією власної ваги.

10. Стоп-лінія.

На землі розмічається квадрат, сторона якого дорівнює 1 м. На його дальшій стороні перпендикулярно напрямку руху розмінується білою фарбою лінія шириною 10 см, довжиною І м. яка є стоп-лінією.

Учасник повинен зупинити велосипед так. щоб переднє колесо мало контакт зі стоп-лінією.

Допускається дотик землі ногою в межах квадрату після зупинки велосипеду.

Штрафи: по 1 балу назначається за:
збиття фішки, стійки або їх об'їзд;
кожен заїзд за обмежувальну лінію;
кожен дотик ногою до землі;
недоїзд до "стоп-лінії";
по 5 балів назначається за:
- виїзд двома колесами за обмежувальну лінію, за падіння та переїзд "стоп-лінії".

За об'їзд або пропуск якоїсь фігури учасник (команда) займає місце після тих які пройшли всю дистанцію повністю. Відстань між кінцем попередньої і початком наступної фігури не менше 3 м.

При об'їзді або неповному проходженні траєкторії фігури учаснику зараховується невиконання вправи. Учасник, який не виконав вправу, займає місце після всіх учасників, які повністю пройшли дистанцію, незалежно від отриманих штрафів та часу.

Дистанція тріалу.

Тріал являє собою дистанцію довжиною до 100 м з природними та штучними перешкодами (крутий схил, яр, піщані, заболочені та інші важкопрохідні дільниці, струмки, калюжі, стовбури дерев, шини що лежать тощо) по вузькому коридору (до їм), розміченому з двох сторін природними (дерева, паркан) і штучними
обмеженнями (стрічки над стійками, висотою не менш 1 м).

Дистанція долається у послідовності зазначеній на схемі з не менше чим 4-ма перерахованими вище перешкодами (див. мал. 2).

Дистанція велокросу.

1. Велокрос - це колова дистанція з штучними та природними перешкодами (не менше 4-х), загальна довжина не
менше 1 км. Дистанція проходиться кожним учасником окреме у послідовності зазначеній на схемі, (див. мал. З) Перешкоди на дистанціях "Велокрос" і "Тріал".

Перешкоди на дистанціях "Велокрос" і "Тріал" долаються як і вся дистанція, на велосипеді. Перешкоди
мають коротку довжину (від 2 до 5 м);
вузький проїзд шириною до 1 м;
крутий поворот під кутом 90° - 120°;
проїзд по канаві;
перетин канави;
переїзд через вал;
крутий підйом;
крутий спуск;
розворот у зворотній напрямок на обмеженій площі;
проїзд по кам'яному завалу;
переїзд через водяну перешкоду, рівчак або яр;
заїзд на перешкоду типу "висока бровка" або "колода";
- переїзд через попередньо закріплені колоди.

Штрафується кожен дотик ногою землі (по 1 балу), виїзд за обмеження і падіння учасника (велосипеду) - по З бала. Забезпечення безпеки на дистанціях.

Всі дистанції з техніки велосипедного туризму учасники долають у шоломах або касках.

До змагань допускаються велосипеди лише в технічно справному стані. Відповідальність за технічний стан
велосипедів несуть самі учасники.

Спорядження, яке буде використовуватись при проходженні дистанції, на старті подається суддям для перевірки.

Дистанції фігурного водіння, тріалу, кросу обладнуються в місцях, де відсутній (закритий) рух автотранспорту. Визначення результатів.

Результат учасника на дистанціях фігурне водіння, тріалу та велокросу визначається сумою часу подоланнядистанції та штрафного часу, перерахованого з балів, отриманих за технічні помилки.

На дистанції ралі результат команди визначається сумою часу роботи на етапах, що проходяться на час, та штрафного часу за технічні помилки.

Штрафні бали перераховуються у час у такому співвідношенні, щоб 1 бал дорівнював 5 сек. Для дистанцій
фігурне водіння, тріалу і велокросу застосовується співвідношення 1 бал дорівнює 5 сек.

При рівності результатів вище місце присуджується команді (учаснику), що має менший штрафний час.

Особисті результати визначаються окремо серед чоловіків та жінок.

Результат команди визначається за сумою місць, що посіли учасники команди незалежно від статі.

Команди (учасники), зняті з окремих етапів (фігур, перешкод), посідають місця після команд (учасників), шо
пройшли більшу кількість етапів.

Команди, що не мають заліку на одній з дистанцій змагань, посідають місця після команд, що мають повний залік.

Головний суддя змагань велосипедного туризму
Загальний результат команд визначається за найменшою сумою місць, набраних на всіх дистанціях.

М.І. Удовиченко моб. (098) 6160798

Коментарі

Доброго Вам дня!
Будьте ласкаві, надішліть на мою адресу (taras_tiagur@ukr.net) малюнки 1-3:
"Схему дистанції Фігурне водіння велосипеда",
"Схему дистанції велокросу",
"Схему дистанції тріалу".
Малюнки із цими схемами не відображаються на сторінці, тому не бачу їх.
Велике спасибі за увагу та сприяння.
Надіюсь на позитивну відповідь.

Підписатися на Коментарі для "Умови велосипедної дистанції"