Вид з озера Уток на морену. Червоним показно неправильний шлях переходу морени