Прошчанско озеро, Прошче (Proscansko jezero, Prosce)