Вид на х. Рибни езера, Канарски і Мраморецки преслап, г. Канарата