Описание маршрутов всех горных районов Румынии из книги "Asaltul Carpatilor"

Описание маршрутов по всей Румынии по всем горным районам из книги "Asaltul Carpatilor".
Даны цвет и вид маркировки, нитка маршрута и сколько часов (ore) идти летом (vara) или зимой (iarna) и рекомендуется ли зимой идти вообще.

На каждый описанный район имеются карты к маршрутам.

Описания в одном файле (zip, 286Kb)

Районы:


MUN?II ?ARCU ?I MUNTELE MIC ,
UNITATEA MONTANA NUMARUL 64
PLAN?A NUMARUL 4 "^ '*•'** ;i,
64.1. CREASTA PRINCIPAL? : Borlova - F?nt?na Voinii - Complexul turistic Muntele Mic - ?aua Jigoriei - sub v?rful Cuntu (1 460 m) - la Sadovanu - v?rful ?arcu (2 190 m) - ?aua Pldiului - ?aua ?ucule?u - ?aua ?cheiului - v?rful Nevoia (2 150 m) - sub v?rful Baicu (2 123 m) - ?aua lepii (1 727 m)
• v?rful BIoju (2 153 m) - v?rful Petrii (2 192 m) - sub v?rful
Petreanu - comuna Clopotiva.
Borlova - ?aua lepii, in jude?ul Cara?-Severin.
?aua lepii - Clopotiva, ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 22?25 ore.
? iarna : nu se reeomand?.
« Locuri de ad?post: cabcma meteo Cuntu, cabana meteo
?arcu, st?na Petreanu.
64.2. Sta?iunea cilmateric? Poiana M?rului - Muntele Cioaca lui B?loi - v?rful Piatra Scorilei (1 617 m) - sub v?rful Muntele Mic (1 806 m) - complexul turistic Muntele Mic ; ?n jude?ul Cara?-Severin.
• Timp de mers : - vara : A?tf/2ore.
? iafna : 6?7 ore.
64.3. Sta?iunea climateric? Poiana M?rului - muntele Buza Nedeii
• v?rful Nedeia (1 937 m) - v?rful Nevoia (M?tania, racord la
traseul 64.1), ?n jude?ul Cara?-Severin.

• Timp de mers : - vara : 5?6 ore. ^ef*
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : casa pastoral? La Bucurosu.
64.4. Sta?iunea climateric? Poiana M?rului - valea M?rului - vdlea Bistra M?rului - gura v?ii Pecineaga - culmea mun-telui P?ltine?ul (1 468 m) - v?rful Bloju (2 153 m) ?- v?rful Cus-turii (se despdrte de trdseul 64.1) - v?rful Zeicu - mun-tele Tomeasa - barajul lacului Gura Apei - colonia Tomed-sd ...(continu? cu traseul 55.15 ?n mun?ii Retezat). Std?iuned climateric? Poiana M?rului - v?rful Bioju, ?n jude?ul Cdra?-Severin.

V?rful Bloju - colonia Tomeasa, ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 9?10 ore.
? iarna : nu se recomcmd?.
/\\ 64.5. Sta?iunea climateric? Poiana M?rului - valea Bistra M?rului ?aua lepii (1 721 m) - st?na Corciova - barajul lacului Gura Apei - colonia Tomeasa (intersecteaz? traseul 64.1). Sta?iunea climateric? Poiana M?rului - ?aua lepii, ?n jude?ul Cara?-Severin. ?aua lepii - colonia Tomeasa ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 6^/2?71/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
64.6. V?rful Petreanu (1 896 m ; din traseul 64.1) - st?na Petreanu
• Valea Mare - cabana Gura Zlata ...(continu? cu traseul
55.6 ?n mun?ii Retezat), ?n jude?ul Hunedoara.

• Ti<mp de mers : - vara : 21/2?31/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de od?post : stlna Petreanu.
^64.7. Comuna Fene? - valea Fene? - poiana Strigoniu - re?u-giul ?i sta?ia meteo Cuntu - sub v?rful Cuntu (racord la tra-seul 64.1), ?n jude?ul Cara?-Severin.
• Timp de mers : - vara : 61/a?71/2 ore.
? iarna : 9?11 ore.
• Loc de dd?post : cantonul PIopu.
64.8. Comuna V?rciorova - ?aud Ti?ului - poiana Strigoniu (1 026 m ; racord la traseul 64.7), ?n jude?ul Cara?-Severin.
• Timp de mers : - vara : 3?4 ore.
? iarna : nu se recomand?.
64.9. ...?aua Ml?cile - v?rful Prislop - ?aua ?ucule?u (racord la traseul 64.1 ; continuare la traseul 25.6 din Mun?ii Godeanu), ?n jude?ul Cara?-Severin.
• Timp de mers : - vara : 2?3 ore.
? iarna : nu se recomand?.
64.10. Piciorul muntelui ?adovanu - c?ldarea Dracului - lacul ?arcu - ?aua Plaiului (Varianta la traseul 64.1, care evit? v?rful ?arcu), ?n jude?ul Cara?-Severin.
• Timp de mers : - vara : 1?11/4 ore.
? iarna : nu se recomand?.
UNITA?ILE DE PIONIERI CARE AU MARCAT ?l AU ?N 1NTRE?INERE TRASEELE TURISTICE:
? ?coa/o general? Borlova, jude?ul Cara?-Severin, traseul 64.1 (de la Borlova la ?aua lepii).
? ?coala general? Clopotiva, jude?ul Hunedoara, traseele : 64.1 (de /a $oua lepii la Clopotiva) ; 64.4 (de la v?rfu/ B/o/'u /a co/on/'a Tomeasa); 64.4.

MUN?II GODEANU
UNITATEA MONTANA NUMARUL 25
PLAN?A NUMARUL 4
25.1. CREASTA PRINCIPAL? : ...?aua Paltina - ?aua G?rdomanu - v?rful Galbena - ?aua M??ului - sub V?rful Sp?lat - virful Micu?a (2162 m) - sub v?rful Godeanu (2 229 m) - ?aua Olanelor ...(continuare la traseul 55.2, din mun?ii Retezat, con-tinu? cu traseul 13.1 ?n mun?ii Cernei, ?n jude?ul Cara?-Severin.
• Timp de mers : - vara : 8?10 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : st?nct Scori?oara.
25.2 Drumul forestier Gura Apei - muntele Branu - v?rful Gugu 2 291 m) - v?rful Sp?lat - ?aua M??ului (racord la traseul 25.1), ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vora : 5?6 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : st?na lui lancu.
i25.3. Drumul forestier Gura Apei - muntele Branu - st?na lui lancu
• p?r?ul M??ului - ?aua Sc?ri?oara (M??u, traseul 25.1) ?
cracul Mocirliu - barajul lacului Valea lui lovan.
D.F. Gura Apei - ?aua Sc?ri?oara, ?n jude?ul Hunedoara.
?aua Sc?ri?oara - barajul lacului Valea lui lovan, ?n jude-
?ul Cara?-Severin.

• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : st?na lui lancu.
]25.4 Drumul forestier Gura Apei - muntele Branu - stina lui lancu
• valea M??ului - v?rful Sc?ri?oara (traverseaz? traseul 25.1)
• plaiul Bulzului - st?na Bulzu - drumul forestier Valea lui
lovan - barajul lacului Valea lui lovan.
Drumul forestier Gura Apei - v?rful Sc?ri?oara, ?n jude?ul
Hunedoara.
V?rful Sc?ri?oara - barajul lacului Valea lui lovan, ?n jude?ul
Cara?-Severin.
• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
5: - iarna : nu se recomand?.

25.5. Izvoarele Cernei - drumul forestier lacovleanu - la piciorul plaiului G?rdomanu - culmea G?rdomanu - virful G?rdomanu (2077 m) - ?aua G?rdomanu (racord la traseul 25.1), ?n jude?ul Cara?-Severin.
• Timp de mers : - vara : 41/2 - 51/2 ore-
? iarna : nu se recomand?.
. " Lll' •
25.6. V?rful Godeanu (2 229 m) - plaiul Tucila - valea R?ului ?e?
• ?aua Ml?cile ...(continu? cu traseul 64.9 ?n mun?ii ?arcu),
?n jude?ul Cara?-Severin.

• Timp de mers : - vara : 2 - 21/2 ore.
? iarna : nu se recomcmd?.
UNITA?ILE DE PIONIERI CARE AU MARCAT ?l AU IN ?NTRE?INERE TRASEELE TURISTICE:
? ?coala general? nr. 2, Timi?oara, jude?u/ Timi?, traseul 25.1.
? Caso pionierilor ?i soimilor patriei, Timi?oara, jude?ul Jimi?, trasee/e :
25.7 ?i 25.6.
? ?coala general? C/opot/va, jude?ul Hunedoara, traseul 25.2.
? ?coala general? nr. 4, Hunedoara, jude?ul Hunedoara. traseul 25.3.
? ?coala general? Clo?ani, jude?ul Gorj, traseul 25.4.
? ?coala general? . B?ile Herculane, jude?ul Cara?-Severin, traseul 25.5.
? Salvamont Hunedoara, jude?ul Hunedoara, traseele : 25.7 ; 25.2 ; 25.3.
? Cercul turistic ?Solii Boniei Craiova", jude?ul Dolj, traseul 25.4.

MUN?II RETEZAT
UNITATEA MONTAN? NUMARUL 55
PLAN?A NUM?RUL 5
55.1. CREASTA PR?NCIPAL? DE NORD : I. F. Murgu?a - cabana Baleia - curm?tura Gorovi - v?rful Peleaga (2509 m) ?
• v?rful Retezat (2 482 m) - muntele Prelucele - ?aua Mun-
celu - valea Zlatna - cabana Gura Zlata.

• Timp de mers : - vara : 16?18 ore.
• - iarna nu se recomand?.
55.2. CREASTA PRINCiPAL? DE SUD : Termocentrala Paro?eni - dealul Cump?na - v?rful Piatra Z?noaga - v?rful Tuli?a (1 792 m) - v?rful Custura (2 457 m) - ?aua Sf?nule?ii Mici - v?rful Piatra lorgovanului (2 014 m) - ?aua Paltina... (continu? cu traseul 25.1. ?n mun?ii Godeanu).
• Timp de mers : - vara : 18?20 ore. ,£••?;.••....
? iarna nu se reeomand?. ":;J|f'
• Loc de ad?post : st?na din Piatra Z?noagei.
M55.3. Comuna R?u de Mori - valea R?u?or - colonia T.C.H. Fruntea Izvorului - ?aua Muncel - v?rful Retezat (racord la traseul 55.1.).
• Timp de mers : - vara : 9?11 ore.
? iarna nu se recomand?.
• Loc de adopost : colonia T.C.H. Fruntea Izvorului.
55.4. Satul Ohaba de Sub Piatr? - comuna S?la?u de Sus - satul Nuc?oara - ccmtonul silvic C?rnic - cabana Pietrele - refu-giul Gen?iana - Lacul Bucura.
• Timp de mers : - vara : 9?91/2 ore.
? iarna : accesibil de la Ohaba de Sub
• Piatr? p?n? !a refugiul Gen?iono.
• Locuri de ad?post : cantonul silvic C?rnic, cabana Pietrele,
refugiul Gen?iana.
55.5. Cabana Pietrele - culmea Lolaia - v?rful Lolaia (2 270 m) - ?aua Lolaia.
• Timp de mers : - vora : 2Va?3 ore.
? iarna : 6?7 ore, dus ?i ?ntors la cabana
Pietrele.
43

55.6. Cabana Pietrele - volea Stini?oarei - stinca ?La Bordule?" - ?aua Lolaia - lacul ?tevia - Muntele Prelucele (2 281 m ; se une?te cu traseul 55.1.) - ?aua Muncelu - valea Zlata
• ccbana Gura Zlata... (continu? cu traseul 64.6 ?n mun?ii
?arcu).

• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
? iarna nu se recomcmd?.
• Loc de ad?post : st?na Lcmci?a.
55.7. Cabana Pietrele - valea St?ni?oara - ?aua Retezatului - v?rful Retezat. (racord la traseul 55.1.).
• Timp de mers : - vara : 3?4 ore. •
? iarna nu se recomand?. ,
55.8. ?aua Retezatului - lacul Por?ii - lacul Bucura.
• Timp de mers : - vara : 21/2?3 ore.
? iarna nu se recomand?.
55.9. Cabana Pietrele - valea Gale?ul - ?aua Virfu Mare (2 463 m) - Muntele L?nci?a - curm?tura Gorovii - cabana Baleia.
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore. . , _: .
? iarna nu se recomand?.
55.10. Lacul Bucura - ?aua Plaiului Mic - cabana Buta - c?tunul La F?na?e - valea M?rii - I. F. Buta - C?mpul lui Neag.
• Timp de mers : - vara : 8?10 ore. ,
? iarna nu se recomand?.
• Loc de ad?post : cabana Buta.
55.11. C?tunul La F?na?e - cheile Butei - valea Jitilui de Vest - I. F. Buta (scurt?tur? la traseul 55.10.).
• Timp de mers : - vopa : 35?45 min.
? iarna : 1 or?.
55.12. Lacul Bucura - v?rful Peleaga (2 509 m) - v?rful P?pu?a (2 508 m) - v?rful Custura (2 457 m) - ?aua Tuli?a - Uricani.
• Timp de mers : - vara : 12?14 ore.
? iarna : interzis.
55.13. Cabana Baleia - St?na din R?u - ?aua Plaiului Mic - v?rful Piatra lui lorgovan (2 014 m).
• Timp de mers : - vara : 16?18 ore.
?,(. t ? iarna : interzis.
55.14. Cabana Pietrele - valea Gale?u - stina Gale?u - vdlea Ob?r?ia Nuc?orii - ?aua Voileasa - lacul Groapele - mun-
tele Vasielu - st?na Gorovo - curm?tura Gorovii (racord lo traseu! 55.1.).

• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
? iarna nu se recomand?.
• Loc de ad?post : st?na Gorova.
] 55.15. ...Gura Apei - lacul Z?noaga - st?na Z?noago - crucea Tr?znitului - muntele Sl?veiul - lacul Bucura (continuare Ia traseul 64.4 din mun?ii Jarcu).
• Timp de mers : - vara : 10?11 ore.
? iarnci nu se recomand?.
• Loc de ad?post : st?na Z?noaga.
A 55.16. Cobana Cura Zlata - iacul Z?nooga - crucea Tr?znitului /?\\ - muntele Sl?veiul - lacul Bucura.
• Timp de mers : - vara : 3?31/2 ore.
? iarna : interzis.
55.17. Lacul Z?noaga - ?aua Judele - lacul Por?ii - lacul Bucura.
• Timp de mers : - vara : 3?3^/% ore.
? iarna interzis.
55.18. Gura Apei - poiana Rotunda - I. F. Judele - creasta Sl?-veiului - la Pintenul Sl?veiului - lacul Bucura.
• Timp de mers : - vara : 71/2?81/2 ore-
? iarna interzis.
(55.19. Lunca Berhinei (vaiea L?pu?nicu Mare) - ?aua Paltina - Socirbele - casa de v?n?toare C?mpu?el.
• Timp de mers : - vara : 51/2?6 °re.
? iarna interzis.
55.20. C?mpu lui Neag - valea Scocul Jiului de Vest - casa de v?n?-toare C?mpu?el - muntele Piatra lui (orgovan - ?aua St?nu-
le?ii Mici. (racord la traseu! 55.2.).
• Timp de mers : - vara : 7?9 ore.
? iarna : greu accesibil 11?12 ore.
• Loc de ad?post : casa de v?n?toare C?mpu?el.
Traseele din mun?ii Retezat se g?sesc pe teritoriul jude?ului Hunedoara.
UNITAPLE DE PIONIERI CARE AU MARCAT ?l AU IN INTRETINERE TRASEELE TURISTICE:
? Cosa p/on/en'/or ?i ?oimilor patriei Deva, traseul 55.1 (marcat).
? ?coala general? nr. 1, Petn'/a, traseul 55.1 (?n /nfref/nere).
? Casa pionierilor ?i ?oimilor patriei Lupeni, traseul 55.2.
? ?coala general? R?u de Mari, trasee/e : 55.3 (?n ?ntre?inere) ; 55.17.
? ?coala general? S?la?u de Sus. traseul 55.4.
? ?coala general? Hafeg, trasee/e : 55.5 ; 55.7.
? ?coala general? nr. 3, Hunedoara, traseul 55.6 (?n ?ntrej/nere).

MUN?II V?LCAN
UNITATEA MONTANA NUMARUL 66
PLAN?A NUM?RUL 7
?
LS
rn ,t,c
CREASTA PRINCIPALA : Motel Gambrinus (Iscroni) - muntele ?arina Frasinului - sufa virful Frun?i - muntele Seciul lui Bur-lic - sub virful C?ndetu (1 546 m) - sub v?rful Dumitra - pasul Vulcan (1 621 m) - v?rfui Straja (1 868 m) - sub v?rful Coarnele - sub v?rful ?igleul Mare (1 682 m) - ?aua D?lma C?zut? (traverseai? drumul montan Runcu - C?mpu lui Neag)
• munfele La Nou? Lemne - v?rful Arcanu - ?aua Nedeilor ?aua Groapa Nedeu?ii - v?rful Oslea - ?aua La Suli?i - ?aua Alunu... (continu? cu traseul 37.1. ?n mun?ii Mehedin?i) ?n jude?u! Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 25?30 ore.
? iarna : recomandabil numai ?ntre pasul
Vulcon ?i v?rful Straja : 3?3^/2 ore.
• Locuri de ad?post : cabana Vulcan traseul 66.2, st?na ?igleul
Mare, cabana Straja, traseul 66.5, st?na R?storanu.
Ora?ul Vulcan - cabana Vulcan - pasul Vulcan (racord la traseul 66.1.), ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de ^mers : - vara : 21/2?31/2 ore.
? iarna : 3V2?41/2 ore.
• Loc de ad?post : cabana Vulcan.
Cabana Vulcan - St?nc?riile La Camine?e - cabana Straja, ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 3?31/2 ore-
? jarna nu se recomand?.
Cabana Vulcan - poiana Ciungi - dealul Laz - ora?ul Pa-ro?eni, ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 11/2 ore.
? iarna : 2?21/2 ore.
Ora?ul Lupeni - izvorul Ro?ia - izvorul Ciurg?u - cabana Straja - v?rful Straja (?n comun cu traseul 66.1.) pasul Vulcan (se desparte de traseul 66.1.) - sub v?rful Z?noaga
• casa Buliga - muntele Priporul Mare - walea V?joaio - satul Pleja - castrul roman Bumbe?ti (popasul turistic Bum-bejti).
66.1.
66.2.
66.3.
66.4.
66.5.

»?» Oro?ul Lupeni - pasul V?lcan, ?n jude?ul Hunedoara. *e
Pasul V??can - popasul ?uristic Bumbe?ti, ?n jude?ul Gorj.

• Timp de mers : - vara : 111/2?13 ore.
? iarna nu se recomand?.
• Loc de ad?post : casa Buliga.
. / • f?
66.6. Motel Valca de Pe?ti - ?aua D?lma C?zut? - valea Sohodol m\\ complexul turistic Bucium - cheile Sohodol - comuna Runcu. Motel Valea de Pe?ti - ?aua D?lma C?zut?, ?n jude?ul Hune-doara. ?aua D?lma C?zut? - comuna Runcu, ?n jude?ul Gorj.
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore.
? iarna : 11?13 ore.
1 • Loc de ad?post : complex turistic Bucium - Sohodo! (nu-
mai vara).
! 66.7. Cabana C?mpu lui Neag - La Carier? - muntele Testul d?n Galbena - st?na R?stovanu - v?rful Arcanul (1 760 m ; inter-sec?ie cu traseu! 66.1.) - dealul Str?mba - valea Str?mba
• Valea de Pe?ti (Arcanu) - Pe?tera de Ghia?? - MoteJ
Valea de Pesti - Barajul lacidui Valea de Pe?ti - La Carier?

• Cabana C?mpu lui Neng (circuit), ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 6'/2?7^/2 ore-
? iorna 9?10 ore. *
• Loc de ad?post : st?na R?stovanu.
66.8. Comuna C?mpu lui Neag - cabcma C?mpu !ui Neag - mun-tele ?estul din Galbena - st?no R?stovanu - curm?tura Pris-loopele Mari (comun cu traseul 66.1.) - curm?tura Prisloa-pele Mici (racord cu traseul 66.9.), ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 41/2?5 are.
? 'icrrna : nu se recomond?. ***.
• Loc de ad?post : st?na R?stovonu. "^*
[66.9. Comuna Tismana - p?durea de castani Eron? - dealul Gura Plaiului - valea Bistricioara - sub v?rful Pod??ului - valea Frasinu - valea Bistri?a - lacul V?ja - curm?tura Prisloapele Mici (traverseaz? traseul 66.1. ?i ?nt?lne?te traseul 66.8.) - valea Prisloapelor - valea G?rbova - valea Scocul Jiului de Vest (la qura v?ii G?rbova ; racord !a traseul 55.20.). Comnna Tismana - ?aua Prisloapele Mici, ?n jude?ul Gorj. ?aua Prisloapele Mic? - cabana C?mpu lui Neag, ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 10?12 ore. *
? 'iarna : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : I. F. V?ja, I. F. G?rbova.
66.10. Casa de v?n?toare C?mpu?el - muntele ?tirbu - ?aua Coada Oslei - ?aua Groapa Nedeu?ei - vaiea Bistri?ei - lacul
V?ja - comuna Pe?ti?ani. ,,

Cdsd de v?n?toare C?mpu?el - ?aua Groapa Nedeu?ei, ?n
jude?ul Hunedoara.
?dud Grodpd Nedeu?ei - comuna Pe?ti?dni, ?n jude?ul Gor[,
• Timp de mers : - vara : 11?12 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : st?na V?rateca Nedeii.
66.11. Cdsd de v?n?todre C?mpu?el - Valea Scocul Jiului de Vest
• pasul Jiu Cernd - ?dUd Ld Suli?i (traverseaz? trdseul
66.1.) - sub v?rful Frumosu - sub v?rful Cioclovind - m?n?-
stirea Tismana.
Cdsd de v?n?toare C?mpu?el - ?aua La Suli?i, ?n jude?ul
Hunedoara.
?dUd Ld Suli?i - m?n?stirea Tismana ?n jude?ul Gorj.
• Timp de mers : - vara : 9?10 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : refugiul silvic C?rpinei.
66.12. Comuna Curpen - valea ?u?i?d -

muntele
traseul

- valea Dealul -
la traseul 66.1

Cotorul - ?dud Scrideiu (racord

?'
66.15.), ?n jude?ul Gorj.
• Timp de mers : - vara : 61/2?71/a °re.
? >iorna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : I. F. Cotoru.
66.13. Comuna S?mbotin - mina Schela - valea H?r?baru numentul Mihai Viteazu - v?rful Ulmu - casa Buliga Id traseul 66.5.), ?n jude?ul Gorj.
• Timp de mers : - vara : 41/4?41/2 ore.
? iarn'd :
? mo-
(racord

66.14. Gara C.F.R. Lainci - schitul Locuri Rele - v?rful Gropului - muntele Tenid - pasul Vulcan (continuare la trnseul 47.7., din mun?ii Par?ng ; racord la traseul 66.1.), in jude?ul Gorj.
• Timp de mers : - vara : 4?5 ore.
nu se recomand?. • ^ijkf.
66.15. Ora?ul Lupeni (valea Sohodol) - La Arvin?i - st?nele Sohodol
• cdbdna Strdjd - ?aua Mutu (comun cu traseul 66.1.) - sub v?rfui Gura Pldiului - ?aua Scridoiu (racord la traseul 66.12.), ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 41/2?5 ore.
? iorna : 6?7 ore.
• Loc de ad?posl: : cabana Straja.
UNITA?HE DE PIONIERI CARE AU MARCAT ?l AU ?N INTRE?INERE TRASEELE TURISTICE:
? ?coala genera/? nr. 6, Petrila, jude?ul Hunedoara, traseul 66.1 (de la
mote/ Gambrinus la v?rful ?igleul Mare).

MUN?II PAR?NG
UNITATEA MONTANA NUMARUL 47
PLAN?A NUM?RUL 9
47.1. CREASTA PRINCIPALA : Petro?ani (Mineru) - valea Maleia - cabana Rusu - sub Teleferic - st?na lui Stedie - v?rful Badea - sub v?rful Par?ngu Mic - ?aua Gem?narea - v?r-ful Par?ngu Mare (2519 m) - v?rful Coasta lui Rus - ?aua Piatra T?iat? - v?rful P?pu?a - curm?tura Olte?ului ... (con-tinu? cu traseul 11.1. ?n mun?ii C?p???nii), ^? Petro?ani - virful Coasta lui Rus, ?n jude?ul Hunedoara ;^j| V?rfu! Coasta lui Rus - curm?tura Olte?ului, ?n jude?ul Gorj.
• Timp de mers : - vora : 18?20 ore.
? iarna recomandabil numai ?ntre Petro-
?ani.?i muntele Par?ngu Mic 5?51/2 Ofe-
• Locuri de ad?post : cabana Rusu, cantonul pastora! C?su?a
din pove?ti, sta?ia de sus^a Telescaunului, ,*
47.2. Petro?ani (Institutul de mine) - ?aua La Crucea C?linii - cabana Rusu ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 2?21/2 ore.
? iarna : 21/2?3 or'e.
"•"] 47.3. Petro?ani (cartierul Carpa?i) - dealul Chiciora - ?aua La
• j Crucea C?linii (racord la traseul 47.2.), ?n jude?ul Hunedoara.
-~-J • Timp de mers : - vara : 13/4?2 ore.
? iarna : ly^?13/4 ore-
47.4. Livezeni (valea S?l?truc) - volea S?l?truc - dealul M?gura
• cabana Rusu, ?n jude?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 21/4?21/2 ore. ^
? iarna : 3?31/2 ore, *"'
47.5. Iscroni (Gambrinus) - Defileul Jiului la Str?mbu?a - gura v?i? Polati?tea - valea Cutreasa - dealul Gem?narea - izvorul
Tecanu - ?aua Gem?narea (racord la traseul 47.1.), ?n jude-?ul Hunedoara.
• Timp de mers : - vara : 9?10 ore. (
? iarna nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : I. F. Polati?tea, st?nele Gem?narea.

47.6. Defileul Jiului (300 m sud de gura v?ii Polati?tea pe DN 66) 'A\\ - sub v?rful Pictrele Albe - poiona Piatra Argelelor - st?na " Piatra Argelelor (racord la traseul 47.7.), ?n jude?ul Gorj.
'• Timp de mers : - vara : 31/4?41/4 'ore.
? iarna : nu se recomand?.
47.7. Garcs C.F.R. Lainici - dealul Bohei - poiarsa Piatra Argele-lor - st?na Morm?ntul Florii - v?rfu! Par?ngu Mare (2519 m; comun cu traseul 47.1.) - ?aua Gruiu (se desparte de tra-seul 47.1.) - lacul M?ndra - st?na Ro?iile - valea Jie-?ului - Cotu Jie?ului (canton silvic).
Gara C.F.R. La?n?c! - v?rful Par?ngu Mare ?n jude?ul Gorj.
V?rful Par?ngu Mare - Cotu Jie?ului, ?n jude?ul Hunedoara.
, • Timp de mers : - vara : 15?17 ore.
? iorna : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : st?na Piatra Argelelor, st?na Mormintul
i; florii, st?na Ro?iile. ,, , ?,
47.8. Satul St?nce?ti Larga - v?rful P?staia - muntele Molid-vi? - Izvorul Cdld - ?aua Groapa - v?rful Par?ngu Mare (rdcord Id traseul 47.1.), ?n jude?ul Gorj.
• Timp de mers : - vara : 11?12 ore.
? iarna : nu se reeomond?.
47.9. Satul Rado?i - valea C?rpini? - I. F. Botul P?sc?ilui - mun-tele Pl?sdla - Izvorul Cald (racord la trdseul 47.8.), ?n ju-de?ul Gorj.
• Timp de mers : - vara : 3'/2?4 ore.
? iarna : 41/2?^ ore.
• Loc de ad?post : I. F. Botul Piscului.
\\47.10. Novdci (podul Gilort) - valea Gilort - cantonul silvic Ro-, ,: manu - ?aua Cioaca D?lbanu - cabana R?nca, ?n jude?ul Gorj.
• Timp de mers : - vara : 6?7 ore.
? iarna : 9?10 ore.
• Locuri de ad?post : cantonul silvic Romanu, cdbana Rinca.
47.11. Novdci (Girlo?el) - muntele Cerbu - cabdna Rinca - ?aua Dengheru - valea Urdele - muntele C?rbunele - st?na La
C???rie - cabana Ob?r?ia Lotrului.
Novdci (Gilor?el) - ?aua Dengheru, ?n jude?ul Gorj.
?dUd Dengheru - cabana Ob?r?ia Lotrului, ?n jude?ul V?lcea.
';• ' • Timp de mers : - vara : 11?12 ore.
? iarna : recomandabil numai pe sectorul
,., Novaci (Ghilor?el) - ?aua Coadd R?n-
cii : 9?10 ore.
• Locuri de ad?post : cabana R?nca, st?na La C???rie.

A 47.12. Ccibana Pe?tera Muierii - muntele ?ancurile Ple?ii - muntel Florile Albe - caba R?nca, ?n jude?ul Gorj.
• limp de mers : - vora : A?41/2 ore.
? iarna 6?7 ore. >
• Loc de ad?post : cabana R?nca. *
47.13. Cantonul silvic Romanu - valea Romanu - ?aua Ple?coaia - Hornul Lacurilor - Lacul C?lcescu (racord la traseul 47.15.). Cantonul silvic Romanu - ?aua Ple?coaia, ?n jude?ul Gorj. ?aua Ple?coaia - lacul Cilcescu, ?n jude?ul V?lcea.
• Timp de mers : - vara : 41/2?6 ore.
? iarna : nu se recomand?.
47.14. Comuna Polovragi - Cheile Olte?ului - valea Olte?ului - st?na din curm?tura Olte?ului - curm?tura Olte?ului - valea Curm?turii (drum forestier, apoi scurt?tur?), - valea Latori?ei
• barajul lacului Petrimanu.
Comuna Polovragi - curm?tura Olte?ului, in jude?ul Gorj.
Curm?tura Oite?uiui - barajul lacului Petrimanu, ?n jude-
?ul V?lcea.

• Timp de mers : - vara : 8?91/2 °re.
? iarna : 11?12 ore.
• Locuri de ad?post : I. F. Urlie?u, st?na din curm?tura Olte-
?ului - casele energeticienilor de la Petrimanu.
] 47.15. ?aua Piatra T?iat? (din traseul 47.1.) - lacul C?lcescu - valea C?lcescu - valea Lotrului - I. F. G?uri - cabana Ob?r?ia Lotrului ... (continu? cu traseul 34.15, ?n mun?ii Lotru), ?n jude?ul V?lcea.
• Timp de mers : - vara : 31/a?41/a ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : I. F. G?uri, cabana Ob?r?ia Lotrului.
47.16. Valea C?lcescu - muntele C?rbunele - st?na C?rbunele - muntele ?tefanu - podul Lotrului pe D.N. 67 C (variant? la traseul 47.15.), ?n jude?ul Vilcea.
• Timp de mers : - vara : 41/2?41/z ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : st?na C?rbunele.
47.17. Comuna Cimpa - valea Jiului de Est - valea Sterminos - /A\\ ?aua Poiana Muierii - cabana Ob?r?ia Lotrului.
Comuna Cimpa - ?aua Poiana Muierii In jude?ul Hunedoara ?aua Poaiana Muierii - cabana Ob?r?ia Lotrului, ?n jude?ul V?lcea.
• Timp de mers : - vara : 51/a?61/a ore.
? iarna : &?9 ore.

47.18. ?aua Piatra T?iat? (din traseul 47.1.) - v?rful Coasta lui Rus
? v?rful lezerul Pietros - v?rful Ciobanu - ?oua Groapa.
Seac? - v?rful Scovarda - ?aua Poiana Muierii ... (continu?
cu traseul 61.1. ?n mun?ii ?ureanu).
• Timp de mers : - vara : 41/2?51/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.

MUN?II LOTRU (?TEFLE?TI)
UNITATEA MONTAN? NUM?RUL 34
PLAN?A NUM?RUl 10
34.1. Sdtui T?lm?cel - vdlea Lunc?oara - dealul Boilor - v?rful Ple?i?d (1 514 m) - ?aua Muma - cdbdnd Prejba (1 645 m)
• virful Branu (1 519 m) - v?rful Tomnatecul (1 539 m) - v?rful Dudurugu (1 784 m) - sub v?rful Voine?i?d (1 848 m) - poiana Buceclu de Jos (1 560 m) - sub v?rful Cl?bucetului (2054 m) - sub v?rful Negovdnul Mare (2 135 m) - sub v?rful Bdlindru Mare - sub v?rful Con?u Mare (2 208 m) - muntele Con?u Mic - sub v?rful ?tefle?ti (2242 m). - Din Poiana Buceciu de Jos dubleaz? traseul 34.7.
• Timp de mers : - vara : 15 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : cabana Prejba, st?na Buceciu de Jos,
34.2. Comuna Sadu - vdlea Sddu - mdsd Verde - vdlea Juv?rfu-lui - ?dud Muma - cdbdnd Prejbd.
• Timp de mers : - vara : 4 ore.
? iarna : 61/2 °rs-
34.3. ... Cdbdnd Valea Sadului - la V?re?e - sub v?rful Prejba - cabdtia Prejbd (continuare la fraseul 14.24 din Mun?ii Cibin).
• Timp de mers : - vara : 3?31/2 ore.
? iorna : 4?41/2 ore. :!,,*•
34.4. Scitul Boi?d - valea Ple?d - ?dud La Cruce (820 m) - v?rful Ple?i?d (1 514 m, racord Id traseul 34.1).
• Timp de mers : - vara : 2 ore.
? iarna : 31/2
/ 34.5. Hdltd vdlea Fratelui - cdntonul silvic G?rcu - p?r?ui Cailor?• A|\\ - cdband Prejbd.
• Timp de mers : - vara : 5 ore.
? iarna : 7 ore.
• Loc de ad?post : cantonul silvic G?rcu. *
/ 34.6. Cabana G?tu Berbecului - Casele Negovanul - v?rful Nego-

4\\ vanul (2 134 m, continu? cu trdseul 34.9. p?n? la Dobrun ?
Voineasa), ?n jude?ul V?lced. ,


• Timp de mers : - vara : 5 ore. 0 *?;;w
? iarna : 61/2 ore.
• Loc de popas : casele Negovanu.
Traseele 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 36.6 apar?in jude?ului Sibiu.
34.7. CREASTA PRINCIPAL? : Halta C.F.R. Valea Fra?elui - Poiana G?lfa - Dealul lui Vlad - v?rful Coasta C?ineni - v?rful Stini?oara - v?rful P?rc?labu - v?rful Sterpului (2 142 m) - v?rful Voine?i?a (1 849 m) - Poiana Buceciu de Jos - sub v?rful Negovanul Mare (2 207 m) - sub v?rful ?tefle?ti (2 242 m)
• curm?tura Piatra ?lb? - v?rful Preaja - ?aua La Groapo T?mpei - pasul T?rt?r?u - Poiana Muierii.
• Timp de mers : - vara : 30?35 ore. ff
? iarna : nu se recomand?. "ff
• Locuri de ad?post : St?na Buceciu de Sus, st?nele din Poiana
Muierii.
34.8. Barajul Vidra (?n valea Lotrului) - v?rful Goa?ele - v?rful Pia-tra Alb? (2 173 m, traverseaz? traseul 34.7) - cantonul silvic silvic Piatra Alb? (2 178 m, racord la traseul 14.21). Barajul Vidra - v?rful Piatra Alb? ?n jude?ul Vilcea. V?rful Piatra Alb? - cantonul silvic Piatra Alb?, ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 6?7 ore.
? iarna : nu se recomand?.
34.9. Gura V?ii Dobrun (?n Valea Lotrului) - Castelui Dobrun - v?rful Cioaca Dobrunului ?v?rful Dobrun - v?rful Negovanul Mic - (continu? cu traseul 34.6 ?n mun?ii Cindrel la cabana G?tul Berbecului.
Gura V?ii Dobrun - v?rful Negovanul Mic ?n jude?ul V?lcea. Virful Negovanul Mic - cabana G?tul Berbecului, ?n jude?ul Sifaiu.
• Timp de mers : - vara : 6?7 ore.
? iarna : 8?9 ore.
• Loc de ad?post : Castelul Dobrun.
34.10. Voineasa - p?r?ul Voine?i?a - Cabana I. F. Delu?el - gura 'A\\ ^°" ^^'bena - gura V?ii R?njeului - lacul Jidoaia - v?rful Cioaca Jidului - poiana Buceciu de Jos (racord !a traseul 34.7).
• Timp de mers : - vara : 5?6 ore.
? iarna : 7?8 ore.
34.11. Gura V?ii Galbena (din traSeul 34.10) - p?riul Voine?i?a ?
st?na Voine?i?a - v?rful Sterpului (racord la traseul 34.7).

• Timp de mers : - vora : 31/2?41/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
i fiti1 • Loc de ad?post : st?na Voine?i?a. ,>
A 34.12. Satul P?scoaia - Valea P?scoaia - gura V?ii Priboiasa - /A\\ I. F. Jari?tea - sub v?rful Dealul Negru - st?na P?rc?labu - v?rful St?ni?oara - v?rful Sierpu (racord la traseul 34.7) can-tonul silvic Robu - muntele Coasta C?inenilor (se desprinde din traseul 34.7) - valea Urii - comuna C?inenii Mari (P.T.T.R.).
• Timp de mers : - vara : 13?15 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loeuri de ad?post : st?na P?rc?labu, cantonul silvic Robu.
34.13. Satul C?line?ti - v?rful R?gla - v?rful Robu - muntele St?ni-?oara (racord la traseul 34.7).
• Timp de mers : - vara : 7?9 ore.
? iarna : nu se recomand?.
34.14. Halfa Valea Fratelui - valea Vadul - v?rful Floarei (2065 m)
• muntele St?ni?oara (racord la traseul 34.7).
• Timp de mers : - vara : 5?6 ore.
? iarna : nu se recomand?.
34.15. ... Cabana Ob?r?id Lotrului - ?aua T?mpa - v?rful Pidtrd Alb? (2417 m) - sub v?rful ?tefle?ti - ?dud ?tefle?ti (continudre la
trdseul 47.15 dirs mun?ii Par?ng ; rdcord lo traseul 14.1 ?n mun?ii Cindrel).
• Timp de mers : - vara : 6?61/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
Traseele : 34.7; 34.8; 34.9; 34.10; 34.11 ; 34.12; 34.13; 34.14; 34.15
apar?in jude?ului V?lcea
UNITATILE DE PIONIERI CARE AU MARCAT ?l AU 1N INTRE?INERE TRASEELE TURISTICE:

: 3j33£A»T mr"""Mi"• "» •? «•-»»*" • «* ^io i«3»Moii 10
MUNTII FAG?RA?
'
, ' UNITATEA MONTAN? NUM?RUL 21
; tlvi ; MH
PLANSEIE NUM?RUL 13 ?l 14
21.1. CREASTA PRINOPAL? : ...curm?tura Foii - sub v?rful T?ma?u Mare (1 735 m) - curm?tura Lerescu Mic - v?rful Comisu (1887 m) - sub v?rful Berivoiu Mare (2300 m) - curm?tura
Br?tilei - curm?tura Z?rnei (1 923 m) - curm?tura Mogo?ului (2344 m) - v?rful Cheia Bindei (2383 m) - Fereastra Mare a S?mbetei (2 188 m) - ?aua Vi?tea Mare (Porti?a Vi?tei, 2310 m) - v?rful Vi?tea Mare (2527 m) - ?aua Orz?nelelor (2 305 m) - sub v?rful Ucea Mare (2 434 m) - ?aua Podragu (2 307 m) - v?rful Arpa?u Mare (2 468 m) - Monumentul Ner-linger - Fereastra Zmeilor - lacul Capra - ?aua Capra - v?rful Capra (2417 m) - v?rful Paltinu (2398 m) - muntele Paltinu - v?rful Lai?a (2397 m) - v?rful L?i?el (2390 m) - refugiul C?ltun - Porti?a Negoiului - Strunga Dracului - v?r?u! Negoiu (2535 m) - v?rful ?erbota (2331 m) - ?aua Sc?rii - curmutura de est a G?rbovei - curin?tura de vest , a G?rbovei (2 140 m) - lacul Avrig - sub v?rful Suru (2 283 m) * - ?aua Suru (2110 m) - v?rful Cocoriciu (2034 m) - ?aua Apa Cump?nit? (1 807 m) - v?rful T?taru (1 890 m) - v?rful Chica Fedele?uiui (1 816 m) - sub virful Chica Pietrelor (1 606 m) - muntele Str?rnbanu - valea M?ruiui - ha?ta C.F.R. Valea M?rului din Valea Oltului (continuare la traseul 49.1, din masivul Piatra Craiului).
De la curm?tura Foii la iezerul Podul Giurgiului, in jude?ul
Bra?ov ?i jude?ul Arge?.
De la iezerul Podul Giurgiului la curm?tura vestic? a G?r-
bovei (2140 m) ?n jude?ul Sibiu ?i jude?ui Arge?.
De la currn?tura vestic? a G?rbovei (2 140 m) la halta C.F.R,
Valea M?rului din Valea Oltului, ?n jude?ul Sibiu ?i jude?ul
V?lcea.
• Timp de mers : - vara : 41 - 46 ore.
? iarna : inaccesibil turi?tilor intre curm?-
tura Br?tilei ?i ?aua Cocoriciu.
• Locuri de ad?post : refugiul Salvamont Berivoiul Mare, refu-giul Salvamont curm?tura Zirnei, refugiul Salvamont Izvo-rul Valea Rea Moldoveanu (traseul 21.13), refugiul Salva-mont C?l?un.

21.2. Cdbana Plaiul Foii - curm?tura Foii - muntele T?ma?ul Mare
• valea Richi?ii - valea D?mbovi?ei ...(continu? cu traseul
30.8) ?n mun?ii lezer P?pu?a.

Cabana Plaiul Foii - curm?tura Foii, ?n jude?ul Bra?ov.
Curm?tura Foii - valea D?mbovi?ei, ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 3?4 ore.
? iarna : 4?6 ore. *.
A21.2. a Curm?tura Foii (din troseul 21.1) - plaiul Turcilor - valea D?mbovi?ei - gura v?ii T?ma?ului ...(continu? cu traseul 30.9 ?n mun?ii lezer P?pu?a) ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vcira : 1?11/2 ore.
? iarna : 11/2?2 ore. ;
21.3. Cabana Plaiul Foii - v?rfu! T?ma?ul Mare (racord la traseul ' 21.1) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 3?31/2 ore.
? iarna : nu se recomand?. A
21.4. I. F. Rud?ri?a - valea Lerescu - curm?tura Lerescu Mic (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 11/2 ore.
? iarna : nu se recomand?. A,
21.5. I. F. Rud?ri?a - culmea Mare - v?rful Comisu (racord la tra-seul 21.1); ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 3?31/2 ore. '"-
? iarna : nu se recomand?.
21.6. Satul Sebe? - vaiea Sebe?ului - st?na Groapa - v?rful Comisu (racord la traseul 21.1) ; in jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 6^/2?8 ore. 4
? iarna : nu se recomand?
21.7. Comuna Recea - satul Dejani - valea Radului - curm?tura Br?tilei - v?rful Mezea - sub v?rfu! Oticu (2044 m) - curm?-tura Oticului (...continu? cu traseul 30.4 ?n mun?ii lezer - P?pu?a ; traverseaz? traseul 21.1 ?n curm?tura Br?tilei). Recea - curm?tura Br?tilei ; ?n jude?ul Bra?ov. Curm?tura Br?tilei - curm?tura Oticului ; ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 11?13 ore.
? iarna : nu se recomand?.
21.8. Comuna Breaza - piaiul Col?ii Brezci - cabana Urlea - curm?tura Mogo?ului - curm?tura Z?rnei (racord la traseul
21.1) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.

A21.9. Comuna Breaza - valea Pojortei - cabana Urlea ; ?n jude?ui Bra?ov. • Timp de mers : - vara : 31/2?4 ore. ; '• *
? iarna : 41/2?51/2 ore.
21.10. Comuna Breaza - valea Brezcioara - cabana Urlea - v?r-vul Urlea - curm?tura Mogo?ului (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 3?3^/2 ore.
? iarna : A?5 ore.
21.11. Satul Simb?ta de Jos - complexul turistic Simb?ta - cabana Valea S?mbetei - Fereastra Mare (racord la traseul 21.1); ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 5Vz?^Yz ore.
? iarna : nu se recomand?.
21.12. C?ldarea S?mbetei - v?rful Cheia B?ndei (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 2?2'/2 °re.
? iorna : nu se recomand?. * '""
21.13. Comuna Vi?tea (satul Vi?tea de Jos) - valea Vi?tei Mari - 'A\\ ?aua Vi?tea Mare - Valea Rea - muntele Furfuiescu - curm?tura Mali?a (racord la traseul 21.39). Comuna Vi?tea - ?aua Vi?tea Mare, ?n jude?ul Bra?ov. ,. ?aua Vi?tea Mare - curm?tura Mali?a, ?n jude?ul Arge?. *
• Timp de mers : - vara : 14?16 ore.
? iorno : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : refugiul Salvamont Moldoveanu. st?no
lui Burnei, I. F. Pojarna.
21.14. Ora?ul Victoria - cabana Arpa? - cabana Turnuri - cabana Podragu - ?aua Podragu (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 6^/2?7 ore.
? iarna : numai combinat cu varianta 21.14 a, p?n? la cabana Podragu : 11?12 ore.
A21.14. a. Varianta de iarn? ?ntre cabana Turnuri - cabana Podragu, • Timp de mers : - vara : 2 ore. • f
? iarna : 3 ore.
A 21.15. Cabana Arpa? - dealul Ghilo?el - muntele T?r??a - cabana Podragu - ?aua Podragu - izvorul Podul Giurgiului - st?na
Podu Giurgiului - valea Buda - casele Oticu - cabana Cump?na.
Cabana Arpa? - ?aua Podragu, ?n jude?ul Bra?ov.
?aua Podragu - cabana Cump?na, ?n jude?ul Arge?.


• Timp de mers : - vara : 15?17 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : Casa de v?n?toare Boldanu. cabana Po-dragu, st?na Podu Giurgiului. I. F. Otic.
^21.16. Oro?ul Victoria - valea Uci?oara Seac? - muntele Boldanu (comun cu traseul 21.15) - cabana Turnuri (racord la traseul 21.14) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 5?6 ore.
? iorna : nu se recomand?.
21.17. Cabuna Arpa? - valea Arpa?ului - deasupra lacului Podr?-gel (comun cu traseul 21.18 p?n? la cabana Podragu) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Tirri'p de mers : - vara : 5 ore
? iarna : inaccesibil. ^
• Loc de ad?post : centru forestier Valea Arpa?ul Mare. 'VISr1.
21.18. Cabana Podragu - culmea Podragu - lacul Podr?gel ?
Fereastra Zmeilcr (racord ia traseul 21.1).
Cabana Fodragu - culmea Podragu ; ?n jude?ul Bra?ov.
Culmea Podragu - Fereastra Zmeilor, ?n jude?ul Sibiu. ,

• Timp de mers : - vara : 3^/2?4 ore. :
, - iarna : nu se recomand?.
21.19. Monumentul Nerlinger (din traseul 21.1) - Porti?a Frun?ii (racord la traseul 21.18) - C?ldarea Pietroas? ; ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 15?20 minute. ,,
? iarna : inaccesibil.
21.20. Cabana B?lea Cascad? - valea B?lea - Cabana B?lea Lac
• ?aua Capra - lacul Capra - piciorui muntelui Buteanu
• cabana Capra - Piscu Negru (2 248 m) - cabana Cum-
p?na.

Cabana B?lea Cascad? - ?aua Capra, ?n jude?ul Sibiu.
?auci Capra - cabana Cump?na, ?n jude?ul Arge?.

• Timp de mers : - vara : 10?11 ore.
? iarna : nu se recomand?. lc
• Locuri de cid?post : cabana B?lea Cascad?, cabana B?lea Lac, cabana Capra, cantonul Piscul Negru, cabana Cum-p?na. , , . , **
121.21. Cdbdnd B?lea Cascad? - valea Doamnei - cabdna B?lea Ldc ; ?n jude?ui Sibiu.
, ,, • Timp de mers : - vara : 3?4 ore. , i
? iarna : nu se recomand?.

21.22. Cab?na B?lea Cascad? - muntele Netedu - cabana Bileo /m\\ Lac, ?n jude?ul Sibiu.
• limp de mers : - vora : 41/a?5 ore.
3?fV - iarno : nu se reeomand?.
21.23. Tunelul Capra - C?ldarea Paltinu - izvorul C?l?un - refu-giul C?l?un (racord la traseul 21.1)) ; ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 3?S1/? °r£-
? iarna : inaccesibil.
• ioc de ad?post : refugiul Salvamont C?l?un.
21.24. ?aua Capra - v?rful V?iuga (2443 m) - ?aua V?iuga -v?rful V?n?toarea lui Buteanu ; ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 11/a ore.
? iorna : interzis.
21.24 a Cabana B?led Lac - C?ldared V?iuga - ?aud V?iuga (ra-cord Id traseul 21.24); ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : vara : 11/2 ore.
? iarna : interzis.
21.25. Comund Porumbacu de Jos - valea Porumbacu Mare ?
cabana Negoiu - Piotra Pr?nzului - w?rful Negoiu (racord
Id traseul 21.1) ; ?n jude?ul Sibiu. :
• Timp de mers : - vara : 91/a?11 °re- I
? iarnd : aocesibil p?n? la cabana Nego-
iu iu:9?11ore'
A 21.26. Vdled Porumbdcu - cascdda ?erbotd - cdbdna Negoiu /m\\ (vdriant? ld traseul 21.25); ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 41/a?5 ore.
? ?arna : nu <se recomand?.
21.27. Pidtrd Pr?nzului (din trdseul 21.25) - Strunga Ciobanului -l?ng? Porti?d Negoiului (racord Id traseul 21.1); in jude?ul
Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 2 ore.
? ?arna : nu <se recomand?.
21.28. Porti?d Negoiului (din trdseul 21.1) - Strunga Doamnei (rdcord Id trdseul 21.44) - v?rful Negoiu ; ?n jude?ul Sibiu,
• limp de mers : - vara : 1?1^/4 ore.
? iarna : nu se recomand?. "
21.29. Cdbdnd Negoiu - piscul ?erbotd - v?rful ?erbota (rdcord laj trdseul 21.1); ?n jude?ul Sibiu.
82

• Timp de mers : - vara : 2?2^/2 °re. '
? iarna : nu se recomand?.
]21.30. Ccibana Negoiu - ?aua Puha - valea Scara - valea Topo-log - comuna S?l?truc.
Cabana Negoiu - ?aua Puha ; ?n jude?ul Sibiu.
?aua Puha - comuna S?l?truc ; ?n jude?ul Arge?.

• Timp de mers : - vara : 12?14 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : I. F. Poiona B?l?ii.
® 21.31. Cabana Negoiu - cabana B?rcaciu ; ?n jude?ul Sibiu. • Timip de mers : - vora : 2 ore. - iarna : greu accesibil ; 3?4 ore.
• Loc de ad?post : st?na Porumb?ului.
21.32. Comuna Avrig - R?ul Mare - cabana Poiana Neam?ului - cabana B?rcaciu - sub v?rful Scara - curm?tura de est a G?rbovei (racord la traseul 21.1); ?n jude?ul Sibiu. >>x
• Timp de mers : - vara : 9?10 ore.
? iorna : aecesibil p?n? la cabana B?rca-
ciu ; 8?9 ore.
® 21.33. Cabana B?rcaciu - valea Avri traseui 21.1) ; ?n jude?ul Sibiu.
gului - lacul Avrig (racord la

Timp de mers :
? vora : 31/a?4 o
? iorna : interzis.
re.
21.34. Podul Jibrii - Lunca Floriior - valea Moa?a Avrigului - culmea Moa?a - cabana ?uru ; ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 2q/2?3 ore.
? iarna : 3?31/2 ore.
• Loc de ad?post : cantonul silvic Poiana Florilor.
21.35. Sebe?ul de Sus - valea Moa?a Sebe?ului - cascado Moa?ei
• cabana ?uru ; ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 4 ore.
? iarna : 51/2 ore.
, 31.36. C.F.R. Sebe? Olt - Sebe?ul de Sus - muntele Scaunelor - culmea Moa?a - cabana ?uru - ?aua G?vanu (racord la traseul 21.1); ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 4 ore.
... - iarna : 6?7 ore.
^21.37. C.F.R. Sebe? Olt - Sebe?ul de Jos - Muchia lui F?t - v?r-Ji) ful T?taru (racord la traseul 21.1); ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 4 ore.
? iarna : 6?7 ore.

21.38 .Satul Turnu! Ro?u - Plea?a - sub v?rful Chica Pietrelor (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Sibiu.
• Timp de mers : - vara : 5 ore. \\
? iarna : 7?8 ore. r,
A 21.39. Comuna Slatina - Bahna Rusului - curm?tura Mali?a - v?r-/A\\ ful Sc?ri?oara Mic? - v?rful Moldoveanu (2 544 m) - v?rful
Vi?tea Mare (2527 m) ; racord !a traseul 21.1); ?n jude?ul
Arge?.

• Timp de mers : - vara : 11?12 ore.
• - iarna : nu se recomand?.
21.40. Barajul Vidraru - ?aua Movili? - poiana M?r?cine - mun-tele Picuiata - sub virful Sc?ri?oara Mare - v?rfui Moldo-
veanu - v?rful Vi?tea Mare (racord la traseul 21.1) ; in jude?ul Arge?.
/ • Timp de mers : - vara : 14?15 ore.
'- - iarna : nu se recomand?.
21.41. Comuna Br?det - valea Viisanului - poiana M?r?cine (va-riant? ia traseul 21.40) ; ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 4 ore.
? iarna : nu se recomand?.
A 21.42. Ccbana Capra - vaiea Fundul Caprei - Fereastra Zmeilor (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Arge?. • Timp de mers : - vara : 2?2Vz ore. , - iarna : interzis.
A 21.43. Cabana Cump?na - virful Cl?bucet - La V?rleje - valea Topolog - izvorul Negoiu - virful Negoiu (2535 m ; racord
la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Aige?.
• Timp de mers : - vara : 13?14 ore.
? iarna : rvu se recomand?.
21.44. Comuna Arefu - sub v?rful Stubeaua - muntele Marginea - muntele Podeanu - C?ldarea Mieilor - muntele Dracului;
v?rful Negoiu, ?n jude?ul Arge?. ?,
• Timp de mers : - vara : 14?16 ore.
? iarna : nu se recomand?.
21.45. Cantonul Piscu Negru - valea Paltina - valea C?l?un - /A\\ refugiul C?l?un (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vora : 2^/2?3q/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
21.46. Cantonul Piscu Negru - valea Paltina - muntele Paltina (racord la traseul 21.1) ; in jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 3?31/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.

U] 21.47. Cantonul Piscu Negru - piciorul muntelui Lespezi - muntele Podeanu (racord la traseul 21.44) ; ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 2?2Vz ore.
? iarna : nu se recomond?.
J21.48. Cantonul Piscu Negru - v?rful Jorzea - izvorul Mu?eteica - valea Buda (racord la traseul 21.15) ; ?n jude?u! Arge?.
• Timp de mers : - vara : 4?5 ore.
? iarna : nu se recom0nd?.
A 21.49. St?na Podul Giurgiului (din traseul 21.15) - valea Orz?-neaua Mare - ?cuia Orz?nenelor (racord ?a traseul 21.1) ; ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vora : 2^/2?3 °re.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de dd?post : st?na Moldoveanu.
21.50. St?na Podul Giuraiului (din traseul 21.15) - izvorul Mol-doveanu - ?aua Galben? - v?rful Moldoveanu - v?rful Vi?-tea Mare (2527 m) ; racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul Arge?. Arqe?.
• Timp de mers : - vara : 41/2?^/2 ore-
? iarna : nu se recomand?.
21.51. Transf?g?r??an - Cheile V?ii lui Stan - sub v?rful ?tubeaua (racord la traseul 21.44) ; ?n iude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 21/2?3 ore.
? iarna : nu se recomand?.
J21.52. Comuna C?inenii Mari (centru) - sub v?rful Ple?o (1 201 m)
• muntele Z?noaga - v?rful C?ineni - ?aua V?rtoapele - v?rful Chica Fedele?ului (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul V?lcea.
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore.
? iarna : nu se recomand?. ?
21.53. Comuna C?inenii Mari (centru) - Drumul forestier Valea Sa-tului (km 7,5) - ?aua M?gura - v?rful Co?ii - muntele Ster-
mineasa - ?aua Apa Cump?nit? (racord la traseul 21.1) ; ?n jude?ul V?lcea.
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore.
? iarna : nu se recomand?.
UNITA?ILE DE PIONIERI CARE AU MARCAT ?l AU IN INTRE?INERE TRASEELE TURISTICE:
? Creasta pr'mcipal? este marcat? ?i ?ntre?inut? integral de Salvamont Bra?ov ?i Salvamont Sibiu sub ?ndrumarea tehnic? a subcomisiei pentru marcaje : Federa?ia Rom?n? de Turism ?i Alpinism ?i Consiliul Na?ional al Organiza?iei Pionierihr. ? ' _

MUN?II IEZER - PAPU?A
UNITATEA MONTANA NUMARUL 30
PLAN?A NUMARUL 15
30.1. CREASTA PRINCIPAL? : Cabana Voina - st?na V?carea -muntele V?carea (1 622 m) - crucea Ateneului (2279 m) - v?rful lezerul Mare (2462 m) - V?rful Ro?u (2469 m) - ?aua ?leul B?tr?nei - v?rful B?trina - v?rful P?pu?a (2 391 m) - muntele Gr?di?teanu - muntele G?inu?a Mare - Valea Larg?
• cabana Voinea.
• Timp de mers : - vara.
c' - iarna : recomandabil numoi pe sectorul
cabana Voinea - crucea Ateneului
6?61/2 ore.
• Locuri de ad?post : st?na V?carea, refugiul lezer (1/2 or?
pe traseul 30.5).
30.2. Comuna C?nde?ti - valea Bratia - valea Capra - v?rful Col?ii Caprei (1 905 m) - v?rful Ob?r?ia - crucea Ateneului (racord la traseul 30.1).
• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
? iarna : nu se recomand?.
30.3. Tab?ra pionierilor ?i ?colarilor Nuc?oara - muntele Se?ului
• curm?tura Groapele - v?rful Ob?r?ia - crucea Ateneului
(racord la traseul 30.1).
• Timp de mers : - vara : 7Y2?8^/2 °re.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : refugiul lezerul (1/2 or? pe traseul 30.5)1
30.4. V?rful Ro?u (2469 m ; din troseul 30.1) - curm?tura Oti-cului ... (continu? cu traseu! 21.7 ?n mun?ii F?g?ra?).
• Timp de mers : - vara : 3?31/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
30.5. Cabana Voina - valea B?tr?na - piciorul lezerul Mare
refugiul lezer - crucea Ateneului (racord la traseul 30.1|
• Timp de mers : - vgra : 41/2?5 ore.
? iarna : 6?7 ore.

Cabana Voino - valeci B?tr?na - valea lezerul Mic (se une?te cu traseul 30.5) - refugiul lezer - Crucea Ateneului (racord la traseul 30.1).
• Timp de mers : - vara : S1/^?4 ore.
, •.>,: ^- iarna : 5?6 ore.
30.6
Cabana Voina - plaiul lui P?tru - v?rful B?tr?na
?leul B?tr?nei (racordat la traseul 30.1).

• Timp de mers : - vara : 3Va?4Y2ore-
,...,,. - iarna : 5?6 ore.
30.7.
? ?aua
Cabana Voina - cabana Cuca - piciorul muntelui Gr?di?-teanu - v?rfu! P?pu?a - muntele Dracsinu - st?na Dracsinu
• valea D?mbovi?ei ... (continu? cu traseul 21.2 ?n mun?ii F?g?ra?).
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : cobana Cuca, st?na Dracsinu.
30.8.
30.9.
Cabana Voina - cabana Cuca - piciorul muntelui Gr?di?-teanu - v?rful P?pu?a - muntele Cascoe - valea Dimbo-vi?ei la gura v?ii T?ma?ului ... (continu? cu traseul 21.2 a ?n mun?ii F?g?ra?).
• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : cabana Cuca.
30.10. Cabana Voina - ?aua Calului - lacul ?efeleica - I. F. M?ra
• Muchia lui R?u?? - valea D?mbovi?ei - satul S?ticu de Sus (Cojocani) ... (continu? cu traseul 49.14 ?n mun?ii Piatra Craiului la cabana Plaiul Foii).
• Timp de mers : - vara : 51/2?61/2 ore.
? iarna : 7?9 ore.
• Loc de ad?post : cabana I. F. M-?ra.
30.11. V?rful Cl?bucetu! (racord cu traseul 30.13) - v?rful Mu?u-roaiele Mari (1 577 m) - ?aua Calului - v?rful G?ina?ul Mare (1 832 m ; racord ia traseul 30.1).
• Timp de mers : - vara : 4?5 ore.
? iarna : 6?8 ore.
• Locuri de od?post : st?na Mu?uroaiele Mici, st?na G?ina?u
Mare. ;
. ,.; -. t : .:
30.12. Comuna Ruc?r - plaiul Mun?i?orul - lacul ?efeleica - vir-ful Mira Mare - muntele G?ina?ul Mic - piciorul muntelui
Gr?di?teanu (racord la traseele 30.1 ; 30.8 ?i 30.9).
• Timp de mers : - vara : 6^/2?7'/2 ore-
? iarna : nu se recomcmd?.
• Locuri de ad?post : contonul silvic Mun?i?orul, st?na ?efe-

30.13. Comuna Lere?ti - piciorul muntelui Str?mbu - v?rful Cl?bu-cetul (traverseaz? traseul 30.11) - plaiul Cl?bucetului - satul N?m?ie?ti.
• Timp de mers : - vara : 2y2 - 3 ore.
? iarna : 31/a ?
30.14. Refugiul salvamont B?tr?na - st?na Plaiul lui Potru - bordeiul mieilor din izvorul B?tr?na Sleu - valea Izvorul Mare - refu-giul salvamont B?tr?na (circuit).
• Timp de mers : - vara : A - 5 ore.
? iarna : nu se recomand?.
30.15. Refugiul salvamont B?tr?na - valea B?tr?na - bordeiul mieilo
din izvorul B?tr?na - ?aua ?leul B?tr?nei (racord cu traseul
30.1).

c • Timp de mers : - vara : 4 - 4^/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
Traseele din mun?ii lezer - Pdpu?a se g?sesc pe teritoriu! jude?ului Arge?.
UNIT??ILE DE PIONIERI CARE AU MARCAT ?l AU IN INTRE?INERE TRASEELE TURISTICE:

PIATRA CRAIULUI
/"
;, ...'I3 j'» ^ '
UNITATEA MONTANA NUMARUL 49 ;;;, ^- -
PLAN?A NUMARUL 16
»
49.1. CREASTA PRINCIPAL? : ... curm?tura Foii (1 343 m) - sub Umeri - sub Zaplaz - La Lan?uri - ?aua Grindului (2206 m) - refugiul Grind - La Table - crucea V?tafului - poiana Frumoas? - v?rful Sasu - sub v?rful Cozia - sub v?rful Col-?ul Coziei - curm?tura Groapelor - satul ?irnea - morm?n-tul Florichii - v?rfu! Rogoaza - v?rful Predealul - casa Cru-cea Pajurei (D.N. 73, km 93,5) - comuna Fundata ... (conti-nuare la traseul 21.1 din mun?ii F?g?ra?, continu? cu traseul 32.1 ?n mun?ii Leaota).
Curm?tura Foii - ?aua Grind, ?n jude?ul Bra?ov.
?aua Grind - comuna Fundata, ?n jude?ul Arge?.

• Timp de mers : - vara : 11?13 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : refugiul Grind.
49.2. Cabana Curm?tura - ?aua Cr?p?tura - v?rful Turnu (1 823 m)
• v?rful Padina Popii - refugiul Virful Ascu?it - v?rful La Om (2 238 m) - ?aua Funduri - st?nele din Funduri (racord cu traseul 49.16).
Cabana Curm?tura - ?aua Grind, ?n jude?ul Bra?ov.
?aua Grind - st?nele din Funduri, ?n jude?ul Arge?.

• Timp de mers : - vara : 10?11 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : refugiul V?rful Ascu?it, st?no Funduri.
I49.3. Z?rne?ti - dealul Pietrii - Padina lui Man - valea Cr?p?-turii - ?aua Chiliilor - Padina ?indileriei - Diana - Br?na Caprelor - ?aua Padinei Inchise - cabana Curm?tura ?• Piscul Curm?tura - gura V?ii Vl?du?ca - Pr?p?stii - caba-na Gura R?ului - Z?rne?ti (circuit), ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 8?91/4 ore.
? iarna : nu se recomand? ?ntre Diana ?i
cabcma Curm?tura.
• Locuri de ad?post : cabana Curm?tura, cabana Gura R?ului.
]49.3. a Din traseul 49.3 ... - Padina lui Man - valea Padina Ho-tarului - sub v?rful Turnu (racord la traseul 49.2), ?n jude?ul
Bra?ov.

• Timp de mers : - vara : 21/2 - 3 ore.
? iarna : nu se recomand?.
49.4. Z?rne?ti - dealul Pietrii - valea Cr?p?turii - curm?tura Pietrei Craiului - cabana Curm?tura - poiana Z?noaga - valea R?ului Mare - Z?rne?ti, ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 5 - 6 ore.
? iarna : nu se recomond? pe cectorul va-
lea Cr?pcrturii - cabana Cu.m?tura.
49.5. Poiana Z?noaga - v?rful Piatra Mic? - Curm?tura Pietrei Craiului ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : % - 2 ore.
? iorna : 21/2 - 3 ore.
49.6. Diarm (din traseul 49.3) - valen Ursului - valea B?rsei A\\ - gura v?ii Cior?nga Mare ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 11/2 °re.
? iarna : 13/4 ore.
49.7. Padina ?indileriei (din traseul 49.3) - v?rful Turnul (racord la traseul 49.2) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• 'Timp de mers : - vara : 3 ore. Numai pentru drume?i
.< avansa?i.
? iarna : nu se recomand?. *
49.8. Cobana Curmctura - st?na Curm?tura - valea M?rtoiului casa Folea - satul Pe?tera ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 31/2 ore. -»•
? iarna : 41/2 ?
19.9. Guro v?ii Vl?du?ca (din traseul 49.3) - valea Vl?du?ca
• cheia Pisicii - poiana Vl?du?ca - La Table - ?aua Joaca
• valea Pietrelor - casa Folea - satu! Pe?tera - valea M?-
gurii - satul Moeciu de Sus ; ?n jude?ul Bra?ov.

• Timp de mers : - vara : 51/2 - "7 ore.
? iarna : 7 - 9 ore.
49.10. Diana (din traseul 49.3) - muntele Padina Popii - v?r-ful Padina Popii. (Traseu de leg?tur? ?ntre traseul 49.3 ?i traseul 49.2) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 11/2 - 2 ore. "•
? iarna : nu se recomand?.
49.11. Cabana Curm?tura - refugiul V?rful Ascu?it (racord la traseul 49.2) ; ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 2 ore. : ;• ;
? iarna : nu se recomand?. « *

49.12. Cabana Plaiul Foii - gura v?ii Runcu - refugiul ?pirla - sub Zapiaz (racord la traseul 49.1), ?n jude?ul Bra?ov. 4
• Timp de mers :? vara : 21/2 ore. "
? iarna : 31/2?41/2 ore.
• Loc de ad?post : refugiul ?pirla.
49.13. Cabana Plaiul Foii - muntele Plaiul Mare - curm?tura Foii
• muntele T?m??el - v?rful T?m??el - La Umeri - Marele
Grohoti? - ?aua Funduri - st?nele din Funduri - La Table.
Cabanci Plaiul Foii - curm?tura Foii, ?n jude?u! Bra?ov.
Curmotura Foii - La Tabie, ?n jude?ul Arge?.

• Timp de mers : - vara : 8?9 ore.
? iarna : nu se recomond?.
• Loe de ad?post : st?na din Funduri.
A 49.14. Cabana Plaiui Foii - curm?tura Foii - Crucea Gr?nicerului - valea lui Ivan - satul S?ticu de Sus (Cojocaru)... (conti-nu? cu traseul 30.10 ?n mun?ii lezer - P?pu?a). Cabana Plaiul Foii - curm?tura Foii, ?n jude?ul Bra?ov. Curm?tura Foii - satul S?ticul de Sus (Cojocaru), ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 5^/2?61/2 °re-
? tarna : 7?8 ore.
• Loc de ad?post : casa de v?n?toare Piatra Craiului.
49.15. ANULAT.
49.16. Ccbana Brusturet - st?nele din Funduri - poiana Grind - La Table ; ?n jude?ui Arge?.
• Timp de mers : - vara : 21/o?3 ore.
? iarna : 31/2?4 ore.
• Locuri de ad?post : st?nele din Funduri, st?na din Grind.
49.16. a Foiana Grind - refugiul Grind, ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 3/4 or?.
? iarna : nu se recomand?.
49.17. Satul ?irnea - curm?tura Groupelor ; ?n jude?ul Bra?ov.
/A\\ * Timp de mers : - vara : 1?1^/4 ore.
? 'iarna : 1^/4?13/4 ore.
[49.18. Comuna D?mbovicioara - satul Ciocanu - refugiul Grind ; ?n jude?ul Arge?.
• Timp de mers : - vara : 4?4^/2 ore.
? iarna : 51/2?6 ore.
• Loc de ad?post : satul Ciocanu.
49.19. Cabana Curm?tura - valea M?rtoiului - st?na M?rtoiului
• La Table (racord la traseul 49.1), ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 3?31/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.

49.20. Podul la R?ul Mare spre M?gura - satul M?gura - Pe la Poduri - casa Folea (racord la traseul 49.9) ; in jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vora : 2?2^/2 ore.
? iarna : 3?31/z ore.
UNIT??ILE DE PIONIERI CARE AU MARCAT ?l AU JN INTRE?INERE TRASEELE TURISTICE:
? ?coala general? nr. 3, Z?rne?ti, jude?ul Bra?ov, trasee/e : 49. 1 ; 49.5 ;
49 .12.
? ?coala general? nr. 3, C?mpulung, jude?ul Arge?, traseele : 49. 1 ; 49.2 •
49.16.

? ?coala general? D?mbovicioara, /'udefu/ Arge?, trasee/e : 49.7 ; 49.2;
49. 16 ; 49.18.
? ?coala general? nr. 4, Z?rne?ti, traseele : 49.3 ; 49.20.
? ?coala general? nr. 5, Z?rne?ti, traseul : 49.4,
? ?coa/d general? nr. 2, Z?rne?ti, trasee/e : 49.6 ; 49.79.
? ?coala general? nr. 1, Z?rne?ti, traseele : 49.8 ; 49.10 ; 49.14.
? ?coala general? Pe?tera, jude?ul Bra?ov, traseele : 49.8 ; 49.9.
? ?coala general? Moec/u de Sus, jude?u/ Bra?ov, traseul 49.9.
? ?coala general? nr. 2, R??nov, jude?u/ Brasov, traseul : 49.11.
? ?coala general? nr. 2, C?mpulung, traseul : 49.73.
? Casa pion/eri/or ?i ?oimilor patriei C?mpulung, traseul : 49.13.
? ?coala general? nr. 1. Ruc?r, judefu/ Arge?, trasee/e : 49.74, 49.76 a.
? ?coala general? Dragoslavele, jude?ul Arge?, traseul : 49.14.
? ?coala general? Sirnea, /ude?u/ Bra?ov, traseu/ : 49.17.
? Sa/vamont Z?rne?ti, traseele : 49.1 ; 49.2 ; 49.3 ; 49.3 a ; 49.4 ; 49.5;
49.7 ; 49.10 ; 49.11
; 49.72 ; 49.73 ; 49.79 ; 49.20.
? Sa/vamont Cimpulung, traseele : 49.13 ; 49.14 ; 49.76, 49.77 ; 49.78.
? Cercu/ turist/c ?Rom?nia p/toreasco", P/te?ti, traseu/ : 49.74.
M? I

MUN?II BUCEGI
UNITATEA MONTAN? NUM?RUL 9 A
PLAN?A NUM?RUL 17
9.1. Bu?tenl - cafaana Gura Diham - cabana Poiana Izvoarelor
• Pichetul Ro?u - La Prepeleac - ?aua La Br?na Caprelor ?
v?rful Buc?oiu (2 492 m) - v?rful Omu (2 505 m) - v?rful Gu?anu
(2 246 m) - v?rful B?tr?na (2 181 m) - ?aua Strunga - sub
v?rful Strungile Mici - ?aua Buc?a... (continu? cu traseul 32.1
?n mun?ii Leaota).
Bu?teni - v?rful Omu, ?n jude?ul Prahova.
V?rful Omu - ?aua Buc?a, ?n jude?ul D?mbovi?a.
• Timp de mers : - vara : lOVa?121/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Locuri de ad?post : cabana Gura Diham, cabana Poiana
Izvoarelor, cabana Omu.
9.2. Sinaia (gar?) - hotel Alpin - cabana Virful cu Dor - valea Izvorul Dorului - ?aua L?ptici - v?lcelul L?ptici - cabana Pe?tera.
Sinaia (gar?) - ?aua L?ptici, ?n jude?ul Prahova.
?aua L?ptici - cabana Pe?tera, ?n jude?ul D?mbovi?a.

• Timp de mers : - vara : 5?61/2 ore.
? iorna : 8?10 ore.
• Locuri de ad?post : cabana Furnica, Hotel Alpin cota 1400,
cabano Valea cu Brazi, cabana V?rful cu Dor.
Varianta de vor? : (drum l?rgit) ramifica?io mai jos de sub
Piatra Turcului - coasta Furnicii - platoul La ob?r?it Zgar-
burei.
Varianta de iarn? : (potec?) ramifica?ia mai jos de sub Piatra Turcului - izvorul Zgarbura - platoul La ob?r?ia Zgarburei. O variant? cu band? ro?ie pleac? din v?lcelul L?ptici la cabana Padina.
9.3. Satul Moeciu de Sus - valea B?ng?leasa - valea Pr?valele
• sub Strungurile Mari - ?aua Strunga - cabana Padina.
Moeciu de Sus - ?aua Strunga, ?n jude?ul Bra?ov.

?aua Strunga - cabana Padina, ?n jude?ul Prahova.
• Timp de mers : - vara : 6?7 ore. '*;
? iarna : nu se recomand?. ~:1;,

Satul Moeciu de Sus - muntele Ple?a - poiana Gu?onu ?
muntele Grohoti?u - ?aua Strunga - cabana Padina.

Moeciu de Sus - ?aua Strunga, ?n judejul Bra?ov.
?aua Strunga - cabana Padina, ?n jude?ul Dimbovi?a.

• Timp de mers : - vara : 71/2?8V2 ore-
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de od?post : cantonul ?i st?na Gu?anu.
9.5. Valea B?ng?leasa (din traseul 9.3) - poiana Gu?anu (in tra-
seul 9.4), ?n jude?ul Bra?ov.

• Timp de mers : - vora : 1 or?.
? iarna : 11/2 ore. "\\ • Loc de ad?post : cantonul ?i st?na Gu?anu.
9.6. Satul Moeciu de Sus - muntele Ple?a - poiana Gu?anu
?aua B?tr?na - vqlea Doamnelor - hote! Pe?tera.
Moeciu de Sus - ?aua B?tr?na, ?n jude?ul Bra?ov.

?aua B?tr?n? - hotel Pe?tera, ?n jude?ul D?mbovi?a.
• Timp de mers : - vara : 61/2?71/2 °re-
? iarna : interzis pe ssctorul Poiana Gu?anu
? hotel Pe?tera.
• Loc de ad?post : cantonul ?i st?na Gu?anu.
9.7. Satul Simon - valea lui Lamb? - muntele Ple?a (racord ia
traseul 9.4), ?n jude?ul Bra?ov.

• Timp de mers : - vora : 2^/2?3 ore.
? iarna : 3?4 ore.
9.8. Bran - podul Opri?ului - valea Poarta - muntele P?ntecele
• st?na Gaura - valea Gaura - curm?tura Hornurilor - v?r-

ful Omu (2505 m), ?n jude?ul, Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 6?7 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : st?na Gdura.
9.9. Bran - valea ?imon - valea Gaura - st?na Gaura (racord
Id traseul 9.8), ?n jude?ul Brasov.

• Timp de mers : - vdrd : 3^2?4
? iarna : 41/2?6 ore. ] • Loc de 'popas : st?na Gdura.
9.10. Poiana Gu?anu - st?na Gaura (traseu de leg?tur? ?ntre tra-
seul 9.4 ?i traseul 9.8), ?n jude?ul Bra?ov. ,

• Timp de mers : - vara : 1?11/2 °re.
? iarna
• Loc de ad?post : st?na Gaurd.
9.11. Bran - podul Opri?uiui - valea Poarta - muntele Ciubotea /A\\ - v?riu\\ Scara (refugiul Scara) - cabana Omu, ?n jude?ul Bra?ov.

• Timp de mers : - vara : 6?7 ore. ''r;?^o•.•>••.
? iarna : nu se recomand?.
• loc de ad?post : refugiul Scara. aij 9
9.12. Bran - podul Opri?ului - poiana P?nicsrului - culmea fig?-ne?ti - virful Scara (refugiul Scara) - v?rful Omu, ?n jude?ul Bra?ov.
• Tiimp de mers : - vara : 61/2?71/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : refugiul Scara. /4,
Not? : se va ac?iona pentru ?nlocuirea marcajului din teren ;
band? ro?ie prin triunghi ro?u.
9.13. R??nov - poiana M?l?ie?ti - vaiea M?l?ie?ti - cabana Omu
• valea lalomi?ei - Hotel Pe?tera - ?aua Cocora-L?ptici - cabana Piatra Ars? - muchia Pietrei Arse - Sinaia (cabana Furnica).
• R??nov - v?rful Omu, in jude?ul Bra?ov.
V?rful Omu - ?aua Cocora-L?ptici, ?n jude?ul D?mbovi?a.
?aua Cocora-L?ptici - Sinaia (cabana Furnica), ?n jude?ul
Prahova.

• Timp de mers : - vara : 14?16 ore.
? iarna : recomandabil numai pe sectoarele:
a) R??nov - cabana iM?l?ie?ti : 5?6 ore.
b) Hotel Pe?tera - Sinaia : 5?6 ore.
• Locuri de ad?post : cabana M?l?ie?ti, cabana Omu, Hotel
Pe?tera, cabana Piatra Ars?.
9.14. Cabana Cheia R??noavei - valea Pietrosu - ?aua Runcu - Uzina veche (voriant? la traseul 9.13), ?n jude?ul Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 2^/4?3 ore. ^"
? iarna : 23/4?4 ore.
9.15. Cabana M?l?ie?ti - muntele Padina Crucil - vaiea Tig?ne?ti
• culmea ?ig?ne?ti (racord la traseul 9.12), ?n jude?ul Bra?ov. ?ov.
• Timp de mers : - vara : 13/4?2 ore.
? iorna : nu se recomand?. ;!
9.16. Cabana M?l?e?ti - va?ea M?l?ie?ti - Brina Caprelor - ?aua La Br?na Caprelor (racord la traseul 9.1), ?n jude?ul Bra?ov. ?ov.
• Timp de mers : - vara : 2?21/2 ore.
?<? iarna : interzis.
| j9.17. Bu?teni - cobana C?minul Alpin - valea Cerbului - Plaiul F?nului - sub v?rful G?lma Mare - poiana V?ii Cerbului - valea Cerbului - v?rful Omu (2505 m) - ?aua Sug?rilor -
sub v?rful Baba Mare - cabana Babele - muntele Jepii Mici

• v?rful Cioc?rlia - cabana Piatra Ars? - ?aua C?lug?rul -
cabana Virful cu Dor, ?n jude?ul Prahova.

• Timp de mers : - vara : 101/2 - 111/2 ore-
? iarna : nerecomandabil pe sactorul Guro
V?ii Cerbului - v?nful Omu.
• Locuri de ad?post : cabana Omu, cobana Babele, cabana
Piatra Ars?, cabana V?rful cu Dor.
9.18. Bu?teni - Cdminul Alpin - Plaiul Munticelul - poiana V?ii Cerbului - poiana Pichetu Ro?u - La Prepeleac - cabano M?l?ie?ti.
Bu?teni - poiana Pichetu Ro?u, ?n jude?ul Prahova.
Poiana Pichetu Ro?u - cabana M?l?ie?ti, ?n jude?ul
Bra?ov.
• Timp de mers : - vara : 5Va - 6 ore.
? iarna : interzis pe sectorul Pichetu Ro?u
? cabana M?l?ie?ti.
9.19. Bu?teni - C?minul Alpin - valea Cerbului - cabana Gura Diham - ?aua Baiului - cabana Diham. Bu?teni - ?aua Baiului, ?n jude?ul Prahova. ?aua Baiului - cabana Diham, ?n jude?ul Bra?ov.
• Tiimp de mers : - vara : 2Va - 3 ore.
? iarna : 3 - 31/a ore.
A 9.20. Bu?teni - La Vinclu - La Mese - cantonul Jepi - cabana Piatra Ars?, ?n jude?ul Prahova.
• Timp de mers : • - va<ra : 3 - ^31/2 ore.
? iarna : 31/2 - 4 ore. _,
v'ni •
9.21. Bu?teni - La Gr?tar - cascada Url?toare - valea Url?toareo Mare - D.F. ?n valea Babei (racord la traseul 9.23), ?n jude?ul
Prahova.
• Timp de mers : - vara : 2 - 21/a ore.
? iarna : 21/z - 3 ore.
9.22. Poiana ?apului - valea Url?toarea Mare (racord la traseul 9.21), ?n jude?ul Prahova.
• Timp de mers : - vara : 3/4 - 1 or?.
? iarna : 1 - iVa ore-
^9.23. Poiana ?apulu? - plaiul Paltin - valea Babei (racord la tra-seul 9.21), ?n jude?ul Prahova. '
• Timp de mers : - vora : % - 1 or?.
? iarna : 1 - 11/a °re-
9.24. Cabana Babele - Crucea Caraiman - ?aua Sug?rilor (racord
la traseul 9.17), in jude?ul Prahova. ?
• Timp de mers : - vara : 3/4 - 1 or?.
? iarna : 1 - 11/2 ore.

®9.25. Cabana Caraiman - Crucea Caraiman, ?n jude?ul Prahova. • Timp de mers : - varo : 1/2 - 3/4 or°-
? larna : interzis.
A 9.26. Cantonul Jepi - sub v?rful Cioc?rlia (leg?tur? ?ntre traseele 4\\ 9.20 ?i 9.17), ?n jude?ul Prahova.
• Timp de mers : - vara : 20 - 30 minute.
? iarno : Va or?.
§9.27. Din traseul 9.17 - Muntele Jepii Mici - cabana Caraiman, ?n jude?ul Prahova. ;f
• Timp de mers : - vara : 20 - 30 minute.
? ionna : 30 - 40 minute.
TT19.28. Cabana V?rful cu Dor - valea Izvorul Dorului - sub v?rful LI [-] Nucetu - cabana Z?noaga.
Cabana V?rful cu Dor - sub v?rfu! Nucetu, ?n jude?ul Prahova.
sub v?rful Nucetu - cabana Z?noaga, ?n jude?ul D?mbovi?a.
• Timp de mers : - vara : 2 - 2^/2 ore.
? iarna : 21/2 - 3Vz ore.
9.29. Cabana Z?noaga - cabana Bolboci - ?aua Lespezi - can-ton Br?tei ... (continu? cu traseul 32.2 ?n mun?ii Leaota), ?n jude?ul D?mbovi?a.
• ?imp de mers : - varo : 21/2 - 3 ore. I 8 t
? iiarna : 3 - 4 ore. L?-J
i9.30. Pietro?i?a (satul Dobre?ti) - plaiul Lespezi - cabana Scropoasa
! - cabana Cheile Z?noagei - cabana Padina - Hotel Pe?-tera - cabana Babele - cabana Caraiman - valea Jepilor
• Bu?teni.
Pietro?i?a - cabana Babele, ?n jude?ul D?mbovi?a.
Cabana Babele - Bu?teni, in jude?ul Prahova.

• Timp de 'mers : - vara : 12 - 14 ore.
? iarna : interzis pe sectorul : cabana Ca-
raiman - Bu?teni.
• Locuri de ad?post : cabana Scropoaso, oabana Cheile Z?-noagei, cabana Bolboci, cabana Padina, Hotel Pe?tera, ca-bana Babele, cabana Caraiman.
9.31. Tab?ra pionierilor ?i ?colarilor C?prioara (valea lalomi?ei) - -plaiul Priporului - v?rful Br?ndu?a - cabana Scropoasa, , in
jude?ul D?mbovi?a. •'
• Timp de .mers : - vara : 4 - 41/a ore. f ^
? iarna : 5 - 6^/2 ore.

MUN?II SUHARD
... :; UNITATEA MONTAN? NUMARUL 60
PLAN?A NUM?RUL 42
60.1. Creasta principal? carpatin?... pasul Rotunda (1 271 m) - v?r-ful Cociorbii (1 592 m) - muntele C?turii - sub v?rful Omului
(1 932 m) - v?rful Suhardu Mare (1 326 m) - v?rful ?uv?rosu (1403 m) - poiana C?steilor - pasul Gr?dini?a (C.F.R.)... (continuare !a traseul 56.1 din mun?ii Rodnei, continu? cu tra-seul 6.1 ?n mun?ii B?rg?u).
...pasul Rotunda - v?rful Omului ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud.
V?rful Omului - pasul Gr?dini?a, ?n jude?ul Suceava.

• Timp de mers : - vara : 81/2?101/2 ore-
? iarna : nu se recomand?.
60.2. Creasta principal? a mun?ilor Suhard : Vatra Dornei - popasul turistic Runc - v?rful Runc - sub v?rful Ou?oru (1 634 m) - v?rful F?r?oane (1 715 m) - v?rful ?vei??ria (1 562 m) - v?rful Diecilor (1 631 m) - muntele Runcu - v?rful Omului (racord la traseul 60.1).
• Timp de mers : - vara : 14?16 ore.
? iarna : nu se recomand?.
60.3. Valea Bistri?ei (gura v?ii Diaca) - valea Diaca - v?rful Vilfii /4\\ - virful lcoana - castelul de ap? Bancu - valea Bancului.
• Timp de mers : - vara : 5?6 ore.
? iarna : ?10 ore.
60.4. Valea Co?nei - v?rful M?gura Co?nei (1 256 m) - satul Rom?-ne?ti - valea Te?na).
• Timp de mers : - vara : 2?21/2 ore.
m-1n> m) (":,. • ? iarna : 3?31/2 ore.
60.5. Satul Cioc?ne?ti - v?rful B?tca T?rsului - muntele ?tefan - valea B?ncu?orului - valea Bancului - satul Rom?ne?ti (comu-na Co?na).
• Timp de mers : - vara : 4?41/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
60.6. Satul Dorna Candreni - st?na V?c?ria - v?rful Ou?oru (1 639 m) - valea Hajului - satul lacobeni.
• Timp de mers : - vara : 3?31/z °re.
? iarna : 4?5 ore.

Incep?nd cu 60.2, traseele din mun?ii Suhard se g?sesc ?n jude?ul Suceava.
? ?coala general? nr. 1, Vatra Dornei, jude?ul Suceava, traseele : 60.1,
60.2.

? ?coala general? Poiana Stampei, jude?ul Suceava, traseul 60.1.
? ?coala general? Cioc?ne?ti, traseele : 60.3, 60.5.
? ?coalo general? Dorna Candrenilor, traseele : 60.4, 60.6.
? C.S.E.F.S. la?i, traseul 60.1, mun?ii B?rg?u.
MUN?II B?RGAU
UNITATEA MONTAN? NUM?RUL 6 :
PLAN?A NUM?RUL 42
6.1. ...?aua Terha - v?rful Buba (1 670 m) - sub v?rful Cornului - satul Piatra F?nt?nele - popasul turistic Piatra F?ntinele (sub v?rful M?gura Calului, 1 228 m) - pasul Tihu?a (1 200 m) - v?rful Fr?u (1 121 m) - pasu! Gr?dini?a... (gara C.F.R. 880 m (continuare la traseul 10.2 din mun?ii C?liman, continu? cu traseul 60.1 !n mun?ii Suhard), ?n jude?ul Suceava.
• Timp de mers : - vara : 9?11 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : popasul turistic Piatra F?nt?nele. '"""""
]6.2. Satul Colibi?a (Mi?a) - valea M?gurei - sub v?rful Dealul Ariilor (1 547 m) - Poiana lui Toader - poiana Vinului (1 211 m) -
sub v?rful Cornului (comun cu traseul 6.1) - popasul turistic Piatra F?nt?nele, ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud.
• Timp de mers : - vara : 61/2?71/2 °re. ^
? iarna : nu se recomand?. *
?coala general? Poiana Stampei, traseul : 6.1.
Casa pionierilor ?i ?oimilor patriei Vatra Dornei, traseul : 6.1.
?coala general?
Cob/l/?o, traseul : 6.2. ,4.
C/.E.F.S. la?i, traseu!6.1.

MUNTII RODNEI
UNITATEA MONTANA NUMARUL 56
PLAN?A NUMARUL 43 ^T* *
56.1. CREASTA PRINCIPALA: ...pasul ?etref (817 m) - Capul Mun-telui - sub v?rful Muncelul R?ios (1 703 m) - pasul Pietrii (1 196 m) - v?rful B?tr?na (1 710 m) - poiana B?tr?na - sbu vlrful Gropilor (2063 m) - sub v?rful Buh?escu Mare - sub v?rful Cermaia (2033 m) - v?rful Repede (2074 m) - v?rful Gala?ului (2048 m) - ?aua Gala?ului - ?aua Garg?lcw - sub v?rful Garg?l?u (2158 m) - Tarni?a lui Putredu - sub v?rful Ineu (2 279 m) - ?aua cu Lac - v?rful Ineu? - Pre-luncile Gajei - pasul Rotunda ...(continuare la traseul 65.1 din mun?ii Tible?, continu? cu traseul 60.1 ?n mun?ii Suhard). Pasul Setref - ?aua G?rg?l?u, ?n jude?ul Maramure?. ?aua G?rg?l?u - pasul Rotunda, ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud.
• Timp de mers : - vara : 24?26 ore.
? iarna : nu se recomand?. • i
• Loc de ad?post : st?na B?tr?na.
56.2. Dealul ?tef?ni?ei - Capu Muntelui (variant? la traseul 56.1), ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud.
• Timp de mers : - vara : 2Va?3 ore.
? iarna : nu se recomand?.
56.3. Satul Romuli - valea Str?mba - sub v?rful B?tr?na (racord la traseul 56.1), ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud.
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore. >
? iarna : nu se recomand?.
Sa?ul Telciu - valea Telci?or - v?rful Tomnatec (1 384 m) - poiana B?tr?na (racord la traseul 56.1), ?n jude?ul Bistrija-
N?s?ud.
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore.
? iarno : nu se recomand?.
56.5. Satul Rebri?oara - satul Rebra - satul Parva - valea Gu?et
• Tarni?a la Cruce - sub v?rful Rebra (2221 m) - sub v?r-
ful Pietrosu (2303 m) - sta?ia Meteo - lezerul - ora?ul
Bor?a (centru).
Satul Rebri?oara - Tarni?a la Cruce, in jude?ul Bistri?a-

• Tarni?a la Cruce - ora?ul Bor?a, in jude?ul Maramure?.
• Timp de mers : - vara : 18?20 ore.
? iarna : nu se recomand?.
56.6. S?ngiorz-B?i - satul Cormaia - Farmecu P?durii (confluen?a /i\\ v?ilor Cormaia - Vinului) - valed Cormaia - sub v?rful •?J Cormdid (racord !a traseul 56.1), ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ijd.
• Timp de mers : - vara : 12?13 ore. '?SP/
? iarna : nu se recomand?.
§56.7. Fdrmecul P?durii - Nedeia B?rladelor - Nedeic ??ranului (1 857 m) - v?rful Laptelui - v?rful Nedeid Straja (1 851 m) - virful Repede (leg?tur? ?ntre traseul 56.1 ?i traseul 56.6), ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud.
• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
? iarna : nu se recomand?.
56.8. Sdtul Anie? - valea Anie?ului - ?aua G?rg?i?u - sub v?rful Stiol (1 611 m) - complexul turistic Bor?a. Sdtul Anie? - ?dud G?rg?l?u, ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud. ?dUd G?rg?l?u - complexul turistic Bor?a, ?n jude?ul Ma-ramure?. i -O Timp de mers : - vara : 11?13 ore.
? iarna : nu se recomand?.
56.9. Comuna Rodna - valea Baia - valea Vinuiui - Izvorul Ro?u
• sub v?rful Ci?id - Tarni?a lui Putredu (racord la traseul
56.1), ?n jude?ul Bistri?d-N?s?ud.

• Timp de mers : - vara : 5?6 ore.
? iarna : nu se recomand?.
56.10. Comuna Rodna - valea Baia - vcilea Vinului - ?aua Cur??el
• ?dUd cu Ldc - sub virful In?u (racord la traseul 56.1), ?n
Ldlei, ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud.

• Timp de mers : - vara : 5?6 ore.
? iarna : nu se recomaad?.
56.11. Comuna Rodna - Capu Bene?ului (1 587 m) - ?aua Cur??el
• ?aud cu Ldc - Idcul Lala Mare - valea Lalo - Gura

Ldlei.
• Timp de mers : - vara : 11?12 ore.
? iarna : nu se recomand?.
56.12. Comuna ?an? - Tab?ra de pionieri ?i ?colari Cob??el - v?rful Cob??el (1 835 m) - V?rful Ro?u (2 113 m) - v?rful In?u?
(racord la traseul 56.1), ?n jude?ul Bistri?a-N?s?ud.
• Timp de mers : - vara : 6?7 ore.
? iarna : nu se recomand?.
56.13. ?dud cu Ldc - Idcul Lala Mare - Prelucile Gajei (variant? Id trdseul 56.1), ?n jude?ul Maramure?.
• Timp de mers : - vara : 1?11/2 ore- r
? iarna : nu se recomand?.

56.14. Complexul turistic Bor?o - valea F?nt?nii - ?aua ?tiol -Pasul Prislop (1 416 m), ?n jude?ul Maramure?.
• Timp de mers : - vara : S1/^?41/2 °re.
? iarna : 41/2?-
56.15. Complexul turistic Bor?a - ?aua Buza Muntelui - cabana Puzdrele - ?aua Paltinului (racord la traseul 56.1), ?n jude-?ul Maramure?.
• Timp de mers : - vara : 4?5 ore.
, - iarna : nu se recomand?.
56.16. Poiana Bor?a - valea Negoiescu - cabana Puzdrele - /4\\ ?aua Gala?ului (racord la traseul 56.1), ?n jude?ul Maramure;.
• Timp de mers : - vara : 41/2?51/2 ore.
? idrna : 31/2?41/2 ore intre Poiana Bor?a
? cabana Puzdrele. I
56.17. Gara C.F.R. Bor?a - v?rful Gruie?ilor - sta?ia Meteo (racord la traseul 56.5), ?n jude?ul Maramure?.
,• Timp de mers : - vara : 2?21/2 ore.
x--v_/ f - iarna : nu se recomand?. *
UNITA?ILE DE PIONIERI
CARE AU MARCAT ?l AU 1N INTREJINERE TRASEELE TURISTICE
i HiT?ntti ftt.i-Ar.AK • .-,,«-•

MUN?II ?IBLE?
UNITATEA MONTAN? NUM?RUL 65
PLAN?A NUM?RUL 44
65.1. ...pasul ?etref - virful ?tef?ni?ei (1 131 m) - v?rful Com?rnicel
(1 065 m) - sub v?rful Pietrei (1 074 m) - v?rful Tible? (1 839 m)

• v?rful Arcer - v?rful Tomnatec Gro?i - v?rful Stegior (1 073 m) - v?rful Groapa - valea Minghetului (Suciului) - comuna Gro?ii ?ible?ului (continuare la traseul 56.1 din mun?ii Rodnei).
• Timp de mers : - vara : 18?20 ore.
? iarna : nu se recomand?. *
62.2. Satul Fiad - valea Fiadului - piciorul Negru - virful ?ible?
(racord la traseul 65.1).

• Timp de mers : - vara : 8?9 ore.
? iarna : nu se recomand?.
r •'•'•••
65.3. Comuna Gro?ii ?ible?ului - cantonul silvic Hudinu Mare ?
muntele Grohot - refugiul Arcer - v?rful ?ible? (racord la
traseul 65.1).

• Timp de mers : - vara : 61/2?71/2 ore.
? iarna : nu se recomand?.
65.4. Refugiul Arcer - v?rful Arcer (leg?tur? ?ntre traseul 65.3 ?i tra-
seul 65.1).

• Timp de mers : - vara : 11/2?2 ore. '
? iarna : nu se recomand?.
Traseele din mun?ii Tible? se g?sesc pe teritoriu'! jude?ului Maramure?.
UNIT??ILE DE PIONIERI
CARE AU MARCAT ?l AU '?N INTRE?INERE TRASEELE TURISTICE
?coala general? Telciu, traseul : 65.2.
Casa pionierilor ?i ?oimilor patriei J?rgul L?pu?, traseele : 65.1, 65.3.
?coala general? nr. 6, Baia Mare, traseul : 65.3. '-l'
?coala general? nr. 8, Baia Mare, traseul : 65.3.
?coala general? D?m?cu?eni, Jhgul L?pu?, traseul : 65.4.
Salvamont Maramure?, traseul : 65.7.

MUN?II BIHOR
UNITATEA MONTANA NUMARUL 4 A
PLAN?ELE NUM?RUL 50 ?l 51
4A.1. CREASTA PRINCIPAL?: Virful G?ina (1 484 m) - muntele Ro-
tunda - v?rful Piatra Aradului (1 429 m) - w?rful Cucurb?ta
Mare (1 849 m) - Tarni?a Bihorului - v?rful Piatra Gr?itoare
(1 657 m) - ?aua V?rtopu - Groapa Ruginoasa - Valea
• Galben? - poiana Florilor - sub v?rful Piatra Galben? ?
Dea!ul C?lci? - platoul Padi? - cabana Padi? - Poiana V?-
r??oaia - ?aua Cump?n??elu - sta?iunea St?na de Vale.
V?rfuf G?ina - ?aua V?rtopu, ?n jude?u! Aiba.
?aua V?rtopu - sta?iunea St?na de Vole, ?n jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 24?28 ore. ']*jm">
? iarna : nu se recomand?. •"-'
• Loc de ad?post : cantonul silvic Padi?. '*»»
?A.2. Garn C.F.R. H?lmagiu - comuna H?lmagiu - satul H?lma-
gel - satul B?ne?ti - Lung?oara de Sus - v?rful Muntelui
Rotunda - v?rful G?ina (1 484 m) - dealul Pietrele - comu-
f na Avram lancu. *
Gnra C.F.R. H?lmogiu - v?rful muntelui Rotunda, ?n jude?ul
Arad.
V?rful muntelui Rotunda - comuna Avram Icmcu, ?n jude?ul
Alba.
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore. , - iarna : 11?12 ore.
,, 4A.3. Satul Sighi?tel - valea Sighistel muntele Muncelul - sub m\\ v?rful ?apului (1 476 m) - D.N. 75 B?i?a?Arie?eni (km 25 + '?? 100 ; racord la traseul 4A.1.), ?n jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 6?7 ore.
? iarna : nu se recomand?.
/\\ 4A.4. Comuna Pietroasa - valea Cri?u Pietros - poiana P?uleasa A\\ - poiana Florilor - valea Lunc?oara - muntele Cornu
/
/
?? Poni?a - satul Coble? - comuna Arie?eni (popasui turistic).
Comuna Pietrocisa - munte?e Cornu Poi?a, ?n juds?ul Bihor.
Muntele Arie?eni - comuna Arie?eni, ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 8?81/a ore.
? iarna : greu accesibil 11?12 ore,
• Loc de ad?post : cantonul silvic Lunc?oara.

Cabana Padi? - poiana Ponor - cantonul C?put - muntele Bor?igului - c?tunul Coble? - valea Coble?ului - popasul turistic Arie?eni - dealul Arsuri - valea Girda Seac? -3 cabana Sc?ri?oara.
Cabano Padi? - muntele Bor?igului, ?n jude?ul Bihor.
Cabana Sc?ri?oara - muntele Bor?igului, ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : PVg - 11 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Locuri de adgpost : cantonul C?put, c?tunul Coble?, popa-
sul turistic Arie?eni, cabana Sc?ri?oara.
Comuna G?rda de Sus - valea G?rda - c?tunul Munun? -
cabana Sc?r??oara - c?tunul Ghe?ar, ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 11/2 - 2 ore.
? iarna : 2 - 3 ore.
• Locuri de ad?post : c?tunul Munun?, cabana Sc?ri?oara.
Cabana Sc?ri?oara - pe?tera Sc?ri?oara, ?n jude?ul Alba,
• Timp de mers : - vara : 1/2 or?-
4A.5.
4A.6.
4A.7.
or?.
? iarna
Comuna G?rda de Sus - valea Ord?ncu?a - cheile Ordincu-?ii - La Moar? - decilul Mielului - cabana Sc?ri?oaro, ?n jude?ul Alba.
4A.8.
• Timp de mers : - vara : 31/2?4 ore.
? iarna : 41/2?6 ore.
4A.9. Cabana Padi? - sub v?rful Biserica Mo?ului (1 456 m) - ?esul G?rzii - muntele B?tr?na - poiana C?lineasa - poiana Ursoaia (1 290 m) - c?tunul Ocoale - cabana Sc?ri?oaro,
• Cabana Padi? - ?esul G?rzii, in jude?ul Bihor.
• ?esul G?rzii - cabana Sc?ri?oara, ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
v V , - iarna : 10?11 ore.
4A.10. Popasul turistic G?rda de Sus - valea G?rda Seac? - c?tu-
nul Totoie?ti - Cheile G?rda Seac? - c?tunul Casa de
Piatt? - cap?tul dtumului forestiec - ?esul G?rzii (racord Id
traseul 4A.9.) - sub v?rful Biserica Mo?ului - cabana Padi},
Popasul turistic G?rda de Sus - ?esul G?rzii ?n jude?ul Alba,
?esul G?rzii - cabana Padi?, ?n jude?ul Bihor.
,L: • Timp de mers : - vara : 6?7 ore.
? iarna : 8?10 ore.
• Loc de ad?post : c?tunul Casa de Piatr?.
i , 4A.11. Cabana Sc?ri?oara - c?tunul Ocoale - valea G?rda Seac? A\\ (racord la traseul 4A.10.), ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 1^/2?13/4 ore.
? iarna : 13/4?2^/4 ore.

4A.5. Cabanci Padi? - poiana Ponor - cantonul C?put - muntele,
Bor?igului - c?tunul Coble? - valea Coble?ului - popasul
turistic Arie?eni - dealul Arsuri - valea Girda Seoc? ?;
cabana Sc?ri?oara.

Cabana Padi? - muntele Bor?igului, ?n jude?ul Bihor.
Cabana Sc?ri?oara - muntele Bor?igului, ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 91/2?11 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Locuri de adgpost : cantonul C?put, c?tunul Coble?, popo-J
sul turistic Arie?eni, cabana Sc?ri?oara.
4A.6. Comuna G?rda de Sus - valea G?rda - c?tunul Munun? - ] cabana Sc?ri?oara - c?tunul Ghe?ar, ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 11/2?2 ore.
? iarna : 2?3 ore.
• Locuri de ad?post : c?tunul Munun?, cabana Sc?ri?oara.
4A.7. Cabana Sc?ri?oara - pe?tera Sc?ri?oara, ?n jude?ul Alba.l
• Timp de mers : - vara : Y2or°'
? iarna : 3/4 or?.
4A.8. Comuna G?rda de Sus - valea Ord?ncu?a - cheile Ordincu-?ii - La Moar? - dealul Mielului - cabana Sc?ri?oara, ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : S1/^?4 ore.
? iarna : 41/2?6 ore.
4A.9. Cabana Padi? - sub v?rful Biserica Mo?ului (1 456 m) - ?esul G?nii - muntele B?trina - poiana C?lineasa - poiana Ursoaia (1 290 m) - c?tunul Ocoale - cabana Sc?ri?oaro,
• Cabana Padi? - ?esul G?rzii, ?n jude?ul Bihor.
• ?esul G?rzii - cabana Sc?ri?oara, ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 7?8 ore.
? iarna : 10?11 ore.
4A.10. Popasul turistic G?rda de Sus - valea Girda Seac? - c?tu-
nul Totoie?ti - Cheile G?rda Seac? - c?tunul Casa de

Piatr? - cap?tul drumului forestier - ?esul G?rzii (racord lo
, traseul 4A.9.) - sub v?rful Biserica Mo?ului - cabana Padi?,
Popasul turistic G?rda de Sus - ?esul G?rzii ?n jude?ul Alba.
?esul G?rzii - cabana Padi?, ?n jude?ul Bihor.

• Timp de mers : - vara : 6?7 ore.
? iarna : 8?10 ore.
• Loc de ad?post : c?tunul Casa de Piatr?.
t, 4A.11. Cabana Sc?ri?oara - c?tunul Ocoale - valea G?rda Seac? A\\ (racord la traseul 4A.10.), ?n jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 11/a?13/4 ore. ;i
? iarna : 13/4?2^/4 ore.

4A.12. Cabana Padi? - poiana Ponor - travcrseaz? drumul fores-tier B?l?leasa?C?put (?n valea Cet??ilor, 930 m) - ramifi-ca?ia cu traseul 4A.21 - deasupra Cet??ilor Ponorului - racord cu traseul 4A.21 - cantonul La Grajduri ?n valea Cet??ilor - cabana Padi? (circuit, cet??ile Ponorului), ?n ju-de?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 7?9 ore.
? iarna : nu se recomand?.
»4A.13. Poiana V?r??oaia (din traseul 4A.1.) - pe?tera Cetatea R?-desei - cascada Moloh - valea Some?ului Cald - sub abruptul muntelui Cuciulata - pe?tera Cetatea R?desei - poiana V?r??oaia (circuit), ?n jude?ul Cluj.
• Timp de mers : - vara : 5?6 ore. .:; >-
? iarna : nu se recomand?.
J4A.14. Comuna Pietroasa - valea Pletroasa - ?ntre R?uri - canto-nu! silvic Bulz - La Sc?ri?? - sub v?rful B?l?leasa (1 267 m)
• poiana B?E?ieasa - v?rful O?elu - platoul Padi? ?
cabana Padi?, ?n jude?ul Bihor.

• Timp de mers : - vara : 6?61/z ore.
? iarna : 8?9 ore.
• Loc de ad?post : cantonul silvic Bulz.
A 4A.15. Comuna Pietroasa - valea Pietroasa - Intre R?uri - valea /A\\ Bohadeiului - cantonul Aleu - cascada S?ritoarea Bohode-iului, ?n jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 8?9 ore.
? iarna : nu se recomand?.
• Loc de ad?post : cantonul silvic Aleu.
4A.16. Poicma Aleu - pe?tera Ferice, ?n jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 2?3 ore.
? iarna : nu se recomand?.
4A.17. Popasul turistic G?rda Seac? - valea Girda Seac? - cabana Sc?ri?oara - c?tunul Ocoale - poiana ?i cantonul silvic Ursoaia... (continu? cu traseul 22.1. ?n Muntele Mare), ?n i: jude?ul Alba.
• Timp de mers : - vara : 21/2?3 ore.
, - iarna : 31/a?41/2 ore. "'
• Locuri de ad?post : cabana Sc?ri?oara, cantonul silvic
Ursoaia.
4A.18. Cabana Padi? - sub v?rful M?gura V?n?t? - poiana cu lacul V?r??oaia - cabana Padi? (circuit), ?n jude?ul B?hor.
• Timp de mers : - vara : 2%?31/2 °re-
? iarna : 31/2?41/2 ore.

4A.19. Cantonul silvic Pad?? - pe?tera ?ura Bogh?i, ?ri jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 1/2 or?.
? iarna : nu se recomand?.
4A.20. Cabana Pcidi? - poiana Lumea Pierdut?, ?n jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 11/2?2 ore,
? iarna : nu se recomand?. '
4A.21. Cabana Padi? - poictna Ponor - traversarea drumului fores-. tier - B?lileasa C?put (?n valea Cet??ilorJ - ramifica?ia cu traseul 4A.12. - dealul Bor?igului - izbucul Galbenei - poiana Florilor (racord la traseul 4A.1.) - sub Piatra Galben? (1 243 m) - se desparte de traseul 4A.1. - cheile Galbenei ? poiana Florilor (racord cu traseu! 4A.1.) ramifica?ia cu traseul 4A.12., (ramurci de intocir-cere) - valea Cet??ilor (La Grajduri) - cabana Padi? (cir-cuitul Galbenei), ?n jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 11?12 ore.
? iarna : nu se reccmand?.
4A.22. Poiana B?lileasa (din traseu! 4A.14.) - muntele B?li-leasa - pe?terile Ghe?arul de la Barsa, Z?podie, Pe?tera Neagr? - sub v?rful Piatra Galben? (racord la traseul 4A.1.), ?n jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 3?5 ore.
? iarna : nu se recomand?.
4.A.23. Deriva?ie din traseul 4A.22. - pe?tera Z?podie, ?n jude?ul Bihor.
• Timp de mers : - vara : 1/2 or?.
? iarna : nu se recomand?.
4A.24. Deriva?ie din traseul 4A.20. - avenul Acoperit, ?n judeful Bihor.
• Timp de mers : - vara : 1/2 or?.
? iarna : nu se recomand?.
UNITATILE DE PIONIERI «
CARE AU MARCAT ?l AU 1N INTRE?INERE TRASEaE TURISTICE

genero/? Avram lancu, jude?ul Alba, traseul : 4A.1 (?n ?ntre-
?coala f/'nere). ?coala ?coala ?coala ?coala ?coala ?coala ?coala
general? nr. 7, Oradea, /ude?u/ Bihor, traseul
general? Nucet,
/ude?ul B/'hor, traseul : 4A.1
generala Budureasa, jude?ul Bihor. traseul : 4A.
general? V?rfurile, jude?ul Arad, traseul : 4A.2
general? H?lmagiu, jude?ul Arad, traseul 4A.2
general? H?lm?gel,
/ucfe?u/ Arad, traseul : 4A.2
general? Avram lancu, jude?ul Alba, traseul :

4A.7 (marcafj. (?n ' ?ntre?inere). 1 (marcai). (?n ?ntre?inere). (?n mtre?inere). (?n ?ntre?inere).
4A.2 (marcat).
Підписатися на Коментарі для "Описание маршрутов всех горных районов Румынии из книги &quot;Asaltul Carpatilor&quot;"