ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВIДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ м. КИЄВА з технiки гiрського туризму

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВIДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ м. КИЄВА з технiки гiрського туризму

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Відкритий Чемпіонат м.Києва з техніки гірського туризму проводиться з метою подальшого розвитку та пропаганди гірського туризму в Києві як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури i спорту у всебічному гармонійному розвитку особистості, сприяння формуванню здорового способу життя. Головні завдання Чемпіонату м.Києва з ТГТ : o пропаганда та популяризація спортивного туризму; o перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів - туристів, їх пiдготовленостi для здійснення гірських спортивних туристських походів;
o визначення найсильнiших команд Києва з гірського туризму;
o вiдбiр найсильніших спортсменів для укомплектування збірної команд Києва з техніки гірського туризму;
o виявлення перспективного резерву для збірної команд Києва з техніки гірського туризму;
o сприяння підвищенню безпеки гірських туристських походів.

ІІ. ТЕРМIНИ ТА МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Змагання Чемпіонат м.Києва з техніки гірського туризму проводяться з 6 до 8 квітня 2007 р. в м. Києві, Реп?яхів Яр. Нарада представників відбудеться 2 квітня 2007 р. о 18.30 на кафедрі фізичного виховання і спортивного туризму Київського університету туризму, економіки і права за адресою: м. Київ, вул. генерала Жмаченка, - 26. Попередні заявки до участі подаються до 02 квітня 2007 року електронною поштою: mpva@mail.ru .

ІІІ. КЕРIВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ

Загальне керiвництво пiдготовкою та проведенням змагань здiйснюють Головне управління по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та Федерацiя спортивного туризму м.Києва , Федерація спортивно-оздоровчого туризму м.Києва. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддiвську колегiю змагань (далi - ГСК), яка затверджується Президією федерації спортивного туризму м.Києва.

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

4.1. До участі в змаганнях допускаються команди колективів фізкультури підприємств, установ, організацій, учбових закладів, військових частин, спортивних та туристських клубів, а також самостійні команди м.Києва, Київської області та інших регіонів України.
4.2. У змаганнях беруть участь спортсмени з квалiфiкацiєю не нижче 2-го спортивного розряду зi спортивного туризму (дистанцiї 4 класу) та 3-го розряду (дистанцiї 3 класу), якi спецiалiзуються в гiрському, лижному, пiшохiдному та спелео туризмi. Вiк учасникiв змагань - 16 рокiв i старше. Вiк учасникiв визначається за днем народження. Учасники вiком до 18 рокiв повиннi мати спецдопуск фiздиспансера.
4.3. Склад делегацiї - до 10 чоловiк, у тому числi:
o представник команди - 1 (може бути учасником);
o основний склад команди - до 4 (у т.ч. не менше 1 жiнки);
o запаснi учасники - до 2 чол.;
o суддя - 1 чол.(не нижче 3-ої суддiвської категорiї з технiки гiрського туризму).

V. ПРОГРАМА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

5.1 Змагання проводяться у вiдповiдностi до дiючих Правил, на підставі Умов проведення відкритого Чемпіонату Києва та методичних рекомендацій по суддівству змагань з техніки гірського туризму.
5.2. Змагання проводяться на 4 класу та 3 класу на рельєфi, що імітує скельний. Дистанцiї змагань:
1."Скельна" - команднi змагання - 4 та 3(3 та 2 за старою класифікацією) клас;
2."Скельна" - особисто-команднi змагання зв?язок (чоловiчi i змiшанi зв?язки - 4, 3, 2(3, 2,1) клас;
3."Рятувальнi роботи" - команднi змагання - 4, 3, 2(3, 2, 1) клас;
Дистанцiя "Скельна" (особисто-команднi змагання зв'язок) проходяться з контрольним вантажем до 10 кг (2 по 5 кг) на кожну зв'язку, чи з контрольним вантажем до 5кг для чоловіків та до 4 кг.для жінок в особистих.
Жеребкування загальне для команд у кожному виді дистанцiй.
5.3. Для облаштування дистанцiй змагань команди пiд час проходження мандатної комiсiї здають до ГСК у тимчасове використання по однiй основнiй вiрьовцi дiаметром 10-12 мм, довжиною по 40-60 метрiв, а також по три карабiни. Зазначене спорядження використовується для органiзацiї суддiвської страховки i повертається командам пiсля закiнчення змагань.
5.4. Докладнi умови змагань на дистанцiях команди одержать на мiсцi у термiни, визначенi Правилами. Або за запитом mpva@mail.ru електронною поштою.
5.5. Програма змагань:

06.04.2007 р. Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комiсiї до 21.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
07.04.2007 р. Показ дистанцій, відкриття змагань.
Змагання на дистанціях "Скельні", "Рятувальні роботи "
08.04.2007 р. Продовження змагань. Підведення пiдсумкiв, нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Вiд'їзд учасникiв.

VІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦIВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ.

6.1. Визначення переможцiв та призерiв проводиться вiдповiдно до Правил змагань з технiки спортивного туризму.

6.2. Підсумки визначається окремо по кожному виду дистанції змагань.

6.3. Загальний командний результат визначається за найменшою в сумою місць, що посіла команда трьох дистанціях змагань 4 (3) клау. У випадку рівності результатів, перевага віддається команді, що зайняла краще місце на дистанції ?Рятувальні роботи?.
Команди, що не прийняли участь в одному, чи кількох видах змагань, чи мали у видах змагань ?зняття з дистанцій? посідають місця в підсумковому заліку після команд з більшим числом залікових видів.

6.4. Команди та їх учасники, що посіли 1-3 місця у загальному заліку, нагороджуються дипломами та медалями відповідного ступеню Головного управління фізичної культури та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та цінними призами.

6.5. Команди та їх учасники, що посіли 1-3 місця в окремих видах дистанціях нагороджуються дипломами та медалями відповідного ступеню Головного управління фізичної культури та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та цінними призами.

6.6.Тренери команд-переможцiв i призерiв в загальному залiку нагороджуються дипломами (грамотами) Федерацiї.

VІІ. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ, ЗАЯВКИ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ КОМАНДАМИ

7.1. До участі у змаганнях допускаються команди (учасники), які пройшли мандатну комісію 06.04.07 (з 18-00 до 21-00 год.) безпосередньо на місці змагань. Команди подають до ГСК, яка виконує функції мандатної комісії, такі документи: - іменну заявку на участь у чемпіонаті за встановленою формою (Додаток 1.14.2 Правил.); - кваліфікаційні книжки спортсменів або довідки про досвід учасників у категорійних походах із гірського туризму; - спец. допуск фіз.диспансеру для учасників у віці до 18 років; - паспорти всіх учасників команди; - страховий поліс, дійсний на час проведення змагань; - суддівський квиток або рішення про присвоєння відповідної суддівської категорії на суддів від команди; - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. До участі у змаганнях допускаються учасники чия кваліфікація або досвід у відповідному виді туризму відповідають вимогам п.1.7.2 Правил в залежності від класу дистанції, на якій проводяться змагання. Після закінчення терміну подачі заявок та прийняття рішення про допуск команд (учасників) до змагань проводиться жеребкування.
7.2. Команди повиннi мати усе необхiдне спорядження для участi в змаганнях вiдповiдно до Правил змагань з техніки спортивного туризму та Положення про змагання.
7.3. Вiдповiдальнiсть за якість и безпечне використання усього спорядження учасників несе представник команди або самi учасники.
7.4. Вiдповiдальнiсть за підготовку учасників команд вимогам, необхідним для походження вiдповiдних дистанцій, несуть представники команд.
7.5. Розміщення учасників з інших міст України проводиться в польових умовах, безпосередньо в центрі проведення змагань. Харчування забезпечується учасниками самостiйно.
7.6. Витрати на участь команд у змаганнях (проїзд, добовi, харчування, проживання учасникiв, представникiв та суддiв вiд команд; прокат спорядження; страхування учасникiв змагань, придбання спорядження, iнвентарю та єдиної спортивної форми тощо) проводяться за рахунок коштiв органiзацiй, що вiдряджають команди на змагання або (та) залучених коштiв.
7.7. Додаткова iнформацiя. Проїзд вiд авто та залiзничного вокзалiв м. Києва в метро, до станції ?Дорогожичі? , а далі парковою зоною, біля 1,2 км пішки, згідно схеми, що буде додаватися до Умов проведення змагань.

Дане Положення є офiцiйним викликом на змагання

Коментарі

Показ дистанци будет проходить в пятницу 19:00 на месте старта. В очередности: спасработы, личные связки, командные связки. Если командные связки не успеют подготовить ее показ переносится на утро субботы.
После этого будет мандатная комиссия и жеребьевка.
Здача заявок по тактике до старта первой команды.
В субботу стартуют первые 9 команд по жеребьевке. 1-3 - на спасработах, 4-6 - на командных связках, 7-9 - на личных связках. Время работы на дистанции 1ч.15мин. После которого команда переходит на следующую дистанцию. Интервал старта у каждой команды между дистанциями 2ч. 30 мин. Эти время может меняться в ходе соревнований.
Остальные команды, а так же не прошедшие за субботу команды и третьи связки от команд в личных связках будут статровать в воскресенье.

Показ дистанци будет проходить в пятницу 19:00 на месте старта. В очередности: спасработы, личные связки, командные связки. Если командные связки не успеют подготовить ее показ переносится на утро субботы.
После этого будет мандатная комиссия и жеребьевка.
Здача заявок по тактике до старта первой команды.
В субботу стартуют первые 9 команд по жеребьевке. 1-3 - на спасработах, 4-6 - на командных связках, 7-9 - на личных связках. Время работы на дистанции 1ч.15мин. После которого команда переходит на следующую дистанцию. Интервал старта у каждой команды между дистанциями 2ч. 30 мин. Эти время может меняться в ходе соревнований.
Остальные команды, а так же не прошедшие за субботу команды и третьи связки от команд в личных связках будут статровать в воскресенье.

На вчера предварительно заявилось 12 команд.

Підписатися на Коментарі для "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВIДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ м. КИЄВА з технiки гiрського туризму"