Фото 22. Рух групи з перевалу Ла Апа Курманіта, на задному плані г.Тетару