Наказ Мінсім'ямолодьспорту про зміни в Єдиній спортивній класифікації України про присвоєння спортивних звань та розрядів з неолімпійських видів спорту від 15.02.2010

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

У СПРАВАХ СІМ?Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Мінсім?ямолодьспорт

НАКАЗ

15. 02. 2010 ?334

м. Київ

Про внесення змін до наказу

Мінсім?ямолодьспорту від 06.09.2007 - 3186

З метою впорядкування умов присвоєння спортивних звань та розрядів з неолімпійських видів спорту

НАКАЗУЮ:

1.Унести до класифікаційних норм та вимог до неолімпійських видів спорту, затверджених наказом Мінсім?ямолодьспорту від 06.09.2007 - 3186, такі зміни:

пункт 2 розділу ?Умови виконання спортивних звань та розрядних вимог? у виді програми ?Туристські спортивні походи? розділу ?Спортивний туризм? викласти у такій редакції: ?2. Розряди у регіональних змаганнях, розряди і звання у всеукраїнських змаганнях туристських спортивних походів присвоюються за умови участі у змаганнях не менше 6 команд у визначеному виді туризму.? ;

пункт 3 розділу ?Умови виконання спортивних звань та розрядних вимог? у виді програми ?Змагання з видів спортивного туризму (пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, автомототуризму, вітрильного, спелеологічного туризму? розділу ?Спортивний туризм? викласти у такій редакції: ?3. Розряди у змаганнях зі спортивного туризму присвоюються у тому випадку, якщо на дистанціях мають заліковий результат не менше 6 команд (спортсменів), і при виконанні вимог до відповідного класу дистанції.?;

перший абзац розділу ?Черліденг? викласти у такій редакції: ?(види програми: чер-данс-команда, чер-данс-дует, чер-данс-джаз-команда, чер-данс-джаз-дует, чер-данс-хіп-хоп-команда, чер-данс-хіп-хоп-дует, чер-команда, чер-мікст-команда, групові станти, групові мікс станти, парні станти, індивідуальна програма)?.

2. Департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту (Артем?єв О.К.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, фізкультурно-спортивних товариств і відомств, федерацій (спілок, асоціацій) України з неолімпійських видів спорту.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Артем?єва О.К.

Заступник Міністра Р.В. Карандєєв

Розділ "Спортивний туризм" Єдиної спортивної класифікації України в редакції наказу Мінсім?їмолодьспорту України від 25.12.2009 року - 4434

із урахуванням змін, внесених наказом Мінсім?їмолодьспорту України

від 15.02.2010 року - 334

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ

(чоловіки та жінки)

Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати вимоги однієї з класифікаційних таблиць (табл. 1.1, табл. 1.2, табл. 1.3, табл. 2.1)

Види програм:

І. Туристські спортивні походи.

Виконати вимоги класифікаційних таблиць 1.1 або 1.2, або посісти місце згідно з табл. 1.3.

Класифікаційна таблиця вимог до керівників туристських спортивних походів

Таблиця 1.1

Звання та розряди Категорія складності ( к.с. ) туристських спортивних походів
І ІІ ІІІ І V V V І
У* К* У К У К У К У К У К
МСУ
чоловіки
жінки
1 1
1
2**
КМСУ 1 1
1 1 1
2 1 1 1
3 1

У* - участь, К* - керівництво

** - один похід може бути комбінований

Класифікаційна таблиця вимог до учасників туристських спортивних походів

Таблиця 1.2

Звання та розряди Категорії складності ( к.с. ) туристських спортивних походів
І ІІ ІІІ І V V V І
МСУ
чоловіки
жінки
1
2
4
1
КМСУ 1 2
І 1 2*
ІІ 2* 1
ІІІ 1
І юн. Здійснити один похід 3 ступеня складності
ІІ юн. Здійснити один похід 2 ступеня складності
ІІІ юн. Здійснити один похід 1 ступеня складності

*-допускається замінана участь в одному поході на одну категорію складності вище.

Класифікаційна таблиця вимог до учасників Всеукраїнських та регіональних змагань зі спортивних туристських походів

Таблиця 1.3

Звання та розряди Місця команд-учасниць чемпіонату туристських
спортивних походів в залежності від категорії складності ( к.с. )
ІІ ІІІ ІV V
МСУ чоловіки-керівники 1 або 1 - 2
МСУ жінки 1 або 1 - 2
МСУ чоловіки - учасники 1+ К V к.с. або 1 - 2
КМСУ І або 1 - 3 або 1-6
1 розряд І або 2 - 3 або 4 - 6 або 7 - 10
2 розряд І або 2 - 3 або 4 - 6 або 7 - 10

Умови виконання спортивних звань та розрядних вимог у виді програми "Туристські спортивні походи"

1. Походи зараховуються на розряд або звання незалежно від того, з яких видів спортивного туризму вони здійснені.

2. Розряди у регіональних змаганнях, розряди і звання у всеукраїнських змаганнях туристських спортивних походів присвоюються за умови участі у змаганнях не менше 6 команд у визначеному виді туризму.

3. Звання МСУ і розряд КМСУ присвоюється за умови наявності оформленого попереднього розряду.

4. Нормативи наступного звання, розряду дозволяється виконувати згідно з вимогами будь-якої з таблиць - 1.1, 1.2, 1.3 або комбінації таблиць 1.1, 1.2.

5. Участь в одному поході VI категорії складності може бути замінена участю у двох походах V категорії складності.

6. Датою виконання нормативу вважається дата затвердження протоколів змагань або дата видачі довідки про останній похід.

7. Спортивні звання і розряди присвоюються за спортивні туристські походи тільки з видів спортивного туризму (пішохідний, лижний, гірський, водний, велосипедний, автомототуризм, вітрильний, спелеологічний).

8. Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади.

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

IІ. Змагання з видів спортивного туризму (пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, автомототуризму, вітрильного, спелеологічного туризму).

Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати нормативи згідно з класифікаційною таблицею

Майстер спорту України

1 - у командних або 1-2 - в особистих - у чемпіонаті України на двох різних дистанціях протягом 2-х років (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському поході не нижче IV категорії складності), за умови виконання нормативу на дистанції V класу з рангом не нижче 630 балів.

Кандидат у майстри спорту України

Виконати вимоги класифікаційної табл.2.1 на двох різних дистанціях не нижче IV-V класу з рангом не нижче 200 балів (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському поході не нижче ІІІ категорії складності).

І, П, III розряди, І, II юнацькі розряди

Виконати вимоги класифікаційної табл. 2.1 на змаганнях з одного із видів спортивного туризму.

Класифікаційна таблиця зі спортивного туризму

Таблиця 2.1

Ранг змагань на окремій дистанції у балах % від результату переможця
КМС І с.р. ІІ с.р. ІІІ с.р. І ю.р. ІІ ю.р.
1 2 3 4 5 7
Менше за 1 - - - 100 111
1 - - - 102 114
2 - - - 105 117
3 - - - 108 120
4 - - - 111 123
5 - - - 114 129
6 - - - 117 132
8 - - - 120 135
10 - - 123 138
13 - - 126 142
16 - - 100 129 146
20 - - 102 132 150
25 - - 105 135 154
32 - - 108 138 158
40 - 111 142 162
50 - 114 146 166
63 - 100 117 150 -
80 - 102 120 154 -
100 - 105 123 158 -
125 - 108 126 162 -
160 - 111 129 166 -
200 100 114 132 170 -
250 102 117 135 174 -
320 105 120 138 178 -
400 108 123 142 182 -
500 111 126 146 186 -
630 114 129 150 - -
800 117 132 154 - -
1000 120 135 158 - -
1250 123 138 162 - -
1600 126 142 166 - -
2000 129 146 170 - -
2400 132 150 174 - -

І розряд виконується на дистанціях не нижче ІІІ класу;

ІІ розряд виконується на дистанціях не нижче ІІ класу;

III юнацький розряд виконують всі, хто повністю закінчив дистанцію і вклався у контрольний час.

Ранг змагань на окремій дистанції визначається за таблицею 2.2 як сума балів за спортивні розряди і звання учасників команд, що посіли перші шість місць.

Таблиця 2.2

Звання і розряди

МСУ

КМС

І

ІІ

ІІІ, І юн

ІІ юн

ІІІ юн

Бали

100

30

10

3

1

0,3

0,1

Таблиця складена з розрахунку 4-х учасників у команді. Якщо у команді інша кількість учасників, то для визначення суми балів команди розраховується середній бал і результат помножується на 4. Для особистих змагань сума балів перших шести учасників помножується на 4.

Ранг в особистих змаганнях (окрім змішаних екіпажів, зв?язок) визначається для чоловіків і жінок окремо.

Умови виконання нормативів спортивних звань та розрядних вимог у виді програми "Змагання з видів спортивного туризму (пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, автомототуризму, вітрильного, спелеологічного туризму"

1. Звання МСУ зі спортивного туризму присвоюється за умови участі у змаганнях не менше 12 команд (спортсменів) у виді програми, які представляють не менше 8 регіонів України та при виконанні вимог до відповідного класу дистанції.

2. Звання МСУ може бути присвоєно спортсменам, починаючи з 15 років.

3. Розряди у змаганнях зі спортивного туризму присвоюються у тому випадку, якщо на дистанціях мають заліковий результат не менше 6 команд (спортсменів), і при виконанні вимог до відповідного класу дистанції.

4. Вимоги до класу дистанцій у змаганнях зі спортивного туризму визначаються окремо у кожному з видів туризму у відповідному розділі ?Правил змагань зі спортивного туризму?.

5. Звання МСУ та розряд КМСУ присвоюються за умови наявності попереднього розряду.

6. У разі проведення змагань на дистанціях у закритих приміщеннях можуть бути присвоєні спортивні розряди не вище нормативу КМСУ.

7. Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади.

8. Спортивні звання і розряди присвоюються тільки з видів спортивного туризму (пішохідний, лижний, гірський, водний, велосипедний, автомототуризм, вітрильний, спелеологічний).

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

Коментарі

Підписатися на Коментарі для "Наказ Мінсім'ямолодьспорту про зміни в Єдиній спортивній класифікації України про присвоєння спортивних звань та розрядів з неолімпійських видів спорту від 15.02.2010"