Положення про школу спортивного туризму Київської міської федерації спортивного туризму

 

"Затверджено"
Президією Київської міської
федерації спортивного туризму
від "______" ______________ 2005р.

Президент Київської міської
федерації спортивного туризму
________________________ О.Г.Боборикін


 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про школу спортивного туризму Київської міської
федерації спортивного туризму

 

 

1. Загальні положення.

Школа спортивного туризму (далі "Школа туризму) Київської федерації спортивного туризму діє як учбово-тренувальний підрозділ Київської федерації спортивного туризму і здійснює підготовку кадрів у спортивному туризмі і спортсменів – туристів , які залучаються до організації спортивних та учбових заходів , походів , змагань .

Школа діє згідно з "Положенням про систему підготовки кадрів у спортивному туризмі".

Президія Київської федерації спортивного туризму здійснює безпосереднє керівництво і контроль за школою туризму і забезпечує її роботу.

Школа може мати свої філії у організаціях , спортивних і туристських клубах і колективах , що потребують підготовки кадрів зі спортивного туризму . При цьому школа є вищестоячою організацією відносно філій. Створення філій здійснюються постановою Президії Київської міської федерації спортивного туризму на основі відповідних звернень до неї . Звернення має містити відомості про можливості надання приміщень для проведення занять учбових груп , спортивних споруд , забезпечення відповідним спортивним інвентарем курсантів , кандидатури начальника.

Всі спортивні заходи і походи в школі туризму здійснюються у відповідності до Правил проведення змагань і походів зі спортивного туризму , інших нормативних документів Федерації спортивного туризму України.

2. Керівництво школою і викладацькі кадри.

Керівництво школою здійснює начальник школи . Він видає відповідні накази по школі , контролює діяльність філій ,його заступників , викладацького складу , виконання учбових програм , має право тимчасового відсторонення від виконання обов"язків начальників учбових частин філій , своїх заступників , викладачів школи, зараховує до школи курсантів. Звітує перед Президією . Призначається за рішенням Прензидії Київської федерації спортивного туризму.

Заступник начальника школи з учбової частини підпорядковується безпосередньо начальнику школи, виконує його обов"язки в разі віднутності. Відповідає за складання учбових програм , тематичних , календарних учбових планів планів , практичних занять , табірних зборів , учбових походів. Здійснює контроль за організацією і ходом учбового процесу у філіях , контролює діяльність начальників філій з питань організації учбового процесу. Призначається Президією Київської міської федерації спортивного туризму.

Начальники учбової частини філії школи туризму – заступник начальника школи. Керує філією школи туризму. Призначається Президією Київської федерації спортивного туризму за поданням організації при якій створено філію.

Викладацькі, інструкторські кадри призначаються наказом начальника школи туризму. Вимоги до рівня підготовки слухачів , стажерів та викладацького складу визначаються згідно до "Положення про систему підготовки кадрів у спортивному туризмі".

3. Навчальний процес.

Навчальний процес здійснюється згідно програм і планів занять , розроблених керівництвом школи на базі керівних і методичних документів спортивного туризму , що затверджуються Президією Київської міської федерації спортивного туризму. Місце проведення занять визначається керівництвом школи і філій. В навчальному процесі обов"язково передбачається участь курсантів в учбових походах , табірних сборах , змаганнях з техніки спортивного туризму.

4. Слухачі (курсанти) школи.

Слухачі (курсанти) школи зараховуюються до школи на підставі персональних заяв наказом начальника школи.Вимоги до рівня їх підготовки визначаються "Положенням про систему підготовки кадрів у спортивному туризмі".

5. Підсумки навчання.

Підсумки навчання підводяться (з видачею відповідних ітогових документів –посвідчень і довідок) за підсумками засвоєння теоретичного курсу , складання залікових іспитів у володінні практичними навичками загальнотуриської підготовки і техніки туризму (під час табірних сборів , змагань) , участі в заліковому туристському спортивному поході.

Президією Київської міської федерації спортивного туризму для контролю за теоретичними знаннями затведжується склад екзаменаційних комісій , за прийомом заліків з володіння практичними навичками - експерти –інструктори зі спортивного туризму , інструктори для проведення учбових походів.

7. Фінансування.

Фінансування інструкторсько-викладацького складу , забезпечення учбового процесу може проводитись за рахунок Київської міської федерації спортивного туризму , за рахунок філій згідно з домовленностями між Київською федерацією спортивного туризму і організацією , при якій організовано філію .

Фінансування курсантів школи для участі у спортивних змаганнях , походах , забезпечення спорядженням може здійснюватись як за рахунок курсантів , так і за рахунок організацій при яких створено філію або Київської федерації спортивного туризму.