Відкритий чемпіонат м.Києва з техніки пішохідного туризму 6-8.04.2012 Опис дистанції Крос-похід 5 клас:

Відкритий чемпіонат м.Києва з техніки пішохідного туризму 6-8.04.2012
Дистанція Крос-похід 7.04.2012
Перелік скорочень:
ЗЧ - заданий час
КЧ - контрольний час
ОЧ - оптимальний час
ПКЧ - проміжний контрольний час
КЛ - контрольна лінія
ВД - вихідна ділянка
ЦД - цільова ділянка
НЗ - небезпечна зона
БЗ - безпечна зона
ПО - поліспастна опора
ВО - вантажна опора
ЛО - локальна опора
ПСП - подвійні суддівські перила
ППС - проміжний пункт страховки
ЗСК - заглушений суддівський карабін
СС - суддівська страховка
Опис дистанції Крос-похід 5 клас:
Після старту команди діляться на частини А + Б + В. А - три учасника. Б - три учасника. В - два учасника, які не приймають активної участі в роботі команди на технічних етапах, на всій дистанції, крім етапу переправа на плавзасобах.
Учасники частини А після старту діляться на частини: А1 - один учасник та А2 - два учасники. Далі учасник А1 - проходить завдання, а учасники А2 технічні етапи (відповідно до опису) та завдання. Після завершення проходження завдань та технічних етапів учасники частини А1 та А2 об?єднуються та переправляються через водну перешкоду за допомогою учасників В, та продовжують рух в заданому напрямку до КП збору частин А + Б.
Учасники частини Б після старту діляться на частини: Б1 - один учасник та Б2 - два учасники. Учасники Б1 + Б2 переправляються через водну перешкоду за допомогою учасників В. Далі учасник Б1 - проходить завдання, а учасники Б2 завдання та технічні етапи(відповідно до опису). Кінцевий КП азимуту є КП збору частин Б + А.
Учасники частини В після старту повинні послідовно переправити учасників частини Б та А по етапу переправа на плавзасобах. Після цього учасники частини В отримують карту-схему, по ній рухаються до КП, де вони отримують суддівську чисту карту (ПКЧ - ). Від частини команди А + Б на цьому КП вони отримують інформацію, як і куди їм рухатись далі.
Учасники команди частини А + Б після об?єднання на КП збору проходять технічні етапи та рухаються в заданому напрямку, разом. Після проходження етапу навісна переправа через воду (ПКЧ - ) команда рухається етапом рух по легенді та отримує карту з нанесеними КП дистанції та КП орієнтування, та інформують частину команди В, про те як і куди їм рухатись. На етапі спуск потерпілих (КП) всі частини команди об?єднуються разом і далі рухаються по дистанції. На етапах з транспортуванням потерпілого команди транспортують учасників команди частини В.
Далі команда продовжує рух в заданому напрямку з проходженням технічних етапів та завдань, на фініш.
При перевищенні КЧ(ПКЧ - після етапу навісна переправа через воду) частини 1 команда йде по спрощеному варіанту - орієнтування в заданому напрямку.
Довжина 1 частини дистанції - ; ОЧ1 - ; КЧ1 -
Довжина 1 частини дистанції - ; ОЧ2 - ; КЧ2 -

Опис етапів та спеціальних завдань дистанції Крос-похід 5 клас:

Загальна оцінка дистанції - 147 б.

1. Блок етапів. Рух по жердинах + переправа по колоді через річку (1Б, 10 б. + 1Б, 6 б.)
Довжина етапу - довжина колоди до 10 м
Обладнання - КЛ перша та остання лаги. 3 жердини до 3 м. 12 лаг. Суддівська укладена колода серед болота. ВО - дерево, для кріплення перил при русі по колоді. Контрольний вантаж.
Опис зони перешкоди - болото, по середині колода, підхід та відхід від неї по жердинам. При проходженні етапу команда повинна винести жердини за КЛ, за кожну не винесену жердину штраф 10б.
Подолання НЗ першим учасником - по жердинам, по колоді з командною страховкою.
Подолання НЗ іншими учасниками команди та контрольного вантажу - по жердинам, подолання колоди по командним перилам із супроводженням, контрольний вантаж на учасниках команди.
ЗЧ - 20 хв.

2. Переправа по мотузці з перилами (3А, 16,8 б.)
Довжина етапу - до 40 м
Обладнання - ВД : лінія старту; ПСП до 10 м, КЛ; ПО, ВО - дерево; суддівський альпеншток; контрольний вантаж. ЦД: КЛ, обмежена БЗ; ПО, ВО - дерево, лінія фінішу.
Опис зони перешкоди - яр, глибина до 10 м, схил до 45?.
Подолання НЗ першим учасником - на командній страховці з альпенштоком.
Подолання НЗ іншими учасниками команди та контрольного вантажу - по командним перилам із супроводженням, контрольний вантаж на учасниках команди або по перилам.
ЗЧ - 25 хв.

3. Блок етапів. Спортивний спуск + спортивний підйом по схилу (1Б, 7,8 б. + 1Б, 9,8 б.)
Довжина етапу - кожна ділянка до 50 м
Обладнання - ВД спуску та ЦД підйому: лінії старту фінішу, КЛ; ПО - дерева, обмежена БЗ. Розмежувальні лінії етапів. ЦД спуску та ВД підйому: КЛ, обмежена БЗ. ППС на підйомі - промарковані дерева - 3 шт. Контрольний вантаж.
Опис зони перешкоди - лісовий схил до 35?.
Подолання НЗ першим учасником - спуск - по перилам із самостраховкою або на командній страховці; підйом на командній страховці з використанням ППС. Підйом з вантажем заборонено.
Подолання НЗ іншими учасниками команди та контрольного вантажу - по командним перилам із самостраховкою, контрольний вантаж на учасниках.
ЗЧ - 20 хв.

4. Навісна переправа через річку (3А, 14 б.)
Довжина етапу - до 50 м. Довжина НЗ до 40 м
Обладнання - ВД та ЦД: лінії старту-фінішу, КЛ по рельєфу, ПО - дерева, обмежена БЗ. Плавзасіб для першого учасника. Контрольний вантаж.
Опис зони перешкоди - річка.
Подолання НЗ першим учасником - на плавзасобі, з командною страховкою та супроводженням.
Подолання НЗ іншими учасниками команди та контрольного вантажу - по командним перилам з супроводженням, контрольний вантаж по перилам.
ЗЧ - 25 хв.

5. Підйом важко потерпілого з супроводжуючим коротким поліспастом + підйом важко потерпілого з супроводжуючим у ношах (3А, 11,6 б. + 3А, 9,6 б.)
Довжина етапу - до 20 м
Обладнання - ВД та ЦД: лінії старту фінішу, ПСП, 3 ПО - петлі, СС для першого та потерпілих, дві довгі та три короткі жердини. На ЦД перехід по ПСП від підйому першого. Умовна травма потерпілих - важка.
Опис зони перешкоди - скельний схил 90 ?
Подолання НЗ першим учасником - по окремому коридору руху із суддівською страховкою вільним лазінням, вантаж дозволяється нести на собі.
Подолання НЗ іншими учасниками команди - по командним перилам з командною страховкою, по окремому коридору підйому від підйому першого.
Подолання НЗ потерпілим ?1 - транспортна мотузка, короткий поліспаст, командна страховка.
Подолання НЗ потерпілим ?2 - у ношах (наповнення нош довільне) із супроводжуючим, транспортна мотузка, поліспаст, командна страховка.
ЗЧ - 25 хв.

6. Спуск важко потерпілого з супроводжуючим + спуск важко потерпілого в ношах по круто похилій переправі вниз (2Б, 8 б. + 3А, 14,4 б.)
Довжина етапу - до 20 м вертикальний спуск; до 40 м відстань між опорами для круто похилої переправи вниз.
Обладнання - ВД - лінія старту, ПСП, 3 ЗСК, 3 ПО - петлі, дві довгі та три короткі жердини, КЛ. ЦД - ПСП, ПО та ВО - дерево, КЛ, лінія фінішу. Суддівська переправа для самостраховки потерпілого та учасників команди. Коридор руху першого учасника. Умовна травма потерпілих - важка.
Опис зони перешкоди - вертикальна ділянка скельний схил 90 ?, перехід по ПСП до ПО та ВО.
Подолання НЗ першим учасником та потерпілим ?1 - з супроводжуючим на транспортній подвійній мотузці, з командними страховками.
Подолання НЗ потерпілим ?2 - по командній круто похилій переправі вниз в ношах (наповнення нош довільне) з командною страховкою, та самостраховкою по суддівським перилам.
Подолання НЗ іншими учасниками команди - по вертикальним командним перилам з командною страховкою, або по командній круто похилій вниз з командною страховкою та самостраховкою по суддівським перилам.
ЗЧ - 25 хв.

7. Спуск по вертикальним перилам (2Б, 13 б.)
Довжина етапу - до 50 м
Обладнання - ВД - лінія старту, ПСП, 2 ВО - петлі, 2 ЗСК, КЛ, контрольний вантаж. ЦД - зона приземлення, КЛ, 2ЛО - петлі, лінія фінішу.
Опис зони перешкоди - навівання більше 90?
Подолання НЗ першим учасником - на командній страховці по командним перилам.
Подолання НЗ іншими учасниками команди та контрольного вантажу - по командним перилам, вантаж на собі.

8. Переправа на плавзасобах (1А, 4 б.)
Обладнання - ВД та ЦД: лінії чалення, старт-фініш. На ВД плавзасіб - суддівський катамаран.
ЗЧ - 40 хв.

9. Орієнтування в заданому напрямку (1А, 12 б.)

10. Рух по легенді (1А, 4 б.)

11. В?язка вузлів (1А, 2 б.)
Учасники команди разом зі своїх мотузок в?яжуть вузли з переліку Настанов.
ЗЧ - 3 хв.

12. Розділення команд на частини по з проходженням спеціальних завдань і технічних етапів (1А, 4 б.)
Частина А1 - орієнтування за вибором до 10 КП + надання долікарської допомоги (теоретичне питання)
Частина А2 - рух по легенді (до 500 м) + + визначення відстані та висоти + надання долікарської допомоги (практичне та теоретичне завдання) + проходження горизонтального маятнику (самонаведення) до 20 м (мотузки на ЦД перекидаються учасниками, де їх кріпить суддя). ВД та ЦД: лінії старту та фінішу, суддівська страховка, КЛ, ПО та ВО - дерева, обмежена робоча зона.
Частина Б1 - орієнтування за вибором до 10 КП + надання долікарської допомоги (теоретичне питання)
Частина Б2 - рух азимутом (відрізки до 200м) + визначення відстані та висоти + надання долікарської допомоги (практичне та теоретичне завдання) + проходження горизонтального маятнику (самонаведення) до 20 м (мотузки на ЦД перекидаються учасниками, де їх кріпить суддя). ВД та ЦД: лінії старту та фінішу, суддівська страховка, КЛ, ПО та ВО - дерева, обмежена робоча зона.
ЗЧ - 40хв.

Підписатися на Коментарі для "Відкритий чемпіонат м.Києва з техніки пішохідного туризму 6-8.04.2012 Опис дистанції Крос-похід 5 клас: "