Начало подъема на плато Хорисар, вид на р. Терек и с. Окрокана