Петляние между трещин на верхнем плато лед. Баяман