Панорама з перевалу Каратор на південь, л. Булкагова і р. Караарик